Theo báo cáo do Allied Market Research thì thị trường phân bón Việt Nam dự tính đạt 5,7 tỷ Đô la Mỹ với tốc độ CAGR là 3,8% vào năm 2027


Theo tin Allied Analytics LLP or EINPresswire.com

Quy mô và tăng trưởng thị trường phân bón Việt Nam | Khám phá các xu hướng và sự phát triển trong tương lai vào năm 2030

Ngành phân bón ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ngành nông nghiệp của đất nước, là ngành đóng góp đáng kể cho nền kinh tế quốc gia.

NEW CASTLE, DELAWARE
Ngày 5 tháng 9 năm 2023

Sự tập trung ngày càng tăng vào việc mở rộng nông nghiệp xét về mặt năng suất đã thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường phân bón Việt Nam. Tuy nhiên những thay đổi khí hậu thường xuyên ảnh hưởng đến hoạt động nông nghiệp đã hạn chế sự tăng trưởng của thị trường. Hơn nữa nhu cầu ngày càng tăng về phân bón hữu cơ dự kiến sẽ mang lại cơ hội tăng trưởng mới cho người tham gia thị trường trong tương lai gần.

Ngành phân bón ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ngành nông nghiệp của đất nước. Ngành phân bón ở Việt Nam là ngành đóng góp đáng kể cho nền kinh tế quốc gia. Nông nghiệp sử dụng phần lớn dân số và đất nước này dựa vào việc sản xuất nhiều loại cây trồng và sản phẩm nông nghiệp để tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Phân bón là đầu vào thiết yếu để tăng năng suất cây trồng và nâng cao năng suất nông nghiệp.

𝐎𝐯𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰: https://www.allyedmarketresearch.com/request-sample/7092

𝐇𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐤𝐞𝐲 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 𝐛 𝐟𝐞𝐫𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐞𝐫 𝐶

𝐓𝐲𝐩𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐅𝐞𝐫𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐞𝐫𝐬: Việt Nam sản xuất và tiêu thụ nhiều loại phân bón, trong đó có phân đạm, phân lân, phân kali. Những loại phân bón này được sử dụng để giải quyết tình trạng thiếu hụt chất dinh dưỡng cụ thể ở các loại cây trồng khác nhau.

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧: Cả nước có nhiều công ty sản xuất phân bón, cả doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Sản lượng phân bón tăng qua các năm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về vật tư nông nghiệp. Một số nhà sản xuất phân bón lớn ở Việt Nam bao gồm Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền và Vinachem.

𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Mặc dù sản xuất trong nước nhưng Việt Nam cũng phải nhập khẩu một lượng phân bón đáng kể để đáp ứng nhu cầu nông nghiệp. Nguyên nhân là do nhu cầu phân bón thường vượt quá khả năng sản xuất trong nước. Nước này nhập khẩu phân bón từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có Trung Quốc, Nga và các nước Đông Nam Á.

Phân khúc vô cơ đóng góp thị phần lớn nhất trong năm 2019, chiếm hơn 4/5 tổng thị phần và được ước tính sẽ duy trì vị trí thống trị trong giai đoạn dự báo. Tuy nhiên, phân khúc hữu cơ được ước tính sẽ có tốc độ CAGR cao nhất là 6,9% trong giai đoạn dự báo.

𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭: Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ ngành phân bón và nông nghiệp. Điều này bao gồm trợ cấp phân bón để giúp nông dân có giá cả phải chăng hơn và khuyến khích sản xuất trong nước để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.

𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬: Ngành phân bón ở Việt Nam phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm những lo ngại về môi trường liên quan đến việc lạm dụng phân bón hóa học, nhu cầu thực hành nông nghiệp bền vững và quản lý dòng chảy dinh dưỡng vào các vùng nước. Cân bằng giữa năng suất nông nghiệp tăng lên với sự bền vững về môi trường là một thách thức đáng kể.

