Báo Cáo Thị Trường Thiết Bị Nha Khoa Việt Nam từ năm 2022 đến 2027


Theo tin Research and Markets

Báo cáo thị trường thiết bị nha khoa Việt Nam 2022-2027: Nhu cầu ngày càng tăng đối với các công cụ và thiết bị nha khoa tốt hơn đang thúc đẩy tăng trưởng

DU LỊCH
Ngày 24 tháng 1 năm 2023

Báo cáo “Thị trường thiết bị nha khoa Việt Nam, theo loại (Thiết bị X quang nha khoa, Thiết bị nha khoa trị liệu, Thiết bị tổng quát, Thiết bị bảo trì vệ sinh, Khác), Theo ứng dụng, Theo người dùng cuối, Theo khu vực, Dự báo và cơ hội cạnh tranh, 2027” đã được thêm vào báo cáo do ResearchAndMarkets.com cung cấp.

Thị trường thiết bị nha khoa Việt Nam được dự đoán sẽ ghi nhận mức tăng trưởng với tốc độ CAGR ấn tượng trong giai đoạn dự báo, 2023-2027, do các trường hợp mắc bệnh răng miệng và nhiễm trùng răng miệng ngày càng tăng. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các dụng cụ và thiết bị nha khoa tốt hơn đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường thiết bị nha khoa Việt Nam trong 5 năm tới.

Đầu tư chăm sóc sức khỏe thông qua chính phủ hứa hẹn tăng trưởng thị trường

Chính phủ Việt Nam đang tích cực đầu tư và thúc đẩy ngành y tế. Tăng đầu tư từ các quỹ chính phủ, quyên góp và đầu tư tư nhân tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường thiết bị nha khoa Việt Nam trong 5 năm tới.

Hơn nữa thì Việt Nam là một trung tâm du lịch nha khoa. Nâng cao nhận thức về ngành chăm sóc sức khỏe răng miệng của Việt Nam đối với người dân các nước láng giềng và các dịch vụ nha khoa, vệ sinh răng miệng và chăm sóc răng miệng tuyệt vời của họ đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường thiết bị nha khoa Việt Nam trong 5 năm tới.

Nhận thức về chăm sóc răng miệng

Nâng cao nhận thức của người dân về sức khỏe răng miệng, duy trì vệ sinh răng miệng và mối quan tâm ngày càng tăng đối với sức khỏe răng miệng, tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường thiết bị nha khoa Việt Nam trong 5 năm tới.

Sự gia tăng nhanh chóng các trường hợp mắc các vấn đề về răng miệng trong dân chúng đang hỗ trợ thêm cho sự phát triển của thị trường. Người cao tuổi khá dễ mắc các bệnh về răng miệng và nhiễm trùng. Tiếp xúc kéo dài với các thói quen răng miệng không lành mạnh và các vấn đề về răng giả yếu hơn cùng với hệ thống miễn dịch kém đã chứng minh cho sự tăng trưởng của thị trường.

Nâng cao nhận thức về các sản phẩm chăm sóc răng miệng hàng ngày và sản lượng cao hơn của chúng cũng dẫn đến tăng trưởng thị trường. Tổng sản lượng kem đánh răng của Việt Nam là 38,99 nghìn tấn trong năm 2020. Sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe răng miệng cao hơn là do mức tiêu thụ cao hơn và nhận thức ngày càng tăng về việc duy trì sức khỏe răng miệng.

Ngày càng có nhiều trường hợp mắc các vấn đề về răng miệng

Các trường hợp mắc các vấn đề về răng miệng trong dân số cả nước đang gia tăng nhanh chóng là yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường thiết bị nha khoa Việt Nam trong 5 năm tới. Hơn 90% người Việt Nam mắc các vấn đề về răng miệng và 85% trẻ em Việt Nam bị sâu răng trong năm 2018. Trong dân số nói chung, tỷ lệ sâu răng là 67%; bệnh nha chu là 72%. Ước tính cứ 500 trẻ sinh ra ở Việt Nam thì có một trẻ bị sứt môi và/hoặc hở hàm ếch.

Ngoài ra, các trường hợp gia tăng ung thư miệng và môi đang hỗ trợ thêm cho sự tăng trưởng của thị trường. Bệnh nhân từ 15 tuổi trở lên trong cả nước có tỷ lệ 2,5 trên 100.000 vào năm 2018 và các trường hợp này đang tăng lên đáng kể trong sự tăng trưởng của thị trường thiết bị nha khoa Việt Nam trong 5 năm tới.

Bối cảnh cạnh tranh

Company Profiles: Phân tích chi tiết các công ty lớn có mặt trên thị trường thiết bị nha khoa Việt Nam.
Table of Contents

