Thị trường dầu ăn Việt Nam sẽ tăng trưởng sản lượng 10,9% vào năm 2023 với mức tăng trưởng doanh thu gần 1 tỷ Đô La Mỹ hàng năm


Theo tin Ken Research hay PRNewswire.com

Thị trường dầu ăn Việt Nam dự kiến sẽ tạo ra ~1 tỷ USD trong những năm tới, nhờ tiếp thị tập trung, đảm bảo chất lượng, tiện lợi & giá trị cho người tiêu dùng: Ken Research

GURUGRAM, ẤN ĐỘ
Ngày 1 tháng 2 năm 2023

Thị trường dầu ăn Việt Nam dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng ổn định trong những năm tới, tạo ra mức tăng trưởng doanh thu hàng năm ~1 tỷ USD, với người tiêu dùng cao cấp có kế hoạch mua nhiều hơn sản phẩm cao cấp. Thị trường có tổng cộng 40 công ty với các công ty chủ chốt là Tường An, Vocaremix, Kido Nhà Bè, Calofic và các công ty khác. Phần lớn thị trường do Kido’s & Vocarimex chi phối.

Doanh thu hàng năm ~ 1 tỷ USD, với người tiêu dùng có thu nhập cao có kế hoạch mua các sản phẩm cao cấp.
Trong phân khúc dầu mỡ, sản lượng dự kiến sẽ tăng vào năm 2027 và dự kiến sẽ tăng trưởng sản lượng 10,9% vào năm 2023.
Ngành dầu mỡ của Việt Nam sẽ mở rộng hàng năm với tốc độ CAGR là 7,7% (2021-2026F) do mức thu nhập tăng và nhu cầu về dầu chất lượng cao.
Tại Việt Nam, 82% dân số thích dầu ăn ít natri và ít chất béo, và 34% thích thay thế chất béo chuyển hóa vì nguy cơ tử vong ngày càng tăng.
Mối quan tâm về sức khỏe: Với sự xuất hiện của đại dịch toàn cầu, mọi người trên khắp thế giới đã trở nên có ý thức về sức khỏe. Chính phủ Việt Nam luôn ghi nhớ sức khỏe cộng đồng đã ra lệnh cho các cơ quan y tế thực hiện một động thái thúc đẩy việc tiêu thụ các loại dầu ăn ít calo và không chứa cholesterol. Dầu thực vật từ hướng dương, hạt cải dầu, đậu tương, cọ, hạt bông và dừa được sử dụng nhiều vì chất lượng cũng như nổi tiếng với hàm lượng chất béo thấp, ít cholesterol và ít calo.

Sản phẩm độc quyền: Toàn bộ thị trường dầu ăn ở Việt Nam hiện đang tăng trưởng 8% với dầu cọ thống trị ngành chiếm tới 70% thị phần. Ở dạng rắn ở nhiệt độ phòng, dầu cọ có lợi thế cạnh tranh so với dầu thực vật ‘mềm’ cạnh tranh như dầu đậu nành, hướng dương và hạt cải dầu vì nó có thể dễ dàng được sử dụng cho các ứng dụng thực phẩm bán rắn và rắn. Sự phổ biến của cọ ở Việt Nam có thể được hiểu bởi thực tế là quốc gia này là nhà nhập khẩu dầu cọ lớn thứ hai trong toàn khu vực ASEAN. Dầu cọ cũng được sử dụng rộng rãi vì giá rẻ. Việc đóng cửa hàng loạt nhà hàng, khách sạn do COVID-19, giảm tiêu thụ dầu cọ trong ngành dịch vụ thực phẩm vào MY 2020/21. Đăng các dự án sử dụng dầu cọ nhiều hơn trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và dịch vụ thực phẩm vào năm 2021/22 của MY khi hoạt động du lịch tiếp tục và các khu công nghiệp quay trở lại mức sản xuất bình thường.