Phân khúc đồ khô chiếm thị phần lớn nhất trong năm 2019, chiếm hơn 4/5 tổng thị phần và dự kiến sẽ duy trì thị phần lớn nhất trong suốt giai đoạn dự báo. Tuy nhiên, phân khúc chất lỏng dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR cao nhất là 4,4% từ năm 2020 đến năm 2027.

𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭 𝐓𝐫𝐞𝐧𝐝𝐬: Xu hướng sử dụng phân hữu cơ và phân bón sinh học như một phần của thực hành nông nghiệp bền vững ở Việt Nam đang ngày càng gia tăng. Nông dân và chính phủ ngày càng nhận thức được sự cần thiết phải giảm tác động tiêu cực đến môi trường của phân bón hóa học.

𝐄𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥: Với năng lực sản xuất phân bón ngày càng tăng, Việt Nam cũng có tiềm năng trở thành nước xuất khẩu phân bón sang các nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á, góp phần hơn nữa vào tăng trưởng kinh tế và nông nghiệp.

Miền Nam Việt Nam chiếm thị phần lớn nhất trong năm 2019, nắm giữ hơn một nửa tổng thị phần và dự kiến sẽ duy trì thị phần lớn nhất trong suốt giai đoạn dự báo. Tuy nhiên, miền Trung Việt Nam dự kiến sẽ có tốc độ CAGR cao nhất là 4,2% từ năm 2020 đến năm 2027.

Ngành phân bón ở Việt Nam là một bộ phận quan trọng của ngành nông nghiệp đất nước, hỗ trợ an ninh lương thực và phát triển kinh tế. Khi Việt Nam tiếp tục hiện đại hóa các hoạt động nông nghiệp và giải quyết các vấn đề về môi trường thì ngành phân bón có thể sẽ đóng vai trò then chốt trong việc đạt được tăng trưởng nông nghiệp bền vững.

Theo báo cáo do Allied Market Research công bố, thị trường phân bón Việt Nam đã tạo ra 4,5 tỷ USD vào năm 2019 và ước tính đạt 5,7 tỷ USD vào năm 2027, đạt tốc độ CAGR là 3,8% từ năm 2020 đến năm 2027.
Vietnam Fertilizer Market Size and Growth | Exploring Future Trends and Developments by 2030

Fertilizer industry in Vietnam plays a crucial role in supporting the country’s agriculture sector, which is a significant contributor to the national economy.

NEW CASTLE, DELAWARE, UNITED STATES, September 5, 2023/EINPresswire.com/ — Growing focus toward agricultural expansion in terms of productivity drives the growth of the Vietnam fertilizer market. However, frequent climatic changes affecting farming activities restrain the market growth. Furthermore, growing demand for organic fertilizers is expected to provide new growth opportunities for the market player in near future.

The fertilizer industry in Vietnam plays a crucial role in supporting the country’s agriculture sector, which is a significant contributor to the national economy. Agriculture employs a large portion of the population, and the country relies on the production of various crops and agricultural products for domestic consumption and exports. Fertilizers are essential inputs for increasing crop yields and improving agricultural productivity.

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐎𝐯𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰: https://www.alliedmarketresearch.com/request-sample/7092

𝐇𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐤𝐞𝐲 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐞𝐫𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐲 𝐢𝐧 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦:

𝐓𝐲𝐩𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐅𝐞𝐫𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐞𝐫𝐬: Vietnam produces and consumes various types of fertilizers, including nitrogenous fertilizers, phosphatic fertilizers, and potassium fertilizers. These fertilizers are used to address specific nutrient deficiencies in different crops.

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧: The country has several fertilizer manufacturing companies, both state-owned and private enterprises. The production of fertilizers has increased over the years to meet the growing demand for agricultural inputs. Some of the major fertilizer producers in Vietnam include PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (PVFCCo), Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company, and Vinachem.

𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Despite domestic production, Vietnam also imports a significant amount of fertilizers to meet its agricultural needs. This is because the demand for fertilizers often exceeds domestic production capacity. The country imports fertilizers from various sources, including China, Russia, and Southeast Asian countries.

