Lương bổng tăng trong tháng 8 năm 2023 nhưng thị trường lao động Hoa Kỳ đang xuống


Theo tin AceableAgent trong prweb.com
Lương bổng tăng trong tháng 8 nhưng thị trường lao động đang hạ nhiệt

Bình luận về Báo cáo tình hình việc làm của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ ngày nay của Selcuk Eren, Chuyên gia kinh tế cao cấp, The Conference Board

NEW YORK, NY
n\Ngày 1 tháng 9 năm 2023

Báo cáo việc làm hôm nay tiết lộ rằng thị trường lao động Hoa Kỳ tuy vẫn tiếp tục bổ sung thêm việc làm nhưng lại có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng. Biên chế tăng 187.000 trong tháng Tám. Tuy nhiên, số việc làm được thêm vào trong tháng 6 và tháng 7 đã được điều chỉnh giảm tổng cộng 110.000, đưa mức thay đổi việc làm trung bình trong ba tháng xuống chỉ dưới 150.000, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2019. Dữ liệu trước đó từ JOLTS (Khảo sát Cơ hội việc làm và Tỷ lệ luân chuyển lao động) cho thấy rằng cơ hội việc làm, tình nguyện nghỉ việc và tuyển dụng đều giảm – tất cả đều chỉ ra thị trường việc làm đang hạ nhiệt, điều mà Fed nên xem xét một cách tích cực.

Thu nhập trung bình mỗi giờ tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8, cho thấy mức tăng lương tiếp tục chậm lại kể từ mức cao nhất năm ngoái là 5,9%. Tuy nhiên, tốc độ tăng lương vẫn cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch và có khả năng tiếp tục góp phần gây ra lạm phát tiêu dùng cơ bản. Với những dấu hiệu liên tục về sức mạnh chi tiêu của người tiêu dùng mặc dù thị trường lao động đang dần hạ nhiệt—đồng thời lương và lạm phát giá tiêu dùng tăng cao—chúng tôi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần nữa trước cuối năm 2023.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao trong tháng 8

Khảo sát Hộ gia đình cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 3,8% trong tháng 8 từ mức 3,5% trong tháng 7. Sự gia tăng này có thể là do sự thay đổi trong tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, tăng 0,2 điểm phần trăm lên 62,8%. Trong khi sự tham gia tăng lên, dữ liệu của tháng 8 phản ánh số người thất nghiệp tăng 514.000 so với mức tăng 222.000 của số người có việc làm.

Sự tham gia tăng lên ở tất cả các nhóm tuổi, với mức tăng lớn nhất xảy ra ở nhóm dân số trẻ hơn. Trong tháng 8, sự tham gia lực lượng lao động đã tăng 0,6 điểm phần trăm lên 71,2% ở nhóm tuổi 20–24 và 1,2 điểm phần trăm lên 36,9% ở nhóm tuổi 16-19. Tuy nhiên, sự tham gia lực lượng lao động ở nhóm tuổi 20-24—cũng như của những người lao động lớn tuổi (65+)—vẫn thấp hơn mức trước đại dịch. Do đó, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nói chung vẫn thấp hơn 0,5 điểm phần trăm so với mức tháng 2 năm 2020.

Dịch vụ trực tiếp dẫn đến tăng việc làm

Khảo sát của Cơ sở cho thấy mức tăng lớn nhất về bảng lương là ở các dịch vụ trực tiếp. Ba lĩnh vực—chăm sóc sức khỏe (+70.900), trợ giúp xã hội (+26.400), giải trí và khách sạn (+40.000)—chiếm 73% số việc làm tăng thêm trong tháng 8. Những ngành này vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động và cơ hội việc làm vẫn tăng cao. Thật vậy, họ được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm ngay cả trong thời kỳ suy thoái.

Ngành xây dựng cũng có thêm việc làm (+22.000) trong tháng 8, với mức tăng tập trung ở lĩnh vực xây dựng phi dân cư được thúc đẩy bởi chi tiêu cơ sở hạ tầng liên bang và xây dựng nhà máy tăng lên. Mức tăng việc làm đáng chú ý khác được ghi nhận trong lĩnh vực sản xuất (+16.000) và dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh (+19.000).

Dấu hiệu hạ nhiệt hơn nữa phía trước

Xu hướng gần đây trong hành vi của người tiêu dùng là chuyển chi tiêu từ hàng hóa sang dịch vụ tiếp tục diễn ra trong tháng 8. Các ngành đã tạo thêm việc làm trong thời kỳ đại dịch đã ghi nhận thêm tình trạng mất việc làm trong tháng 8. Vận tải và kho bãi ghi nhận số việc làm bị mất là -34.200, trong đó có 30.000 lần sa thải từ Yellow Corporation. Lĩnh vực dịch vụ thông tin chứng kiến số việc làm bị mất ở mức -15.000, chủ yếu là do các cuộc đình công của công nhân ở Hollywood. Lĩnh vực này cũng đã cắt giảm việc làm do bị sa thải trong ngành công nghệ kể từ tháng 11. Các dịch vụ trợ giúp tạm thời—một chỉ số hàng đầu cho việc tuyển dụng—tiếp tục sa thải việc làm, mất thêm -18.900 việc làm trong tháng 8. Điều này đã nâng tổng số lỗ lũy kế trong ngành lên tới −241.500 kể từ mức đỉnh điểm vào tháng 3 năm 2022.

