Thị trường dịch vụ phần mềm tại Việt Nam giá trị 153,43 triệu USD vào năm 2022 và dự đoán sẽ tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ CAGR là 25,48%


Theo tin Research and Markets hay prnewswire.com

Thị trường Dịch vụ Phần mềm (Bán hàng, Tiếp thị, CRM) Việt Nam, Cạnh tranh, Dự báo & Cơ hội, 2018-2022 & 2023-2028

DUBLINE
Ngày 8 tháng 8 năm 2023

“Thị trường dịch vụ phần mềm Việt Nam Theo ứng dụng kinh doanh (Bán hàng & Tiếp thị, Quản lý quan hệ khách hàng, Khác), Theo cung cấp, Theo quy mô tổ chức, Theo triển khai, Theo người dùng cuối, Theo Báo cáo Khu vực, Dự báo Cạnh tranh & Cơ hội, 2018-2028” đã được thêm vào dịch vụ của ResearchAndMarkets.com.

Thị trường dịch vụ phần mềm Việt Nam được định giá 153,43 triệu USD vào năm 2022 và được dự đoán sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn dự báo với tốc độ CAGR là 25,48%

Sự trỗi dậy của Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) đã cách mạng hóa ngành công nghiệp phần mềm, cung cấp mô hình dựa trên đám mây giúp khách hàng dễ dàng truy cập vào các ứng dụng phần mềm qua internet trên cơ sở trả tiền khi sử dụng.

Với việc bảo trì và cập nhật phần mềm tự động do nhà cung cấp phần mềm đảm nhận, người dùng SaaS có thể giảm đáng kể tổng chi phí sở hữu và nhanh chóng áp dụng, mở rộng và cập nhật các giải pháp kinh doanh. Sự thuận tiện và lợi ích tiết kiệm chi phí của các dịch vụ thuê bao kỹ thuật số đã dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các ứng dụng phần mềm khác nhau.

Đặc biệt tại các tổ chức quốc tế lớn thiếu nhân sự CNTT, các ứng dụng kinh doanh ngày càng trở nên phổ biến tại các văn phòng chi nhánh và các cơ sở khác. Các doanh nghiệp lớn được trang bị các biện pháp bảo mật dữ liệu và công nghệ cần thiết lưu trữ các dịch vụ đăng ký phía sau tường lửa của họ, loại bỏ nhu cầu trả trước phí giấy phép.

Bản chất dựa trên đăng ký của các chương trình SaaS góp phần tăng thêm hiệu quả chi phí, vì nhà cung cấp SaaS sẽ chăm sóc cơ sở hạ tầng CNTT và các chi phí liên quan, dẫn đến giảm chi phí phần cứng, phần mềm và tài nguyên. Do đó, Thị trường Dịch vụ Phần mềm Việt Nam đang có sự tăng trưởng đáng kể nhờ sự phổ biến và lợi ích của các dịch vụ thuê bao.

Nhu cầu sao lưu và phục hồi dữ liệu ngày càng tăng

Các ứng dụng phần mềm được lưu trữ trên đám mây bằng SaaS, loại bỏ yêu cầu lưu trữ cục bộ. Để đảm bảo rằng dịch vụ có thể tiếp tục nếu một trung tâm dữ liệu bị lỗi, dữ liệu được lưu giữ trong nhiều trung tâm dữ liệu.

Hơn nữa, các giải pháp SaaS đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu công ty bằng cách bắt đầu sao lưu tự động mà không cần đầu vào của người dùng, loại bỏ thủ tục tốn thời gian thực hiện sao lưu thường xuyên. Do một số người dùng sử dụng từ xa đồng thời mô hình này, việc sao lưu và khôi phục dữ liệu giờ đây đáng tin cậy hơn và an toàn hơn, do đó thúc đẩy Phần mềm Việt Nam trở thành Thị trường dịch vụ.

