Nhóm Ngân hàng Thế giới Tăng cường Tập trung vào Khu vực Tư nhân với Nỗ lực Mở rộng Đầu tư vào các Thị trường Mới nổi


Theo tin The World Bank

Nhóm Ngân hàng Thế giới Tăng cường Tập trung vào Khu vực Tư nhân, Nỗ lực Mở rộng Đầu tư vào các Thị trường Mới nổi

PARIS,

Ngày 22 tháng 6 năm 2023

Nhóm Ngân hàng Thế giới hôm nay đã ra mắt Phòng thí nghiệm Đầu tư Khu vực Tư nhân, một bước cụ thể trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm phát triển và nhanh chóng mở rộng quy mô các giải pháp nhằm giải quyết các rào cản ngăn cản đầu tư của khu vực tư nhân vào các thị trường mới nổi.

Hàng nghìn tỷ đô la đầu tư được yêu cầu hàng năm tại các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển để đạt được tiến bộ đầy đủ đối với các mục tiêu khí hậu, quản lý rủi ro của biến đổi khí hậu và giải quyết nghèo đói. Quy mô của thách thức này đòi hỏi khu vực tư nhân phải đóng một vai trò quan trọng cùng với Nhóm Ngân hàng Thế giới và các tổ chức phát triển khác.

Nhóm Ngân hàng Thế giới đang khẩn trương tiếp cận công việc này với mục đích phát huy năng lực lãnh đạo, kiến thức và nguồn lực của mình để theo đuổi các kết quả hữu hình. Công việc của Phòng thí nghiệm sẽ tập trung vào mở rộng quy mô tài chính chuyển đổi, với trọng tâm ngành ban đầu là năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng năng lượng. Nó sẽ được xây dựng dựa trên công việc hiện tại của Ngân hàng Thế giới để giải quyết các rào cản hiện có và đảm bảo thiên về các ý tưởng có thể được thực hiện nhanh chóng.

Nhóm nòng cốt sẽ chịu trách nhiệm sử dụng các cách tiếp cận và khuyến nghị mới hỗ trợ việc huy động vốn của Ngân hàng Thế giới ở quy mô cần thiết. Điều này bao gồm các ý tưởng cải thiện cấu trúc tài chính, các cách để Nhóm Ngân hàng Thế giới phù hợp hơn với nhu cầu và tốc độ huy động tài chính tư nhân, các phương pháp cân bằng và phân bổ rủi ro giữa các nhà đầu tư, và các quan hệ đối tác mới, cũng như các lĩnh vực khác có cơ hội xúc tác tốt hơn cho đầu tư tư nhân.

Ajay Banga, Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới đã công bố sáng kiến mới tại Hội nghị thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới, cùng với hai đồng chủ tịch của Phòng thí nghiệm – Mark Carney và Shriti Vadera.

Mark Carney hiện là Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Tài chính và Hành động Khí hậu và đồng chủ tịch của Liên minh Tài chính Glasgow cho Net Zero (GFANZ). Ngoài vai trò của mình tại LHQ và GFANZ, Carney còn là cựu Thống đốc của cả Ngân hàng Anh và Ngân hàng Canada, đồng thời là Chủ tịch và Trưởng phòng Đầu tư Chuyển đổi tại Brookfield Asset Management, một công ty quản lý tài sản thay thế toàn cầu. Shriti Vadera hiện là chủ tịch của Prudential plc, một công ty bảo hiểm và quản lý tài sản tập trung vào châu Á và châu Phi. Trước đó, bà đã chủ trì Santander UK và đã làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, phát triển và chính sách công trong gần bốn mươi năm, bao gồm cả chức vụ Bộ trưởng trong chính phủ Vương quốc Anh.

Phòng thí nghiệm sẽ bao gồm các nhà lãnh đạo cấp cao từ tài chính tư nhân và doanh nghiệp, những người có kinh nghiệm tài trợ, đầu tư và kinh doanh tại các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển. Đội đó sẽ được công bố trong vài tuần tới. Họ sẽ hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia từ chính phủ, chính sách quản lý và xã hội dân sự – trên khắp các khu vực và lĩnh vực.

Phòng thí nghiệm sẽ họp định kỳ và sẽ báo cáo trực tiếp với Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới Ajay Banga và lãnh đạo Nhóm Ngân hàng Thế giới bao gồm Axel van Trotsenburg, Hiroshi Matano, Anna Bjerde và Anshula Kant. Makhtar Diop, Giám đốc điều hành của Tổ chức Tài chính Quốc tế sẽ giám sát sự phối hợp và đóng vai trò là đầu mối liên lạc hàng ngày với Nhóm Ngân hàng Thế giới
More about this source textSource text required for additional translation information
Send feedback
Side panels
World Bank Group Intensifies Focus on Private Sector, Launches Effort to Scale Investment in Emerging Markets

PARIS, June 22, 2023—The World Bank Group today launched the Private Sector Investment Lab, a concrete step in a broader effort to develop, and rapidly scale, solutions that address the barriers preventing private sector investment in emerging markets.

