Thị Trường Ngành Xây Dựng Việt Nam từ năm 2022 đến năm 2026


Theo tin Research and Markets hay Business Wire

Báo cáo Ngành Xây dựng Việt Nam 2022: Tăng trưởng thực tế trong thời hạn 8,5% dự kiến đến năm 2022 – Triển vọng, Phân tích dự án, Tin tức và Diễn biến mới nhất 2017-2021 & 2022-2026

Ngày 26 tháng 1 năm 2023 12:23 chiều EST

DUBLINE

Báo cáo “Quy mô, xu hướng và dự báo thị trường xây dựng Việt Nam theo ngành – Thương mại, Công nghiệp, Cơ sở hạ tầng, Năng lượng và Tiện ích, Phân tích thị trường thể chế và nhà ở, 2022-2026” đã được thêm vào ResearchAndMarkets.com’s chào bán.

Việt Nam đã duy trì dự báo tăng trưởng cho ngành xây dựng vào năm 2022 với mức tăng trưởng thực tế của ngành này là 8,5% trong năm nay khi được hỗ trợ bởi đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng tái tạo.

Ngành xây dựng ghi nhận kết quả hoạt động mạnh mẽ trong Quý 3 năm 2022 khi bất chấp những cơn gió ngược với hoạt động xây dựng tăng trưởng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) trong Quý 3 năm 2022 sau khi tăng 5,3% trong Quý 2 và 3,3% trong Quý 1 năm 2022 theo Tổng cục Thống kê Văn phòng Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO).

Trong thời gian còn lại của giai đoạn dự báo, nhà xuất bản kỳ vọng ngành xây dựng Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 8% từ năm 2023 đến năm 2026, được hỗ trợ bởi chính phủ tập trung phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông đường sắt, đường bộ của đất nước, cùng với đầu tư phát triển nhà ở giá rẻ.

Việc xây dựng 454 km cơ sở hạ tầng giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, với tổng chi phí 266 nghìn tỷ đồng (11,4 tỷ USD) và đường vành đai dài 98 km nối thủ đô Hà Nội và hai tỉnh lân cận với chi phí 83,2 nghìn tỷ đồng ( 3,6 tỷ USD) dự kiến sẽ củng cố triển vọng của ngành giao thông vận tải.

Ngoài ra, Quy hoạch phát triển điện lực 8 (PDP VIII) cho giai đoạn 2021-30, với tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch của chính phủ về xây dựng 1,8 triệu ngôi nhà giá rẻ vào năm 2030, dự kiến sẽ hỗ trợ thêm cho ngành.

Phạm vi

Định giá lịch sử (2017-2021) và dự báo (2022-2026) của ngành xây dựng tại Việt Nam, nêu chi tiết về các động lực tăng trưởng chính.
Phân khúc theo lĩnh vực (thương mại, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng lượng và tiện ích, thể chế và khu dân cư) và theo tiểu lĩnh vực
Phân tích quy trình phát triển siêu dự án, bao gồm phân tích theo giai đoạn phát triển trên tất cả các lĩnh vực và chi tiêu dự kiến cho các dự án trong quy trình hiện tại.
Danh sách các dự án lớn, bên cạnh thông tin chi tiết về các nhà thầu và tư vấn hàng đầu

Lý do để mua

Xác định và đánh giá các cơ hội thị trường bằng cách sử dụng các phương pháp định giá và dự báo tiêu chuẩn của nhà xuất bản.
Đánh giá tiềm năng tăng trưởng thị trường ở cấp độ vi mô với hơn 600 dự báo dữ liệu chuỗi thời gian.
Hiểu các xu hướng mới nhất của ngành và thị trường.
Xây dựng và xác thực chiến lược bằng cách sử dụng thông tin chi tiết quan trọng và có thể hành động của nhà xuất bản.
Đánh giá rủi ro kinh doanh, bao gồm chi phí, áp lực pháp lý và cạnh tranh.
Đánh giá rủi ro cạnh tranh và các yếu tố thành côn
Table of Contents

1 Executive Summary

2 Construction Industry: At-a-Glance

3 Context
3.1 Economic Performance
3.2 Political Environment and Policy
3.3 Demographics
3.4 COVID-19 Status
3.5 Risk Profile

4 Construction Outlook
4.1 All Construction
Outlook
Latest news and developments
Construction Projects Momentum Index
4.2 Commercial Construction
Outlook
Project analytics
Latest news and developments
4.3 Industrial Construction
Outlook
Project analytics
Latest news and developments
4.4 Infrastructure Construction
Outlook
Project analytics
Latest news and developments
4.5 Energy and Utilities Construction
Outlook
Project analytics
Latest news and developments
4.6 Institutional Construction
Outlook
Project analytics
Latest news and developments
4.7 Residential Construction
Outlook
Project analytics
Latest news and developments
5 Key Industry Participants
5.1 Contractors
5.2 Consultants