Bỏ qua các bộ phận CNTT nội bộ

Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) đã hỗ trợ thay thế chiến lược CNTT nội bộ, theo đó nhân viên của một tập đoàn trực tiếp điều chỉnh kiến trúc phần mềm khi cần thiết. Khách hàng đã có thể giải phóng đội ngũ kỹ thuật của mình nhờ các giải pháp SaaS để họ có thể tập trung vào các khoản chi tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng hơn.

Sự xuất hiện của SaaS dọc

Khách hàng của SaaS dọc được nhắm mục tiêu bên trong các chuỗi cung ứng và lĩnh vực nhất định và hoàn toàn có thể định cấu hình được. Ví dụ bao gồm phân tích bán lẻ, phần mềm phân tích chăm sóc sức khỏe và phân tích hậu cần hiện đại. Bằng cách điều chỉnh các tính năng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tiêu chuẩn ngành, các nhà cung cấp SaaS theo chiều dọc có thể đáp ứng thành công nhu cầu của khách hàng trong thị trường ngách của họ.

Kết quả là, có nhiều sự linh hoạt hơn, nhiều chỗ hơn cho việc bán thêm và ít chi phí liên quan đến việc có được khách hàng mới. Để thu thập thông tin chi tiết tập trung vào khách hàng, nó cho phép các doanh nghiệp thu thập kiến thức và dữ liệu khách hàng cụ thể theo ngành. Các tổ chức có thể sử dụng các phép đo, KPI và phân tích được định cấu hình trước đi kèm với SaaS dọc để đánh giá và cải thiện các hoạt động cũng như hiệu suất ngắn hạn và dài hạn.

Các công ty đang tìm kiếm lợi nhuận từ chuyên môn hóa nhận thấy rằng SaaS dọc là một giải pháp thiết thực, dành riêng cho ngành cho phép họ tùy chỉnh chính xác các khía cạnh nhất định.

Tăng cường sử dụng thiết bị di động

SaaS trước đây tập trung mạnh vào chiến lược ưu tiên máy tính, điều này thường có nghĩa là các thiết bị di động có thể bị bỏ qua. Tuy nhiên, các công ty thuộc mọi lĩnh vực đã bắt đầu sử dụng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để vận hành các khía cạnh thiết yếu trong hoạt động của họ trong những năm gần đây. Bởi vì họ có thể sử dụng bảng điều khiển di động động và các công cụ khác, nhiều nhân viên cảm thấy được trao quyền để thực hiện tốt hơn.

Để đảm bảo rằng các phát minh của họ đáp ứng nhu cầu của thị trường di động đang phát triển, đồng thời giúp thiết kế của họ dễ tiếp cận hơn với nhóm dân số lớn tuổi, người trí tuệ kém hoặc những người có vấn đề về thị giác và thính giác, các doanh nghiệp có tư duy tiến bộ đã sử dụng các công cụ báo cáo tối ưu hóa thiết bị di động.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với SaaS di động, một số công ty SaaS đã áp dụng tư duy ưu tiên thiết bị di động và tạo ra các giải pháp sáng tạo.

Bối cảnh cạnh tranh

Hồ sơ công ty: Phân tích chi tiết các công ty lớn có mặt trong Phần mềm Việt Nam dưới dạng Nhãn hiệu dịch vụ

IBM Vietnam Company Ltd.
Oracle Vietnam Pte Ltd
SAP Vietnam Co. Ltd.
Cisco Systems Vietnam
Amazon Web Services Vietnam.
Microsoft Vietnam Company Limited
FPT Software
Adobe Inc.
Salesforce, Inc
STS Software Technology JSC (Saigon Technology)
Voice of Customer
Vietnam Software as a Service (Sales, Marketing, CRM) Markets, Competition, Forecasts & Opportunities, 2018-2022 & 2023-2028

DUBLIN, Aug. 8, 2023 /PRNewswire/ — The “Vietnam Software as a Service Market By Business Application (Sales & Marketing, Customer Relationship Management, Others), By Offering, By Organization Size, By Deployment, By End User, By Region, Competition Forecast & Opportunities, 2018-2028” report has been added to ResearchAndMarkets.com’s offering.

