Theo tin của Ngân hàng Thế giới hay The World Bank Thị trường rong biển nuôi mới có thể đạt 11,8 tỷ USD vào năm 2030 Nuôi rong biển có thể cô lập carbon và tạo thu nhập cho các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương, đặc biệtRead More →