Thị trường Thiết bị Điện Mặt trời Việt Nam tăng trưởng với tốc độ CAGR là 192,62 % từ 2017 đến 2022 và dự kiến sẽ đạt gần 9,61 tỷ Đô La Mỹ vào năm 2027


Theo tin Ken Research hay prnewswire.com

Thị trường thiết bị năng lượng mặt trời tại Việt Nam dự kiến sẽ đạt ~9,61 tỷ USD vào năm 2027E nhờ cam kết của chính phủ về an ninh năng lượng và cải tiến công nghệ & giảm chi phí: Ken Research

Ngày 01 tháng 2 năm 2023, 04:15 ET

GURUGRAM, Ấn Độ,
Ngày 1 tháng 2 năm 2023

Thị trường thiết bị năng lượng mặt trời Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển, được thúc đẩy bởi các Sáng kiến của Chính phủ và sự sẵn có của công nghệ hiện đại Thị trường thiết bị năng lượng mặt trời Việt Nam có nhiều đối thủ khác nhau. JA Solar, Trina Solar, ET Solar là những nhà sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời lớn tại Việt Nam.

Có tiềm năng lớn cho quá trình chuyển đổi xanh ở Việt Nam, đến năm 2050 có thể trở thành nền kinh tế thuần không carbon
Công nghệ sắp tới đang được sử dụng trong các tấm pin mặt trời ngày nay hơi khác so với công nghệ truyền thống bằng cách phủ lên các tấm một lớp vật liệu tinh thể mỏng gọi là perovskite
Việt Nam là một quốc gia được thiên nhiên ưu đãi với lượng ánh nắng mặt trời dồi dào với khoảng 2000-2500 giờ nắng hàng năm, khiến nó trở thành một khu vực lý tưởng.
Định vị thị trường hiện tại: Trong bản sửa đổi mới nhất của PDP VIII, nó đề cập rằng Năng lượng quang điện mặt trời là ngành ưu tiên của đất nước. Tăng trưởng dự kiến sẽ tăng nhanh đặc biệt trong lĩnh vực hộ gia đình do chính phủ thúc đẩy hệ thống RTS, trong khi lĩnh vực C&I sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong những năm tới.

Nền kinh tế thuần không carbon: Việt Nam có tiềm năng lớn về chuyển đổi xanh, đến năm 2050 có thể trở thành nền kinh tế thuần không carbon. Trong Mục tiêu Không phát thải ròng đến năm 2050 đối với Năng lượng tái tạo, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu sử dụng 75% nguồn năng lượng từ Mặt trời. Việc đạt được những mục tiêu như vậy với tư cách một quốc gia mới phản ánh được tiềm năng và năng lực to lớn mà đất nước đang có và đang hướng tới để phát triển trong tương lai. Để đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 với chi phí ít nhất, điện tái tạo nên là nguồn thay thế chính cho nhiên liệu hóa thạch, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Công suất lắp đặt tăng: Công suất lắp đặt điện mặt trời của Việt Nam có khả năng đóng góp 21% tổng công suất điện lắp đặt của cả nước vào năm 2027E. Thị trường đang thu hút các khoản đầu tư đáng kể trong những năm gần đây và dự kiến sẽ có tổng Công suất lắp đặt Thiết bị Điện mặt trời là 28200 MW vào năm 2027E. Tổng công suất điện lắp đặt của Việt Nam dự kiến sẽ tăng với tốc độ CAGR là 10% để đáp ứng nhu cầu mở rộng công nghiệp và tiến bộ công nghệ.

Sự thống trị của khu vực phía Bắc: Với lợi thế về giá đất rẻ hơn, không bị hạn chế về mặt bằng và các chi phí khác, khu vực phía Bắc có thể sẽ phát triển trong tương lai, đạt 18% thị phần vào năm 2027E. Trong khi miền Nam có thể vẫn là trung tâm phát triển của Việt Nam với thị phần cao nhất về Công suất lắp đặt điện mặt trời. Tuy nhiên, do quỹ đất hạn hẹp nên khu vực phía Nam hiện đã bắt đầu bão hòa và đông đúc, giảm tỷ trọng từ 70% xuống 62% vào năm 2027E. Khu vực Tây Nguyên có khả năng tăng công suất thêm 3% lên tổng số 20% vào năm 2027E.