The Vietnam Software as a Service Market was valued at USD 153.43 million in 2022 and is anticipated to project robust growth in the forecast period with a CAGR of 25.48%

The rise of Software as a Service (SaaS) has revolutionized the software industry, offering a cloud-based model that provides clients with easy access to software applications over the internet on a pay-as-you-go basis.

With automatic software updates and maintenance taken care of by the software provider, SaaS users can significantly reduce their total cost of ownership and swiftly adopt, expand, and update business solutions. The convenience and cost-saving benefits of digital subscription services have led to an increased demand for various software applications.

Particularly in major international organizations with a lack of IT personnel, business apps are becoming increasingly prevalent in branch offices and other facilities. Large enterprises equipped with the necessary technology and data security measures host subscription services behind their firewalls, eliminating the need for upfront license fees.

The subscription-based nature of SaaS programs further contributes to cost-effectiveness, as the SaaS provider takes care of the IT infrastructure and related expenses, resulting in reduced hardware, software, and resource costs. As a result, the Vietnam Software as a Service Market is experiencing substantial growth driven by the popularity and benefits of subscription services.

Increasing Demand for Data Backup and Recovery

Software applications are hosted in the cloud using the SaaS, doing away with the requirement for local storage. To ensure that the service can continue if one data centre fails, data is kept in numerous data centres.

Furthermore, SaaS solutions guarantee the integrity of corporate data by starting automated backups without user input, eliminating the time-consuming procedure of doing frequent backups. As a consequence of the model’s simultaneous remote usage by several users, data backups and recovery are now more dependable and safer, thereby driving the Vietnam Software as a Service Market.

Bypassing of Internal IT Departments

Software as a Service (SaaS) has assisted in displacing an internal IT strategy whereby employees of a corporation directly adjust the software architecture as necessary. Customers have been able to free up their technical teams thanks to SaaS solutions so they can concentrate on more important infrastructure expenditures.

The Emergence of Vertical SaaS

Customers of vertical SaaS are targeted inside certain supply chains and sectors, and it is completely configurable. Examples include retail analytics, healthcare analytics software, and contemporary logistics analytics. By adjusting features in response to customer demand and industry standards, vertical SaaS providers may successfully meet client demands within their market niche.

As a result, there is more flexibility, more room for upselling, and fewer expenses associated with acquiring new customers. In order to gather client-focused insights, it enables businesses to collect industry-specific customer data and knowledge. Organizations may utilize the pre-configured measurements, KPIs, and analytics that come with vertical SaaS to evaluate and improve short- and long-term operations and performance.

Companies looking to profit from specialization are finding that Vertical SaaS is a practical, sector-specific solution that enables them to precisely customize certain aspects.

Growing Usage of Mobile Devices

SaaS formerly had a strong emphasis on a computer-first strategy, which usually meant that mobile devices might be neglected. However, companies from all sectors have started using tablets or smartphones to operate essential aspects of their operations in recent years. Because they can use dynamic mobile dashboards and other tools, more employees feel empowered to perform better.

To make sure that their inventions meet the needs of a rising mobile market and also make their designs more accessible to older populations, the intellectually challenged, or people with visual and hearing problems, forward-thinking businesses have resorted to mobile optimization reporting tools.

To accommodate the rising demand for mobile SaaS, several SaaS companies have embraced a mobile-first mindset and created innovative solutions.

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in theVietnam Software as a Service Market.