1. Product Overview
2. Research Methodology
3. Impact of COVID-19 on Vietnam Dental Equipment Market
4. Executive Summary
5. Voice of Customer
6. Vietnam Dental Equipment Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Type (Dental Radiology Equipment, Therapeutic Dental Equipment, General Equipment, Hygiene Maintenance Devices, Others)
6.2.2. By Application (Orthodontic, Endodontic, Periodontic, Prosthodontic)
6.2.3. By End User (Hospitals & Clinics, Dental Laboratories, Others)
6.2.4. By Region
6.2.5. By Company (2021)
6.3. Product Market Map
7. Vietnam Dental Radiology Equipment Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Type (Extraoral Radiology Equipment, Intraoral Radiology Equipment, Others)
7.2.2. By Application
7.2.3. By End User
8. Vietnam Therapeutic Dental Equipment Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Type (All Tissue Lasers v/s Soft Tissue Lasers)
8.2.2. By Application
8.2.3. By End User
9. Vietnam General Dental Equipment Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Type (Dental Chairs, Dental Light Curing Equipment, Dental Handpieces, Casting Machine, Instrument Delivery Systems, CAD/CAM Systems, Others)
9.2.2. By Application
9.2.3. By End User
10. Vietnam Hygiene Maintenance Dental Equipment Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Type (Air Purification & Filters, Sterilizers, Hypodermic Needle Incinerator)
10.2.2. By Application
10.2.3. By End User
11. Market Dynamics
11.1. Drivers
11.2. Challenges
12. Market Trends & Developments
13. Policy & Regulatory Landscape
14. Import-Export Analysis
15. Vietnam Economic Profile
16. Competitive Landscape
16.1. Company Profiles
16.1.1. Phuc Hanh Nguyen Dental Equipment Company (PHN)
16.1.2. Dentsply Sirona Vietnam Co. Ltd.
16.1.3. Henry Schein Vietnam
16.1.4. Viet Dang Dental Company
16.1.5. MK-Dent Vietnam
16.1.6. okoDent Vietnam
16.1.7. Premier Dental Vietnam
16.1.8. Detax Vietnam
16.1.9. MANI Hanoi Co Ltd.
16.1.10. DOE Vietnam
17. Strategic Recommendations
Vietnam Dental Equipment Markets Report 2022-2027: Increasing Demands for Better Dental Tools and Equipment is Driving Growth

DUBLIN
January 24, 2023

The “Vietnam Dental Equipment Market, By Type (Dental Radiology Equipment, Therapeutic Dental Equipment, General Equipment, Hygiene Maintenance Devices, Others), By Application, By End User, By Region, Competition Forecast & Opportunities, 2027” report has been added to ResearchAndMarkets.com’s offering.

Vietnam dental equipment market is anticipated to register growth with an impressive CAGR in the forecast period, 2023-2027, on the account of increasing instances of oral diseases and dental infections. Increasing demands for better dental tools and equipment is further driving the growth of the Vietnam dental equipment market in the upcoming five years.

Healthcare Investments Through Government Promises Market Growth

Government of Vietnam is actively investing and promoting healthcare industry. Increasing investments from government funds, donations, and private investments further drives the growth of the Vietnam dental equipment market in the upcoming five years.

Moreover, Vietnam is a hub for dental tourism. Increasing awareness about the Vietnam oral health industry among the population of neighboring countries and their excellent dental services, dental hygiene and dental care are further driving the growth of the Vietnam dental equipment market in the next five years.

Awareness of Dental Care

Rising awareness among the population regarding oral health, maintenance of oral hygiene, and increased concern for dental health, further drives the growth of the Vietnam dental equipment market in the upcoming five years.

Rapidly increasing instances of dental problems among the population is further aiding the market growth. Geriatric population is rather susceptible to oral diseases and infections. Prolonged exposure to unhealthy dental habits, and weaker denture problems along with the poor immune system substantiate the market growth.

Increasing awareness about the daily oral care products, and their higher production is also leading market growth. In the year 2020, total toothpaste production in Vietnam was 38.99 thousand metric tons. Higher production of such oral health care products is due to higher consumption and increasing awareness about maintaining the oral health.

Increasing Instances of Dental Problems

Rapidly increasing cases of dental problems among the population of the country is a major factor driving the growth of the Vietnam dental equipment market in the next five years. More than 90% of Vietnamese people were suffering from dental problems and 85% of Vietnamese children from tooth decay during the year 2018. In the general population, the prevalence of caries is 67%; periodontal disease is 72%. Approximately, one in every 500 babies in Vietnam is born with a cleft lip and/or cleft palate.

Additionally, rising instances of oral and lip cancer are further supporting the market growth. Patients aged 15 years or older in the country have a rate of 2.5 over 100,000 in 2018, and the cases are increasing substantially in the growth of the Vietnam dental equipment market in the future five years.

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in Vietnam dental equipment market.

Phuc Hanh Nguyen Dental Equipment Company (PHN)
Dentsply Sirona Vietnam Co. Ltd.
Henry Schein Vietnam
Viet Dang Dental Company
MK-Dent Vietnam
okoDent Vietnam
Premier Dental Vietnam
Detax Vietnam
MANI Hanoi Co Ltd.
DOE Vietnam
Report Scope:

Vietnam Dental Equipment Market, By Type:

Dental Radiology Equipment
Therapeutic Dental Equipment
General Equipment
Hygiene Maintenance Devices
Others
Vietnam Dental Equipment Market, By Application:

Orthodontic
Endodontic
Periodontic
Prosthodontic
Vietnam Dental Equipment Market, By End User:

Hospitals & Clinics
Dental Laboratories
Others
Vietnam Dental Equipment Market, By Region:

Northern Region
Central Region
Southern Region
For more information about this report visit https://www.researchandmarkets.com/r/2e9n

About ResearchAndMarkets.com

ResearchAndMarkets.com is the world’s leading source for international market research reports and market data. We provide you with the latest data on international and regional markets, key industries, the top companies, new products and the latest trends.

Media Contact: Laura Wood | +353-1-481-1716 | press@researchandmarkets.net

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/539438/Research_and_Markets_Logo.jpg

SOURCE Research and Markets

https://www.prnewswire.com/news-releases/vietnam-dental-equipment-markets-report-2022-2027-increasing-demands-for-better-dental-tools-and-equipment-is-driving-growth-301729571.html

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.