Các nhà phân tích tại Ken Research trong ấn phẩm mới nhất của họ- “Vietnam Solar PV Equipment
Triển vọng thị trường đến năm 2027 – Được thúc đẩy bởi các quy định và ưu đãi được cập nhật bởi Chính phủ Việt Nam và những lo ngại về biến đổi khí hậu” của Ken Research cung cấp một phân tích toàn diện về tiềm năng của Thị trường thiết bị năng lượng mặt trời Việt Nam. Nhu cầu chung về bảo vệ môi trường và ý định của Chính phủ phát triển sản xuất điện mặt trời như một ngành kinh tế mới dự kiến sẽ đóng góp vào tăng trưởng thị trường trong giai đoạn dự báo.Thị trường thiết bị điện mặt trời Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR mạnh mẽ trong giai đoạn dự báo 2023E-2027E.
Table of Contents
1. Executive Summary
1.1. Executive Summary: Vietnam Solar PV Equipment Market

2. Country Overview of Vietnam
2.1. Socio-Demographic Outlook of Vietnam
2.2. Economic Landscape and Expatriate Population of Vietnam

3. Market Overview of Solar PV Equipment Market Vietnam
4. Market Size of Solar PV Equipment Market in Vietnam
5. Solar PV Equipment Market in Vietnam Market Overview
5.1. Ecosystem of Major Entities in Solar PV Equipment Market in Vietnam
5.2. Introduction to Solar PV Equipment Market in Vietnam

6. Market Segmentation
6.1. Segmentation on the Type of Technology (monocrystalline, polycrystalline, thin films) 2022
6.2. Segmentation on the Type of End User (commercial, industrial, residential) 2022
6.3. Segmentation on the Type of Region (south, central highlands, south) 2022
6.4. Segmentation on the Type of Mounting (ground mounted, rooftop solar) 2022
6.5. Segmentation on the Type of Connectivity (on-grid, off-grid) 2022P

7. Industry Analysis
7.1. Trends & Developments in Vietnam Solar PV Equipment Market
7.2. Growth Drivers of Vietnam Solar PV Equipment Market
7.3. Government Regulations & Incentives in Vietnam Solar PV Equipment Market
7.4. Upcoming Projects & Investments in Vietnam Solar PV Equipment Market
7.5. Challenges & Issues Faced in Vietnam Solar PV Equipment Market

8. Demand Analysis
8.1. TAM, SAM, SOM of Vietnam Solar PV Equipment Market
8.2. Demand Analysis of Vietnam Solar PV Equipment Market

9. Competitive Landscape
9.1. Competition Overview of Solar PV Equipment market in Vietnam
9.2. BCG Matrix Analysis of Vietnam Solar PV Equipment Market
9.3. Cross Comparison of Top Players
9.4. Strength & Weakness of Top Players

10. Future Outlook and Projections, 2023E-2027E
11. Case Study
12. COVID Impact
13. Analyst Recommendations
14. Research Methodology
Solar PV Equipment Market in Vietnam is expected to reach USD ~9.61 Bn in 2027E owing to the government’s commitment to energy security and technological improvements & reduced costs: Ken Research

Feb 01, 2023, 04:15 ET

GURUGRAM, India, Feb. 1, 2023 /PRNewswire/ — Vietnam Solar PV Equipment Market is in the growing stage, being driven by Government Initiatives and availability of modern technologies Vietnam Solar PV Equipment Market has various players. JA Solar, Trina Solar, ET Solar are the major Solar PV Module Manufacturers in Vietnam.