IBM Vietnam Company Ltd.
Oracle Vietnam Pte Ltd
SAP Vietnam Co. Ltd.
Cisco Systems Vietnam
Amazon Web Services Vietnam.
Microsoft Vietnam Company Limited
FPT Software
Adobe Inc.
Salesforce, Inc
STS Software Technology JSC (Saigon Technology)
Voice of Customer

Brand Awareness
Key Factors Influencing New SaaS Investments
Type of Subscription Agreement Terms Opted for SaaS Deployment
Customer Satisfaction
Report Scope:

Vietnam Software as a Service Market, By Business Application:

Customer Relationship Management
Enterprise Resource Planning
Finance
Business Operations
Database Management
Sales & Marketing
Others
Vietnam Software as a Service Market, By Offering:

Horizontal SaaS
Vertical SaaS
Vietnam Software as a Service Market, By Organization Size:

SMEs
Large Enterprises
Vietnam Software as a Service Market, By Deployment:

On-Premises
Cloud
Vietnam Software as a Service Market, By End User:

IT & Telecom
BFSI
Healthcare
E-Commerce
Manufacturing
Tourism
Others
Vietnam Software as a Service Market, By Region:

North Vietnam
Central Vietnam
South Vietnam
For more information about this report visit https://www.researchandmarkets.com/r/9hngms

About ResearchAndMarkets.com
ResearchAndMarkets.com is the world’s leading source for international market research reports and market data. We provide you with the latest data on international and regional markets, key industries, the top companies, new products and the latest trends.

Media Contact:

Research and Markets
Laura Wood, Senior Manager
press@researchandmarkets.com

For E.S.T Office Hours Call +1-917-300-0470
For U.S./CAN Toll Free Call +1-800-526-8630
For GMT Office Hours Call +353-1-416-8900

U.S. Fax: 646-607-1907
Fax (outside U.S.): +353-1-481-1716

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/539438/Research_and_Markets_Logo.jpg