Các nhà phân tích tại Ken Research trong ấn phẩm mới nhất của họ, “Triển vọng thị trường dầu ăn Việt Nam 2026F- thúc đẩy bởi sự gia tăng thu nhập khả dụng, tỷ lệ mắc các vấn đề về sức khỏe và xu hướng ngày càng tăng đối với lối sống lành mạnh” đã nhận xét rằng thị trường sẽ trải qua một giai đoạn tăng trưởng ổn định trong những năm tới. Mức thu nhập tăng và nhu cầu đối với dầu chất lượng cao dự kiến sẽ là động lực tăng trưởng chính trong những năm tới. Thu nhập khả dụng ngày càng tăng, dân số già và xu hướng thích lối sống lành mạnh hơn là một số yếu tố thúc đẩy sự mở rộng của thị trường.
Table of Contents
1. Executive Summary
1.1 Executive Summary: Vietnam Edible Oil Market

2. Country Overview
2.1 Country Demographics

2.2 Vietnam Population Analysis

3. Vietnam Oil and Fats Industry
3.1. Oil and Fats Industry Overview

3.2. Types of Fats in edible oil (Saturated Fats, Trans Fats, Monosaturated Fats, Polysaturated Fats)

3.2 Types of cooking oil (Canola Oil, Olive Oil, Coconut Oil, Vegetable Oil, Avocado Oil, Sunflower Oil, Peanut Oil, Almond Oil, Other Nut Oil)

3.3 Overview and Industry affecting factors ( Market Size, Market Growth, Source Segment, Geography Segment)

3.4 Consumer Preferences of edible oil ( Substitution of trans fats, Consumer Surveys on different perspective)

4. Vietnam Edible Oil Market Overview
4.1 Vietnam Edible Oil Ecosystem

4.2 Business Cycle

4.3 Value Chain Analysis

4.4 Market Sizing Analysis of Vietnam Edible Oil Market, 2016-2021

5. Vietnam Edible Oil Market Segmentation, 2021
5.1 Market Segmentation on the basis of revenue, 2021

5.2 Market Segmentation on the basis of volume consumed, 2021

5.3 Market Segmentation on the basis of mode of sales, 2021

5.4 Market Segmentation on the basis of type of sales channel, 2021

6. End User Analysis of Vietnam Edible Oil Market, 2021
6.1 Consumption and buying behaviour of Vietnamese people (Frequency of consumption, Consumer awareness, online ordering methods by generation)

6.2 Customer Journey (Awareness, Research, Search, Purchase, Experience)

6.3 End User Decision Making Parameter (Availability of the product, low prices, consumer safety, how to choose and use healthy cooking oil)

7. Industry Analysis of Vietnam Edible Oil Market
7.1 Overview of Retail Sector in Vietnam ( Number of supermarkets, Share of value of retail channel in urban areas)

7.2 Porter’s five forces analysis

7.3 Consumers Desires and Emerging implications in Vietnam edible oil market

7.4 Factors Influencing Consumer Behaviour (Psychological, Cultural, Social, Personal, Economic, Environmental)

7.5 Swot Analysis

7.6 Growth Drivers ( Growing Population, Rising Disposable Income, Inclination towards healthy lifestyle, Increase in demand for functional food)

7.7 Challenges Faced ( Dependence on Imports, Lack of technology and Infrastructure, Growing prices & volume pressure, Climate change)

7.8 Evolution of mechanization in Vietnam agriculture industry

7.9 Oil and Seed Situation and Outlook – Soyabean

8. Impact of COVID – 19
8.1 Covid 19 Impact of production of edible oil

8.2 Covid 19 Impact on Imports and Exports

9. Competition Framework of Vietnam Edible Oil Market, 2021
9.1 Competitive landscape (Calofic, Tuong An, Kido Nha be)

9.2 Company Profile – Tuong An

9.3 Company Profile – Calofic

9.4 Company Profile – Kido Nha Be

10. Future Outlook and Projections of the Industry, 2021-2026F
10.1 Future Market Segmentation on the basis of Revenue, 2026F