There is a great potential for green transition in Vietnam, which by 2050 can become a net zero-carbon economy
The upcoming technology being used in solar panels nowadays is a little different from traditional ones by coating the panels with a thin layer of a crystal material called perovskite
VietNam as a country is blessed with generous amount of sunshine with roughly 2000-2500 hours of annual sunlight, which makes it an ideal region.
Current Market Positioning: In the latest revision of PDP VIII edition, it mentions that Solar Photovoltaic Energy is a priority sector for the country. The growth is expected to accelerated particularly in the household sector due to the push for RTS system by the government, while the C&I sector will continue to see stable growth in the years to come.

Net Zero-Carbon Economy: There is a great potential for green transition in Vietnam, which by 2050 can become a net zero-carbon economy. Within the Net Zero Emissions Targets 2050 for Renewable Energy, the Government of Vietnam aims to comprise 75% of energy source from Solar. Meeting such targets as a country only reflects the huge potential and capacity the country has and is aiming to develop in future. To reach net zero emissions by 2050 at least cost, renewable electricity should be the main substitute for fossil fuels, either directly or indirectly.

Rising Installed Capacity: Vietnam’s Solar PV Installed Capacity is likely to contribute 21% of the total installed power capacity of the country by 2027E. Market is attracting significant investments in recent years and is expected to have a total Installed Capacity of Solar PV Equipment of 28200 MW by 2027E. Vietnam Total Installed Power Capacity is expected to increase at a CAGR of 10% in order to cater to the needs from industrial expansion and technological advancements.

The Dominance of the Northern Region: With the advantage of cheaper land, no space constraints, and other costs, northern region is likely to grow in the future, reaching a 18% market share by 2027E. While south is still likely to remain the developed hub of Vietnam with the highest market share for Solar PV Installed Capacity. However, since land is limited, the southern region has started to saturate and crowded now, reducing its share from 70% to 62% by 2027E. The central highlands region is likely to increase its capacity by 3% to a total 20% by 2027E.

Analysts at Ken Research in their latest publication- “Vietnam Solar PV Equipment
Market Outlook to 2027 – Driven by the regulations and incentives updated by the Government of Vietnam and concerns for climate change” by Ken Research provides a comprehensive analysis of the potential of the Vietnam Solar PV Equipment Market. Public demand for environmental protection and the Government’s intention to develop solar power generation as a new economic sector are expected to contribute to the market growth over the forecast period. Vietnam Solar PV Equipment Market is expected to grow at a robust CAGR over the forecasted period 2023E-2027E.

Key Segments Covered:-

Segmentation by the Type of Technology

Monocrystalline
Polycrystalline
Thin film
Segmentation by Region

South
Central highlands
North
Segmentation by Type of End User

Commercial
Industrial
Residential
To learn more about this report Download a Free Sample Report

Segmentation by Type of Mounting

Ground Mounted
Rooftop solar
Segmentation By Type of Connectivity

On Grid
Off Grid
Key Target Audience:-

Solar PV Module Manufacturers
Solar PV Inverter Companies
EPC/Developers
Power Plant Owners/Utilities
Operation & Maintenance (O&M) Companies
Investor Community
Financing Companies
Government Bodies & Industry Organizations
Other Stakeholders
Time Period Captured in the Report:-

Historical Period: 2017-2022P
Base Year: 2022P
Forecast Period: 2023E–2027E
Visit this Link :- Request for custom report

Companies Covered:-

Supply Side Entities

Trina solar
Jasolar
Irex
Boviet solar
Canadian solar
Jinko solar
Longi
Firstsolar
Key Topics Covered in the Report:-