SOURCE Research and Markets

Table of Contents
Table of Contents
1. Service Overview
2. Research Methodology
3. Executive Summary
4. Voice of Customer
4.1. Brand Awareness
4.2. Key Factors Influencing New SaaS Investments
4.3. Type of Subscription Agreement Terms Opted for SaaS Deployment
4.4. Customer Satisfaction
5. Vietnam Software as a Service Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Business Application (Marketing, Customer Relationship Management, Business Operations, Finance, Database Management, Enterprise Resource Planning, Others)
5.2.2. By Offering (Horizontal SaaS, Vertical SaaS)
5.2.3. By Organization Size (Large Enterprises, SMEs)
5.2.4. By Deployment (Cloud, On-Premises)
5.2.5. By End User (Manufacturing, Healthcare, IT & Telecom, Retail, Education, BFSI, Others)
5.2.6. By Region (North Vietnam, Central Vietnam, South Vietnam)
5.2.7. By Top 10 Provinces
5.2.8. By Company (2022)
5.3. Market Map
6. South Vietnam Software as a Service Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Business Application
6.2.2. By Offering
6.2.3. By Organization Size
6.2.4. By Deployment
6.2.5. By End User
7. North Vietnam Software as a Service Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Business Application
7.2.2. By Offering
7.2.3. By Organization Size
7.2.4. By Deployment
7.2.5. By End User
8. Central Vietnam Software as a Service Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Business Application
8.2.2. By Offering
8.2.3. By Organization Size
8.2.4. By Deployment
8.2.5. By End User
9. Market Dynamics
9.1. Drivers
9.2. Challenges
10. Market Trends & Developments
11. Policy & Regulatory Landscape
12. Overview on Vietnam Software as a Service Market
13. Impact of COVID-19 on Vietnam Software as a Service Market
14. Vietnam Economic Profile
15. Company Profiles
15.1. IBM Vietnam Company Ltd.
15.2. Oracle Vietnam Pte Ltd
15.3. SAP Vietnam Co. Ltd.
15.4. Cisco Systems Vietnam
15.5. Amazon Web Services Vietnam.
15.6. Microsoft Vietnam Company Limited
15.7. FPT Software
15.8. Adobe Inc.
15.9. Salesforce, Inc
15.10. STS Software Technology JSC (Saigon Technology)
16. Strategic Recommendations
List of Figures
Figure 1: Vietnam Software as a Service Market Size, By Value (USD Million), 2018-2028F
Figure 2: Vietnam Software as a Service Market Share, By Business Application, By Value, 2018-2028F
Figure 3: Vietnam Software as a Service Market Share, By Offering, By Value, 2018-2028F
Figure 4: Vietnam Software as a Service Market Share, By Organization Size, By Value, 2018-2028F
Figure 5: Vietnam Software as a Service Market Share, By Deployment, By Value, 2018-2028F
Figure 6: Vietnam Software as a Service Market Share, By End User, By Value, 2018-2028F
Figure 7: Vietnam Software as a Service Market Share, By Region, By Value, 2018-2028F
Figure 8: Vietnam Software as a Service Market Share, By Top 10 Provinces, By Value, 2018-2028F
Figure 9: Vietnam Software as a Service Market Share, By Company, By Value, 2022
Figure 10: Vietnam Software as a Service Market Map, By Business Application, Market Size (USD Million) & Growth Rate (%)
Figure 11: Vietnam Software as a Service Market Map, By Offering, Market Size (USD Million) & Growth Rate (%)
Figure 12: Vietnam Software as a Service Market Map, By Organization Size, Market Size (USD Million) & Growth Rate (%)
Figure 13: Vietnam Software as a Service Market Map, By Deployment, Market Size (USD Million) & Growth Rate (%)
Figure 14: Vietnam Software as a Service Market Map, By End User, Market Size (USD Million) & Growth Rate (%)
Figure 15: Vietnam Software as a Service Market Map, By Region, Market Size (USD Million) & Growth Rate (%)
Figure 16: South Vietnam Software as a Service Market Size, By Value (USD Million), 2018-2028F
Figure 17: South Vietnam Software as a Service Market Share, By Business Application, By Value, 2018-2028F
Figure 18: South Vietnam Software as a Service Market Share, By Offering, By Value, 2018-2028F
Figure 19: South Vietnam Software as a Service Market Share, By Organization Size, By Value, 2018-2028F
Figure 20: South Vietnam Software as a Service Market Share, By Deployment, By Value, 2018-2028F
Figure 21: South Vietnam Software as a Service Market Share, By End User, By Value, 2018-2028F
Figure 22: North Vietnam Software as a Service Market Size, By Value (USD Million), 2018-2028F
Figure 23: North Vietnam Software as a Service Market Share, By Business Application, By Value, 2018-2028F
Figure 24: North Vietnam Software as a Service Market Share, By Offering, By Value, 2018-2028F
Figure 25: North Vietnam Software as a Service Market Share, By Organization Size, By Value, 2018-2028F
Figure 26: North Vietnam Software as a Service Market Share, By Deployment, By Value, 2018-2028F
Figure 27: North Vietnam Software as a Service Market Share, By End User, By Value, 2018-2028F
Figure 28: Central Vietnam Software as a Service Market Size, By Value (USD Million), 2018-2028F
Figure 29: Central Vietnam Software as a Service Market Share, By Business Application, By Value, 2018-2028F
Figure 30: Central Vietnam Software as a Service Market Share, By Offering, By Value, 2018-2028F
Figure 31: Central Vietnam Software as a Service Market Share, By Organization Size, By Value, 2018-2028F
Figure 32: Central Vietnam Software as a Service Market Share, By Deployment, By Value, 2018-2028F
Figure 33: Central Vietnam Software as a Service Market Share, By End User, By Value, 2018-2028F


https://www.prnewswire.com/news-releases/vietnam-software-as-a-service-sales-marketing-crm-markets-competition-forecasts–opportunities-2018-2022–2023-2028-301895519.html

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.