Asian Development Bank Báo cáo Tiến bộ của Châu Á hướng tới Hiệu quả và Toàn vẹn của Thị trường Tài chính Bền vững


Theo tin Asian Development Bank.

Tiến bộ của Châu Á hướng tới Hiệu quả và Toàn vẹn của Thị trường Tài chính Bền vững
Xuất bản | Tháng Giêng 2023

Báo cáo này tóm tắt những hiểu biết sâu sắc về tính minh bạch và liêm chính trong thị trường tài chính bền vững được chia sẻ tại một loạt hội thảo trực tuyến do Ngân hàng Phát triển Châu Á và State Street Global Advisors tổ chức.

Tải xuống (Miễn phí: 3,71 MB)
Giá US$25,00 (bìa mềm)
URL trích dẫn
http://dx.doi.org/10.22617/TCS220534-2

Báo cáo cung cấp một cái nhìn tổng quan về chính sách và thực tiễn thị trường để tăng cường tính minh bạch, liêm chính và hiệu quả trong tài chính bền vững và thúc đẩy sự phát triển của thị trường. Nó thảo luận về những nỗ lực để sắp xếp các nguyên tắc phân loại và tiêu chuẩn; hỗ trợ tài chính chuyển tiếp; thích ứng với xu hướng đầu tư vào môi trường, xã hội và quản trị (ESG); và thực hiện các yêu cầu về tính toàn vẹn và công khai thông tin.

Chuỗi hội thảo trực tuyến nội dung: Tóm tắt điều hành
Màu xanh lá cây là một cơ hội và Công bố thông tin là một lợi thế cạnh tranh
Tiến bộ hướng tới tính toàn vẹn và hiệu quả của thị trường bền vững hơn: Tóm tắt hội thảo trực tuyến và những bài học quan trọng
Kết luận: Các bước tiếp theo
Chuỗi hội thảo trực tuyến nội dung: Tóm tắt điều hành
Màu xanh lá cây là một cơ hội và Công bố thông tin là một lợi thế cạnh tranh
Tiến bộ hướng tới tính toàn vẹn và hiệu quả của thị trường bền vững hơn: Tóm tắt hội thảo trực tuyến và những bài học quan trọng
Kết luận: Các bước tiếp theo
Chi tiết bổ sung
Loại báo cáo
Môn học Biến đổi khí hậuKinh tếPhát triển ngành tài chính
Trang 64
Kích thước 8,5 x 11
Mã hàng TCS220534-2
ISBN 978-92-9269-885-0 (in)978-92-9269-886-7 (điện tử)978-92-9269-887-4 (ebook)

Asia’s Progress Toward Greater Sustainable Finance Market Efficiency and Integrity
Publication | January 2023

This report summarizes insights on transparency and integrity in sustainable finance markets shared at a series of webinars hosted by the Asian Development Bank and State Street Global Advisors.

Download (Free: 3.71 MB)
Price US$25.00 (paperback)
Citable URL
http://dx.doi.org/10.22617/TCS220534-2

The report provides an overview of policy and market practice to enhance transparency, integrity, and efficiency in sustainable finance and to foster the market’s development. It discusses efforts to align taxonomies and standards; support transition finance; adapt to the trend toward environmental, social, and governance (ESG) investments; and implement information disclosure and integrity requirements.

Contents Webinar Series: Executive Summary
Green as an Opportunity and Disclosure as a Competitive Advantage
Progress toward Greater Sustainable Market Efficiency and Integrity: Webinar Summaries andn Key Takeaways
Conclusion: Next Steps
Additional Details
Type Reports
Subjects Climate changeEconomicsFinance sector development
Pages 64
Dimensions 8.5 x 11
SKU TCS220534-2
ISBN 978-92-9269-885-0 (print)978-92-9269-886-7 (electronic)978-92-9269-887-4 (ebook)
https://www.adb.org/publications/asias-progress-greater-sustainable-finance-market-efficiency

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.