Trillions of dollars of investment are required annually in emerging markets and developing countries to make adequate progress towards climate goals, to manage the risks of climate change, and to tackle poverty. The scale of this challenge requires the private sector to play a significant role alongside the World Bank Group and other development institutions.

The World Bank Group is approaching this work with urgency and purpose bringing to bear its leadership capacity, knowledge, and resources to pursue tangible results. The Lab’s work will include an emphasis on scaling transition finance, with an initial sectoral focus on renewable energy and energy infrastructure. It will build on the World Bank’s current work to address existing barriers and ensure a bias towards ideas that can be implemented quickly.

The core group will be charged with utilizing new approaches and recommendations that support the World Bank’s capital mobilization at the scale needed. This includes ideas for improved financing structures, ways to better align the World Bank Group with the needs and speed of private finance mobilization, approaches to balancing and allocating risks across investors, and new partnerships, as well as other areas where there is an opportunity to better catalyze private investment.

Ajay Banga, World Bank Group President announced the new initiative at the Summit for a New Global Financing Pact, alongside the Lab’s two co-chairs – Mark Carney and Shriti Vadera.

Mark Carney is currently UN Special Envoy on Climate Action and Finance and co-chair of the Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). In addition to his roles at the UN and GFANZ, Carney is the former Governor of both the Bank of England and the Bank of Canada, and serves as Chair and Head of Transition Investing at Brookfield Asset Management, a global alternative asset manager. Shriti Vadera is currently the chair of Prudential plc, an Asian and African focused insurance company and asset manager. Prior to that, she chaired Santander UK and has worked at the intersection of business, finance, development, and public policy for almost forty years, including as a Minister in the UK government.

The Lab will be comprised of senior leaders from private finance and business who have experience financing, investing, and doing business in emerging markets and developing economies. That team will be announced in the coming weeks. They will work closely with experts from government, regulatory policy, and civil society – across regions and sectors.

The Lab will meet regularly and will report directly to the World Bank Group President Ajay Banga and World Bank Group leadership including Axel van Trotsenburg, Hiroshi Matano, Anna Bjerde, and Anshula Kant. Makhtar Diop, Managing Director of the International Finance Corporation will oversee coordination and serve as a day-to-day point of contact into the World Bank Group.

Ajay Banga, World Bank Group President: “For years, the World Bank Group, governments, and other multilateral institutions have tried – and fallen short – to mobilize meaningful private investment in emerging markets. Given the urgency and scale of our intertwined challenges, we must try a new approach – and the World Bank Group has a central role to play in this effort by using its resources, convening power, and knowledge to catalyze private capital more effectively.”

Mark Carney, UN Special Envoy on Climate Action and Finance and co-chair of GFANZ: “Investment in emerging markets and developing economies must scale fourfold. Business as Usual will not work. Public institutions can and must do more to mobilize private finance, and private finance must work with development partners to create blended finance vehicles that can be rapidly scaled. I therefore welcome Ajay’s leadership in establishing the World Bank’s Private Sector Investment Lab to bring together private finance, MDBs, and development finance institutions. And I look forward to working with him and Shriti Vadera to help deliver this vital component of the transition finance the planet needs and its people deserve.”

Shriti Vadera, Chair of Prudential plc: “I am delighted that Ajay Banga is prioritizing how the World Bank can leverage and crowd in private finance that will not otherwise be available for global public goods like climate transition, growth and poverty reduction, and that he is focused on delivery and implementation, moving beyond promises and pledges to credible execution. And that is why I am so honored to be working with him alongside Mark Carney, and I hope many other colleagues in the public and private sectors to try and have a real impact on the ground.”

Contacts:

In Washington, DC: David Theis, (+1) 202-458-8626; dtheis@worldbankgroup.org

In Paris: Laure Lepastier, (+33) 6 23 14 17 45; llepastier@worldbankgroup.org

Alexandra Klopfer Hernandez: (+33) 6 65 72 66 56; aklopfer@worldbank.org

PRESS RELEASE NO: 2023/094/EXC
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/06/22/world-bank-group-intensifies-focus-on-private-sector-launches-effort-to-scale-investment-in-emerging-markets

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.