6 Construction Market Data

7 Appendix
7.1 What is this Report About?
7.2 Definitions
7.3 CRI Methodology
7.4 Publisher Construction
Contact the Publisher
List of Tables
Table 1: Construction Industry Key Data
Table 2: Vietnam, Key Economic Indicators
Table 3: Vietnam, Commercial Construction Output by Project Type (Real % Change), 2017-26
Table 4: Vietnam, Top Commercial Construction Projects by Value
Table 5: Vietnam, Industrial Construction Output by Project Type (Real % Change), 2017-26
Table 6: Vietnam, Top Industrial Construction Projects by Value
Table 7: Vietnam, Infrastructure Construction Output by Project Type (Real % Change), 2017-26
Table 8: Vietnam, Top Infrastructure Construction Projects by Value
Table 9: Vietnam, Energy and Utilities Construction Output by Project Type (Real % Change), 2017-26
Table 10: Vietnam, Top Energy and Utilities Construction Projects by Value
Table 11: Vietnam, Institutional Construction Output by Project Type (Real % Change), 2017-26
Table 12: Vietnam, Top Institutional Construction Projects by Value
Table 13: Vietnam, Residential Construction Output by Project Type (Real % Change), 2017-26
Table 14: Vietnam, Top Residential Construction Projects by Value
Table 15: Vietnam, Key Contractors
Table 16: Vietnam, Key Consultants
Table 17: Vietnam, Construction Output Value (Real, $ Million)
Table 18: Vietnam, Construction Output Value (Nominal, VND Trillion)
Table 19: Construction Market Definitions
Table 20: Risk Dimensions
Table 21: Ratings, Scores and Definitions

List of Figures
Figure 1: South-East Asia, Construction Output (Real % Change), 2020-26
Figure 2: Vietnam, Construction Output by Sector (Real % Change), 2020-22 and 2023-26
Figure 3: Vietnam, COVID-19 Confirmed Cases
Figure 4: Vietnam, Risk Summary
Figure 5: Vietnam, Risk Regional Comparison
Figure 6: Vietnam, Construction Output Value (Real, $ Billion, 2017 Prices and Exchange Rate), 2017-26
Figure 7: Vietnam, Construction Output Value, by Sector (Real, $ Million), 2017-26
Figure 8:Vietnam, Construction Value Add, 2010 Constant Prices (VND Billion)
Figure 9:Vietnam, Total Credit Outstanding to Construction Sector (VND Trillion)
Figure 10: Vietnam, Construction Projects Momentum Index
Figure 11: Region, Construction Projects Momentum Index
Figure 12: Vietnam, Commercial Construction Output by Project Type (Real, $ Million), 2017-26
Figure 13: Vietnam, Commercial Construction Projects Pipeline, Value by Stage ($ Million)
Figure 14:Vietnam, Service Sector Value Add, 2010 Constant Prices (VND Billion)
Figure 15: Vietnam, Total International Visitors (In Thousands)
Figure 16: Vietnam, Total Retail Sales of Consumer Goods and Services (VND Trillion)
Figure 17: Vietnam, Industrial Construction Output by Project Type (Real, $ Million), 2017-26
Figure 18: Vietnam, Industrial Construction Projects Pipeline, Value by Stage ($ Million)
Figure 19: Vietnam, Manufacturing Value Add, 2010 Constant Prices (VND Billion)
Figure 20: Vietnam, Total Credit Outstanding to Industrial Sector (VND Trillion)
Figure 21: Vietnam, Preliminary Exports of Goods ($ Billion)
Figure 22: Vietnam, Industrial Production Index, % Change YoY (2015=100)
Figure 23: Vietnam, Infrastructure Construction Output by Project Type (Real, $ Million), 2017-26
Figure 24: Vietnam, Infrastructure Construction Projects Pipeline, Value by Stage ($ Million)
Figure 25: Vietnam, Energy and Utilities Construction Output by Project Type (Real, $ Million), 2017-26
Figure 26: Vietnam, Energy and Utilities Construction Projects Pipeline, Value by Stage ($ Million)
Figure 27: Vietnam, Institutional Construction Output by Project Type (Real, $ Million), 2017-26
Figure 28: Vietnam, Institutional Construction Projects Pipeline, Value by Stage ($ Million)
Figure 29: Vietnam, Education and training activities Value Add, At 2010 Constant Prices (VND Billion)
Figure 30: Vietnam, Residential Construction Output by Project Type (Real, $ Million), 2017-26
Figure 31: Vietnam, Residential Construction Projects Pipeline, Value by Stage ($ Million)
Figure 32: Vietnam, Real Estate Business Value Add, 2010 Constant Prices (VND Billion)
Figure 33: Vietnam, Headquarters of Key Contractors (% of Total Project Pipeline)
Figure 34: Vietnam, Headquarters of Key Consultants (% of Total Project Pipeline)
Vietnam Construction Industry Report 2022: Real Term Growth of 8.5% Expected through 2022 – Outlook, Project Analytics, & Latest News and Developments 2017-2021 & 2022-2026 – ResearchAndMarkets.com