10.2 Future Market Segmentation on the basis of Volume, 2026F

10.3 Future Market Segmentation on the basis of Mode of Sales Channel, 2026F

10.4 Future Market Segmentation on the basis of Type of Sales Channel, 2026F

11. Market Opportunities and Analyst Recommendations
11.1 Key Points to keep in mind

11.2 Key Facts and Strategies to be adopted

11.3 Pain Points and Solutions

12. Research Methodology
Market Definitions and Assumptions

Abbreviations

Market Sizing Approach

Consolidated Research Approach

Sample Size Inclusion

Limitation and Future Conclusion
Vietnam Edible Oil Market is expected to generate ~1 USD Bn in the upcoming years, driven by focused marketing, quality assurance, convenience & value to consumer: Ken Research

GURUGRAM, INDIA, Feb. 1, 2023 /PRNewswire/ –The Vietnam Edible Oil Market is expected to witness a steady uptick in the upcoming years generating an annual revenue growth of ~USD 1 Billion, with high –end consumers planning to purchase more premium products. The market has a total of 40 players with key players being Tuong An, Vocaremix, Kido Nha Be, Calofic & others. A major portion of the market is dominated by Kido’s & Vocarimex.

An annual revenue of ~USD 1 Billion, with high income consumers planning to purchase premium products.
In oils and fats segment, volume is expected to increase by 2027 & is expected to show a volume growth of 10.9% in 2023.
Vietnam’s oil and fats industry will expand annually at a CAGR of 7.7% (2021-2026F) due to rising income levels and the demand for high-quality oil.
In Vietnam, 82 % of the population prefers low sodium and low fat edible oil, and 34 % prefers trans-fat substitution as the risk of death has increased.
Health Concerns: With the emergence of the global pandemic, people all over the world have become health conscious. The government in Vietnam keeping in mind the public health has ordered the health authorities in making a move on promoting the consumption of low calorie, and cholesterol-free cooking oils. Vegetable oils from sunflower, rapeseed, soybean, palm, cottonseed, and coconut are highly used for their quality as well-known with their low-fat, low cholesterol, and low-calories content.

Monopoly Product: The entire edible oil market in Vietnam is currently growing at 8% with palm oil dominating the industry capturing a whooping 70% of the market share. Being solid at room temperature, palm oil has a competitive edge against competing ‘soft’ vegetable oil like soybean, sunflower and rapeseed oils because it can be readily used for semi-solid and solid food applications. The popularity of palm in Vietnam can be understood by the fact that the country is the second largest importer of palm oil in the entire ASEAN region. Palm oil is also used widely because of its low price. Widespread closures of restaurants, hotels due to COVID-19, reduced palm oil consumption in the foodservice industry in MY 2020/21. Post projects a higher use of palm oil in the food processing and food service sectors in MY 2021/22 as tourism resumes and industrial zones get back to a normal level of production.

Analysts at Ken Research in their latest publication, “Vietnam Edible Oil Market Outlook 2026F- driven by Rise in Disposable Income, Prevalence of Health Problems and Increasing Inclination towards Healthy Lifestyle” observed that the market will experience a steady uptick in the upcoming years. Rising income levels & demand for high quality oil are expected to be the main growth drivers in the upcoming years. Growing disposable income, an ageing population, and a preference for healthier lifestyles are some of the factors driving the market’s expansion.

Key Topics Covered:-

Vietnam Edible Oil Market Outlook
Market Size of Vietnam Edible Oil Market, 2021
Forecast of Vietnam Edible Oil Market
Historical Data and Forecast of Vietnam Edible Oil Revenues & Volume for the Period 2016 – 2026F
Vietnam Edible Oil Market Trend Evolution
Vietnam Edible Oil Market Drivers and Challenges
Vietnam Edible Oil Import Export Trade Statistics
Market Opportunity Assessment By Type, application, distribution channel
Vietnam Edible Oil Top Companies Market Share
Vietnam Edible Oil Competitive Benchmarking By Technical and Operational Parameters
Vietnam Edible Oil Company Profiles
Vietnam Edible Oil Key Strategic Recommendations
To learn more about this report Download a Free Sample Report

Key Segments Covered:-

By Type

Palm Oil
Rapeseed Oil
Soybean Oil
Coconut Oil
Others (Rice barn oil, Sesame oil, Peanut oil, sunflower oil and olive oil.)
By Volume