Chúng tôi nhận thấy những dấu hiệu rõ ràng về thị trường lao động đang hạ nhiệt trong dữ liệu gần đây, do số lượng cơ hội việc làm và tình trạng tự nguyện nghỉ việc sụt giảm, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và sự thay đổi tiêu cực trong niềm tin của người tiêu dùng đối với triển vọng thị trường lao động. Conference Board dự báo một cuộc suy thoái ngắn và nông vào cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, vì lãi suất cao, số tiền tiết kiệm do đại dịch giảm và việc nối lại các khoản vay bắt buộc dành cho sinh viên đều có khả năng tác động tiêu cực đến chi tiêu của người tiêu dùng.

Khi nền kinh tế chậm lại, chúng tôi dự đoán tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên, một khi chúng ta thoát khỏi suy thoái, nhu cầu lao động có thể sẽ phục hồi nhanh chóng khi nền kinh tế phục hồi. Về lâu dài, tình trạng thiếu lao động dự kiến sẽ tiếp tục tồn tại khi dân số tiếp tục già đi.Payrolls Rise in August, But Labor Market is Cooling

Commentary on today’s US Bureau of Labor Statistics Employment Situation Report by Selcuk Eren, Senior Economist, The Conference Board

NEW YORK, Sept. 1, 2023 /PRNewswire/ — Today’s jobs report revealed that the US labor market, while still adding jobs, shows clear signs of cooling. Payrolls increased by 187,000 in August. However, jobs added in June and July were revised down by a combined 110,000, bringing the three-month average employment change to just under 150,000, the lowest level since December 2019. Earlier data from JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) showed that job openings, voluntary quits, and hiring were down—all of which points to a cooling job market, which the Fed should view constructively.

Average hourly earnings increased by 4.3 percent year-over-year in August, showing wage gains continue to slow since last year’s peak of 5.9 percent. Still, the rate of wage growth is well above prepandemic levels and is likely continuing to contribute to underlying consumer inflation. Given persistent signs of strength in consumer spending despite gradual cooling in the labor market—and elevated wage and consumer price inflation—we expect the Federal Reserve will raise interest rates at least once more before the end of 2023.

Unemployment rate ticked up in August

The Household Survey revealed that the unemployment rate rose to 3.8 percent in August from 3.5 percent in July. The increase can be attributed to the change in the labor force participation rate, which edged up by 0.2 percentage points to 62.8 percent. While participation rose, August’s data reflects a 514,000 increase in the number of unemployed persons compared to a 222,000 rise in the number of employed persons.

Participation increased for all age groups, with the largest gains occurring in younger populations. In August, labor force participation rose by 0.6 percentage points to 71.2 percent in the 20–24 age group, and by 1.2 ppts to 36.9 percent in the 16-19 age group. However, labor force participation in the 20-24 age group—as well as among older workers (65+)—remains lower than prepandemic levels. As a result, overall labor force participation remains 0.5 ppts below the February 2020 level.

In-person services lead job gains

The Establishment Survey revealed that the largest gains in payrolls were in in-person services. Three sectors—health care (+70,900), social assistance (+26,400), and leisure and hospitality (+40,000)—accounted for 73 percent of job gains in August. These industries still face labor shortages with job openings remaining elevated. Indeed, they are expected to add jobs even during a downturn.

The construction industry also added jobs (+22,000) in August, with gains concentrated in nonresidential construction fueled by increased federal infrastructure spending and factory-building. Other notable job gains were recorded in manufacturing (+16,000) and professional and business services (+19,000).

Signs of further cooling ahead

Recent trends in consumers’ behavior shifting their spending away from goods and towards services continued in August. Industries that added jobs during the pandemic recorded further job losses in August. Transportation and warehousing recorded job losses of −34,200, which include 30,000 layoffs from Yellow Corporation. The information services sector saw jobs losses of −15,000, mostly attributed to the Hollywood worker strikes. This sector has also cut jobs due to layoffs in the tech industry since November. Temporary help services—a leading indicator for hiring—continued to shed jobs, losing another −18,900 in August. This brought the cumulative losses in the industry to −241,500 in total since its peak in March 2022.

We see clear signs of a cooling labor market in recent data, given declines in job openings and voluntary quits, a rising unemployment rate, and the negative shift in consumer confidence for the labor market outlook. The Conference Board forecasts a short and shallow recession by the end of 2023 into early 2024, as high interest rates, declining pandemic savings, and the resumption of mandatory student loan repayments are all likely to negatively impact consumer spending.

As the economy slows, we expect the unemployment rate will rise further. However, once we are out of recession, labor demand will likely recover quickly as the economy rebounds. In the long term, labor shortages are expected to persist as the population continues to age.

SOURCE The Conference Board


https://www.prnewswire.com/news-releases/payrolls-rise-in-august-but-labor-market-is-cooling-301916082.html

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.