January 26, 2023 12:23 PM Eastern Standard Time

DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–The “Vietnam Construction Market Size, Trends and Forecasts by Sector – Commercial, Industrial, Infrastructure, Energy and Utilities, Institutional and Residential Market Analysis, 2022-2026” report has been added to ResearchAndMarkets.com’s offering.

Vietnam has maintained its growth projection for the construction industry in 2022, with the industry expected to grow by 8.5% in real terms this year, supported by investment in the renewable energy and transport infrastructure projects.

The construction industry registered a strong performance in Q3 2022, despite headwinds, with construction activity growing by 13.8% year on year (YoY) in Q3 2022, following an expansion of 5.3% in Q2 and 3.3% in Q1 2022, according to General Statistics Office of Vietnam (GSO).

Over the remainder of the forecast period, the publisher expects Vietnam’s construction industry to register an annual average growth rate of 8% between 2023 and 2026, supported by the government’s focus on the development of the country’s rail and road transport and energy infrastructure, coupled with investments to develop affordable housing.

The construction of Ho Chi Minh City’s 454km of transport infrastructure by 2025, at a total cost of VND266 trillion ($11.4 billion), and a 98km ring road connecting the capital city of Hanoi and two neighboring provinces at a cost of VND83.2 trillion ($3.6 billion) are expected to underpin the transport sector’s outlook.

In addition to this, the Power Development Plan Eight (PDP VIII) for the period of 2021-30, with a vision towards 2045 and the government plan of constructing 1.8 million affordable houses by 2030, are expected to add further support to the industry.

Scope

Historical (2017-2021) and forecast (2022-2026) valuations of the construction industry in Vietnam, featuring details of key growth drivers.
Segmentation by sector (commercial, industrial, infrastructure, energy and utilities, institutional and residential) and by sub-sector
Analysis of the mega-project pipeline, including breakdowns by development stage across all sectors, and projected spending on projects in the existing pipeline.
Listings of major projects, in addition to details of leading contractors and consultants
Reasons to Buy

Identify and evaluate market opportunities using the publisher’s standardized valuation and forecasting methodologies.
Assess market growth potential at a micro-level with over 600 time-series data forecasts.
Understand the latest industry and market trends.
Formulate and validate strategy using the publisher’s critical and actionable insight.
Assess business risks, including cost, regulatory and competitive pressures.
Evaluate competitive risk and success factors.
Key Topics Covered:

1 Executive Summary

2 Construction Industry: At-a-Glance

3 Context

3.1 Economic Performance

3.2 Political Environment and Policy

3.3 Demographics

3.4 COVID-19 Status

3.5 Risk Profile

4 Construction Outlook

4.1 All Construction

Outlook
Latest news and developments
Construction Projects Momentum Index
4.2 Commercial Construction

Outlook
Project analytics
Latest news and developments
4.3 Industrial Construction

Outlook
Project analytics
Latest news and developments
4.4 Infrastructure Construction

Outlook
Project analytics
Latest news and developments
4.5 Energy and Utilities Construction

Outlook
Project analytics
Latest news and developments
4.6 Institutional Construction

Outlook
Project analytics
Latest news and developments
4.7 Residential Construction

Outlook
Project analytics
Latest news and developments
5 Key Industry Participants

5.1 Contractors

5.2 Consultants

6 Construction Market Data

7 Appendix

For more information about this report visit https://www.researchandmarkets.com/r/fjt7ld

Source: GlobalData

About ResearchAndMarkets.com

ResearchAndMarkets.com is the world’s leading source for international market research reports and market data. We provide you with the latest data on international and regional markets, key industries, the top companies, new products and the latest trends.

Contacts
ResearchAndMarkets.com
Laura Wood, Senior Press Manager
press@researchandmarkets.com

For E.S.T Office Hours Call 1-917-300-0470
For U.S./ CAN Toll Free Call 1-800-526-8630
For GMT Office Hours Call +353-1-416-8900

https://www.businesswire.com/news/home/20230126005837/en/Vietnam-Construction-Industry-Report-2022-Real-Term-Growth-of-8.5-Expected-through-2022—Outlook-Project-Analytics-Latest-News-and-Developments-2017-2021-2022-2026—ResearchAndMarkets.com

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.