Executive summary
Country overview
Market Overview of Solar PV Equipment Market Vietnam
ASEAN Market Overview
Renewable Energy Market Overview
Ecosystem of Major Players in the Market
Value Chain
Market Size of Solar PV Equipment Market in Vietnam
Market Segmentation of Solar PV Equipment Market in Vietnam, 2022
Segmentation on the Type of Technology, End User, Region, Mounting, Connectivity
Industry Analysis
Trends & Developments in Vietnam Solar PV Equipment Market
Growth Drivers of Vietnam Solar PV Equipment Market
Government Regulations & Incentives in Vietnam Solar PV Equipment Market
Upcoming Projects & Investments in Vietnam Solar PV Equipment Market
Challenges & Issues Faced in Vietnam Solar PV Equipment Market
Demand Analysis
TAM, SAM, SOM of Vietnam Solar PV Equipment Market
Demand Analysis of Vietnam Solar PV Equipment Market
Competitive Landscape
Competition Overview of Solar PV Equipment market in Vietnam
Market Positioning Analysis
BCG Matrix Analysis of Vietnam Solar PV Equipment Market
Cross Comparison of Top Players
Future Outlook and Projections, 2023E-2027E
Future Market Size of Solar PV Equipment Market in Vietnam on the basis of Revenue and Total Installed Capacity, 2023E-2027E
Future Market Segmentation on the Type of Technology, 2022P-2027E
Future Market Segmentation on the Type of End User, 2022P-2027E
Future Market Segmentation on the Type of Region, 2022P-2027E
Future Market Segmentation on the Type of Mounting, 2022P-2027E
Future Market Segmentation on the Type of Connectivity, 2022P-2027E
Case Study: LONGi Solar
Analyst Recommendations
Industry Speaks
Research Methodology
Disclaimer
Contact Us
For more insights on the market intelligence, refer to below link:-

Vietnam Solar PV Equipment Market

Related Reports by Ken Research:-

Europe Solar Photovoltaic Panel Market Outlook and Forecast to 2027 – Driven by Favorable Policies to Achieve Carbon Neutrality by 2050 and Integrated Market Structure Enabling Fast Projects

The Europe Solar Photovoltaic Panel Market is expected to witness a CAGR of above 19% over the next 5 years, owing to the rise in the demand for energy, favorable government policies and increasing incentives for the adoption of renewable energy sources in the region. Furthermore, most of the countries in Europe are either expanding/building new power plants or are shifting towards renewable sources of energy especially solar power to meet the rise in demand.

Saudi Arabia Industrial Waste Water Treatment Market Outlook to 2026F – Driven by government initiatives of Vision 2025, to achieve 100% clean water bodies and by 2035 to treat more than 6.8 million cubic meter of wastewater per day

KSA Industrial Waste Water Treatment Market in terms of capital expenditure is anticipated to Grow at a double digit CAGR during the Period 2021 – 2026F, due to increase in Industrial Establishments in 2026F owing to rise in Industrialization and big initiatives by the KSA government. The rising growing population along with the ever-growing need of industries in order to cater the consumer demand of the Indonesian population, is expected to contribute to the market growth over the forecast period.

Philippines Industrial Waste Water Treatment Market Outlook to 2026F-Driven by the rising number of industries within the countries and governments initiatives

Philippines Industrial Waste Water Treatment Market is Expected to Generate $46.5 Mn in Revenue, due to increase in Industrial Establishments in 2026F owing to rise in Industrialization and big initiatives by the Philippines government. The rising growing population along with the ever-growing need of industries in order to cater the consumer demand of the Indonesian population, is expected to contribute to the market growth over the forecast period.

Indonesia Industrial Waste Water Treatment Market Outlook 2027F – Driven by Rising Industrialization, Depletion of Resources and Government’s Strong Initiatives in Waste Water Treatment

The rising growing population along with the ever growing need of industries in order to cater the consumer demand of the Indonesian population, is expected to contribute to the market growth over the forecast period. Jakarta’s population is anticipated to grow from 95.4 Mn to 11.8 Mn at a growth rate of 1.7%. With the shift to a new capital of Kalimantan, Kalimantan is the area on the watchlist which is anticipated to grow even further.

Follow Us –

LinkedIn | Instagram | Facebook | Twitter | YouTube

Contact Us:-

Ken Research Private Limited
Ankur Gupta, Director Strategy and Growth
Ankur@kenresearch.com
+91-9015378249

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/661352/Ken_Research_Logo.jpg

SOURCE Ken Research

https://www.prnewswire.com/news-releases/solar-pv-equipment-market-in-vietnam-is-expected-to-reach-usd-9-61-bn-in-2027e-owing-to-the-governments-commitment-to-energy-security-and-technological-improvements–reduced-costs-ken-research-301735856.html

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.