The báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới thì Thị trường mới nuôi rong biển có thể đạt 11,8 tỷ Đô la Mỹ vào năm 2030


Theo tin của Ngân hàng Thế giới hay The World Bank

Thị trường rong biển nuôi mới có thể đạt 11,8 tỷ USD vào năm 2030

Nuôi rong biển có thể cô lập carbon và tạo thu nhập cho các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ

WASHINGTON, D.C.
Ngày 16 tháng 8 năm 2023

Một báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới ước tính rằng mười thị trường rong biển toàn cầu mới nổi có tiềm năng tăng trưởng lên tới 11,8 tỷ USD vào năm 2030. Giá trị tiền tệ này đến từ khả năng hấp thụ carbon, duy trì đa dạng sinh học biển, tuyển dụng phụ nữ và mở khóa chuỗi giá trị.

Báo cáo về các thị trường mới và mới nổi của rong biển toàn cầu năm 2023 phân tích các cơ hội thương mại cho các ứng dụng thị trường rong biển mới có tốc độ tăng trưởng cao. Báo cáo cung cấp những hiểu biết sâu sắc cho các doanh nhân, nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách nhằm đảm bảo ngành rong biển phát huy hết tiềm năng hiện tại và trong tương lai.

Ngày nay hầu hết rong biển nuôi trồng đều được sử dụng trực tiếp cho con người hoặc làm thức ăn tươi trong nuôi trồng thủy sản. Trong tương lai các sản phẩm rong biển có thể thay thế nhiên liệu hóa thạch trong các lĩnh vực như dệt may và nhựa, cô lập carbon và tạo thu nhập cho các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương. Có rất nhiều cơ hội tăng trưởng ở nhiều khu vực, vì thị trường hiện tại bị chi phối bởi một số quốc gia châu Á nơi sản xuất 98% rong biển nuôi trồng.

“Tăng trưởng nuôi trồng rong biển trên toàn thế giới sẽ phụ thuộc vào việc chia sẻ công nghệ và kiến thức giữa các nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính, cộng đồng khoa học, khu vực tư nhân, nhà sản xuất và nhà chế biến – không để ai bị bỏ lại phía sau. Với sự thống trị của phụ nữ trong nghề trồng rong biển, giai đoạn này đã được chuẩn bị để thúc đẩy một cuộc cách mạng ‘cỏ dại’ thực sự toàn cầu,” Valerie Hickey (Giám đốc Toàn cầu của Ngân hàng Thế giới về Môi trường, Tài nguyên và Nền kinh tế Xanh) nói.

Báo cáo tập trung vào 10 ứng dụng rong biển tương đối mới và mới nổi có cơ hội thị trường lớn nhất bên ngoài các lĩnh vực đã có. Trong ngắn hạn các thị trường mới hứa hẹn nhất dự kiến sẽ đạt 4,4 tỷ USD vào năm 2030, bao gồm chất kích thích sinh học, thức ăn chăn nuôi, thức ăn cho vật nuôi và phụ gia giảm khí mê-tan. Các cơ hội trung hạn, bao gồm bổ sung dinh dưỡng, protein thay thế, nhựa sinh học và vải có thể đạt giá trị tiềm năng là 6 tỷ USD. Các thị trường mới nổi dài hạn được dự đoán sẽ đạt giá trị 1,4 tỷ USD đối với dược phẩm và vật liệu xây dựng, nhưng có những thách thức đáng kể về quy định và chi phí phát triển sản phẩm cao.

“Nông nghiệp rong biển cho thấy sự phát triển, khí hậu và thiên nhiên phối hợp với nhau như thế nào để tạo ra giá trị và nâng cao chất lượng cộng đồng. Nuôi rong biển sẽ là nguồn đảm bảo an ninh dinh dưỡng cũng như là giải pháp thay thế cho phân bón tổng hợp,” Martien van Nieuwkoop (Giám đốc Toàn cầu về Nông nghiệp và Thực phẩm của Ngân hàng Thế giới) nói. “Ngân hàng Thế giới cam kết giúp các quốc gia chuyển đổi hệ thống thực phẩm hướng tới kết quả tốt hơn cho con người, hành tinh và nền kinh tế.”

