Theo tin Research and Markets hay prnewswire.com Báo cáo đầu tư thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam 2022-2028 với các nhà đầu tư chính – Viettel IDC, NTT Global Data Center, FTP Telecom, CMC Telecom, HTC Telecom International (ECOCDC), VNPT và VNTT DUBLINE Ngày 2 tháng 5 nămRead More →