The inorganic segment contributed to the largest share in 2019, accounting for more than four-fifths of the total share and is estimated to maintain its dominant position during the forecast period. However, the organic segment is estimated to portray the highest CAGR of 6.9% during the forecast period.

𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭: The Vietnamese government has implemented policies to support the fertilizer industry and agriculture sector. This includes subsidies on fertilizers to make them more affordable for farmers and incentives for domestic production to reduce reliance on imports.

𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬: The fertilizer industry in Vietnam faces several challenges, including environmental concerns related to the overuse of chemical fertilizers, the need for sustainable agriculture practices, and the management of nutrient runoff into water bodies. Balancing increased agricultural productivity with environmental sustainability is a significant challenge.

The dry segment accounted for the largest share in 2019, holding more than four-fifths of the total share, and is expected to maintain the largest share throughout the forecast period. However, the liquid segment is expected to register the highest CAGR of 4.4% from 2020 to 2027.

𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭 𝐓𝐫𝐞𝐧𝐝𝐬: There is a growing trend in Vietnam towards the use of organic and bio-fertilizers as part of sustainable agriculture practices. Farmers and the government are increasingly aware of the need to reduce the negative environmental impacts of chemical fertilizers.

𝐄𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥: With its growing fertilizer production capacity, Vietnam also has the potential to become an exporter of fertilizers to neighboring countries in Southeast Asia, further contributing to its agricultural and economic growth.

Southern Vietnam accounted for the largest share in 2019, holding more than half of the total share, and is expected to maintain the largest share throughout the forecast period. However, central Vietnam is expected to register the highest CAGR of 4.2% from 2020 to 2027.

The fertilizer industry in Vietnam is a vital component of the country’s agriculture sector, supporting its food security and economic development. As Vietnam continues to modernize its agricultural practices and address environmental concerns, the fertilizer industry will likely play a pivotal role in achieving sustainable agricultural growth.

According to the report published by Allied Market Research, the Vietnam fertilizer market generated $4.5 billion in 2019, and is estimated to reach $5.7 billion by 2027, registering a CAGR of 3.8% from 2020 to 2027.

𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫𝐬

– Baconco

– Agricultural Products and Materials Joint Stock Company

– General Materials and Biochemical Fertilizer Joint Stock Company

– DUC Giang Chemicals Group, SongGianhCorporation (SongGianh)

– Japan Vietnam Fertilizer Company (JVF), Vedan Vietnam Enterprise Corp. Ltd.

– Vietnam National Chemical Group (Vinachem),

– Yara Vietnam

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐑𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭? 𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭 𝐇𝐞𝐫𝐞: https://www.alliedmarketresearch.com/vietnam-fertilizer-market/purchase-options

𝐀𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐔𝐬

Allied Market Research (AMR) is a full-service market research and business-consulting wing of Allied Analytics LLP based in Portland, Oregon. Allied Market Research provides global enterprises as well as medium and small businesses with unmatched quality of “Market Research Reports” and “Business Intelligence Solutions.” AMR has a targeted view to provide business insights and consulting to assist its clients to make strategic business decisions and achieve sustainable growth in their respective market domain.

We are in professional corporate relations with various companies and this helps us in digging out market data that helps us generate accurate research data tables and confirms utmost accuracy in our market forecasting. Allied Market Research CEO Pawan Kumar is instrumental in inspiring and encouraging everyone associated with the company to maintain high quality of data and help clients in every way possible to achieve success. Each and every data presented in the reports published by us is extracted through primary interviews with top officials from leading companies of domain concerned. Our secondary data procurement methodology includes deep online and offline research and discussion with knowledgeable professionals and analysts in the industry.

Allied Market Research
Allied Market Research
+1 800-792-5285
https://www.einnews.com/pr_news/653844474/vietnam-fertilizer-market-size-and-growth-exploring-future-trends-and-developments-by-2030

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.