Để nhận ra đầy đủ tiềm năng của thị trường rong biển thì ngành này sẽ cần phải khắc phục một số vấn đề chính. Thách thức lớn nhất là sự sẵn có của rong biển do những hạn chế về số lượng cũng như tính nhất quán và chất lượng của nguồn cung. Khi nhiều ứng dụng của rong biển được phát triển thì các rào cản về giá cả và quy định cũng có thể xuất hiện.

Bất chấp những thách thức này thì lợi ích về khí hậu và môi trường của việc trồng rong biển sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng tại các thị trường mới nổi tiềm năng. Khi sự quan tâm đến các sản phẩm “xanh” tiếp tục tăng lên thì nhiều nhà phát triển sản phẩm đã bày tỏ sự phụ thuộc vào phí bảo hiểm bền vững để tạo ra lợi nhuận.

Vào thời điểm tài nguyên toàn cầu ngày càng cạn kiệt, điều đặc biệt quan trọng là thế giới phải tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên, như rong biển, vừa có thể được tái sinh nhanh chóng vừa có khả năng giúp tái tạo hệ sinh thái.
PRESS RELEASE
AUGUST 16, 2023

New Farmed Seaweed Markets Could Reach $11.8 Billion by 2030

Seaweed farming can sequester carbon and generate income for fragile coastal communities, particularly women

WASHINGTON, August 16, 2023 – A new World Bank report estimates that ten emerging global seaweed markets have a potential growth of up to $11.8 billion by 2030. This monetary value comes with seaweed’s ability to sink carbon, sustain marine biodiversity, employ women, and unlock value chains.

The Global Seaweed New and Emerging Markets Report 2023 analyses the commercial opportunities for new high-growth seaweed market applications. The report offers insights for entrepreneurs, investors, and policymakers towards ensuring the seaweed sector fulfils its potential now and into the future.

Today, most farmed seaweed is used for direct human consumption or fresh feed in aquaculture. In the future, seaweed products can displace fossil fuels in sectors such as textiles and plastics, sequester carbon, and generate income for fragile coastal communities. There are huge growth opportunities in many regions, as the current market is dominated by a few Asian countries which produce 98 percent of farmed seaweed.

“Growth in seaweed farming across the world will depend on sharing technology and knowledge between policy makers, financing institutions, the scientific community, the private sector, producers, and processors – leaving no one behind. With women’s dominance in seaweed farming, the stage is set for catalyzing a truly global ‘she-weed’ revolution,” said Valerie Hickey, the World Bank Global Director for the Environment, Natural Resources and Blue Economy.

The report focuses on 10 relatively new and emerging seaweed applications that have the greatest market opportunities outside the established sectors. In the short-term, the most promising new markets are projected to reach $4.4 billion by 2030, including biostimulants, animal feed, pet foods, and methane-reducing additives. Medium-term opportunities, include nutritional supplements, alternative proteins, bioplastics, and fabrics could reach a potential value of $6 billion. Long-term emerging markets are projected to reach $1.4 billion, for pharmaceuticals and construction materials, but with significant regulatory challenges and a high cost of product development.

“Seaweed farming demonstrates how development, climate, and nature work together to generate value and uplift communities. Seaweed farming will be a source of nutrition security as well as an alternative to synthetic fertilizer,” said Martien van Nieuwkoop, World Bank Global Director for Agriculture and Food. “The World Bank is committed to help countries transform food systems towards better outcomes for people, planet and economies.”

To fully realize seaweed market’s potential, the industry will need to overcome several key issues. The largest challenge is the availability of seaweed itself, due to limitations in volume, and consistency and quality of the supply. As more applications of seaweed are developed, pricing and regulatory barriers may also emerge.

Despite these challenges, the climate and environment benefits of seaweed farming will help drive growth of potential emerging markets. As interest in “green” products continues to increase, many product developers have expressed a reliance on sustainability premiums to generate profits.

At a time when global resources are increasingly overstretched, it is particularly important that the world makes the most of resources, such as seaweed, that can both be swiftly regenerated and potentially help to regenerate ecosystems.

Contacts:

In Washington:

Hannah McDonald-Moniz, + 1 202 458-2896, hmcdonaldmoniz@worldbank.org

Nugroho Sunjoyo, +1 202 677 1389, nsunjoyo@worldbank.org
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/08/16/new-farmed-seaweed-markets-could-reach-11-8-billion-by-2030

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.