Palm Oil
Rapeseed Oil
Soybean Oil
Coconut Oil
Others (Rice barn oil, Sesame oil, Peanut oil, sunflower oil and olive oil.)
By Mode Of Sales

Online
Offline
By type Of Sales Channel

Super Market
Grocery Store
Convenience Store
Local market
Specialised Store
Visit this Link :- Request for custom report

Key Target Audience

Supermarkets
High Income Individuals
Local Stores
Online Stores
Convenience Stores
Time Period Captured In the Report:-

Historical Period: 2016-2021
Base Period: 2021
Forecast Period: 2022P-2026F
Companies Covered in Vietnam Edible Oil Market

Vegetable Oil Trading Jsc
Vinacommodities Corporation
Vocarimex (Calofic)
Kido Nha Be
Tuong An
Voe (Vegetable Oil Extraction)
Quang Minh Corporation Joint Stock Company
South America Vegetable Oil Joint Stock Company
Otran Viet Nam Corporation
Pvn Oil Ltd
For more insights on the market intelligence, refer to below link:-

Vietnam Edible Oil Market

Related Reports by Ken Research:-

India Online Meat Delivery Market outlook to FY2027F – Driven by the assurance of safety and hygiene by the online players, new innovative product categories and doorstep express service

In the near future it is anticipated that the demand will grow at a double digit CAGR on the basis of revenue between FY2022P and FY2027F. Drone Technology, Voice Ordering, Processing Centre Automation and Innovative Product Category is anticipated to drive the Online Meat Delivery Market in future. Demand Prediction and Customer Behaviour Analysis is crucial to ensure sufficient availability of meat products and to ensure minimum spoilage of these products.

North America Organic Baby Foods Market Outlook and Forecast to 2027 – Driven by the Rising Number of Millennial Parents Who are Increasingly Health Conscious and Adopting Natural, Minimally Processed Food

The Organic Baby Food market in North America is expected to witness strong growth over the next five years, owing to the increasing awareness among parents regarding the intake of nutrition, with the health benefits associated with organic food. The Organic Baby Food market in North America is expected to grow at a rate of more than 10% CAGR over the next five years. The increasing awareness among parents regarding the intake of nutrition, with the health benefits associated with organic food products which includes vitamins, minerals, fiber, carbohydrates, and calcium is driving the market growth in the North America. The organic baby food segment in the North America is expected to be driven by brand promotions and the involvement of international players in altering the known offerings into organic tags, thereby, increase sales.

Global Dietary Fibers Market Size, Segments, Outlook, and Revenue Forecast 2022-2028 by Source (Fruits & Vegetables, Cereals & Grains, Nuts & Seeds and Legumes), Type (Insoluble, Soluble), Application (Food & Beverages, Pharmaceuticals, and Animal Feed) Region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, Middle East & Africa (LAMEA))

The Global Dietary Fibers Market is highly competitive with ~200 players which include globally diversified players, regional players as well as a large number of country-niche players each with their niche in Dietary Fibers. Large global players constitute ~15% of competitors, while country niche players represent the largest number of competitors. New product launches, geographic expansions, R&D investments, and mergers and acquisitions are major endeavors to boost market share. This aids in their investigation of the untapped market potential. To ensure an effective flow of their products throughout all regions, industry players turn to supply chain agreements with dealers and distributors. Some of the major players in the market include Cargill, Incorporated. Ingredion., Tate & Lyle, Roquette Frères, Archer Daniels Midland Company (ADM), DuPont., J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG, Kerry Group plc., Nexira, BENEO, and others.

Follow Us –

LinkedIn | Instagram | Facebook | Twitter | YouTube

Contact Us:-
Ken Research Private Limited
Ankur Gupta, Director Strategy and Growth
Ankur@kenresearch.com
+91-9015378249

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/661352/Ken_Research_Logo.jpg

SOURCE Ken Research

https://www.prnewswire.com/news-releases/vietnam-edible-oil-market-is-expected-to-generate-1-usd-bn-in-the-upcoming-years-driven-by-focused-marketing-quality-assurance-convenience–value-to-consumer-ken-research-301735886.html

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.