Thị Trường Giáo Dục Trường Đại Học Việt Nam Tăng 481,32 triệu USD từ năm 2022 đến năm 2027


Theo tin Technavio or prnewswire.com

Quy mô thị trường giáo dục đại học Việt Nam tăng 481,32 triệu USD từ năm 2022 đến năm 2027: Phân tích mô tả về bối cảnh khách hàng, đánh giá nhà cung cấp và động lực thị trường – Technavio

NEWYORK
Ngày 11 tháng 1 năm 2023

Quy mô thị trường giáo dục đại học Việt Nam ước tính tăng thêm 481,32 triệu USD. Đà tăng trưởng của thị trường sẽ đạt tốc độ CAGR là 15,3% trong giai đoạn dự báo – yêu cầu một báo cáo mẫu

Thị trường giáo dục đại học tại Việt Nam – Phân tích nhà cung cấp

Cung cấp của nhà cung cấp –

ABEO Inc. – Công ty cung cấp giáo dục đại học thông qua Học viện Abeo.
Adobe Inc. – Công ty cung cấp nền tảng giáo dục đại học thông qua Adobe Creative Cloud.
Anthology Inc. – Công ty cung cấp các sản phẩm giáo dục đại học như CRM Anthology Reach, SIS Anthology Student và LMS Blackboard Learn.
Apple Inc. – Công ty cung cấp các sản phẩm dành cho giáo dục đại học như Macbook Pro, iPad Pro và Apple Pencil.
Để biết chi tiết về các nhà cung cấp và dịch vụ của họ – Mua báo cáo!
Cảnh quan nhà cung cấp –

Thị trường giáo dục đại học ở Việt Nam bị phân mảnh, với sự hiện diện của nhiều đối tác quốc tế và khu vực cung cấp các giải pháp giáo dục sáng tạo cho phân khúc người dùng cuối tiềm năng về giáo dục đại học. Một vài nhà cung cấp nổi bật là ABEO Inc., Adobe Inc., Anthology Inc., Apple Inc., Dell Technologies Inc., Genius Edu Management System Pvt. Ltd., HCL Technologies Ltd., IDP Education Ltd., Innotech Vietnam Corp., Nash Squared, Oracle Corp., Orient Software Development Corp., Pearson Plc, và Samsung Electronics Co. Ltd., v.v.

Các nhà cung cấp trên thị trường cạnh tranh trên cơ sở giá cả, sản phẩm, chất lượng và sự đổi mới. Họ đang đổi mới chương trình giáo dục đại học bằng cách tích hợp các khóa học với các công nghệ như thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR). Các nhà cung cấp cũng đang thu hút sinh viên quốc tế bằng cách cung cấp các chương trình đào tạo từ xa cho nhiều ngành khác nhau. Họ đang tập trung vào những đổi mới liên tục để duy trì sự hiện diện của họ trên thị trường. Cuộc chiến giá cả giữa các nhà cung cấp sẽ buộc các nhà cung cấp mở rộng cơ sở khách hàng của họ hơn nữa trong giai đoạn dự báo.

Thị trường giáo dục đại học tại Việt Nam – Bối cảnh khách hàng
Để giúp các công ty đánh giá và phát triển các chiến lược tăng trưởng, báo cáo nêu rõ –

Tiêu chí mua hàng chính
Tỷ lệ chấp nhận
vòng đời áp dụng
Trình điều khiển của độ nhạy giá
Thị trường giáo dục đại học ở Việt Nam – Đánh giá phân khúc

Tổng quan về phân khúc
Technavio đã phân khúc thị trường dựa trên sản phẩm (phần mềm và phần cứng) và người dùng cuối (cao đẳng tư thục, đại học công lập và cao đẳng cộng đồng).

Phân khúc phần mềm sẽ tăng trưởng với tốc độ cao hơn các phân khúc khác trong giai đoạn dự báo. Nó được phân chia thành hỗ trợ và giải pháp. Phân khúc hỗ trợ bao gồm các ứng dụng giáo dục, xuất bản giáo dục kỹ thuật số, phân tích học tập và những thứ khác. Việc sử dụng phần mềm phân tích cho phép các viện giáo dục đại học truy cập và tích hợp dữ liệu trên nhiều hệ thống một cách liền mạch. Do đó, các nhà cung cấp công nghệ như phân tích học tập, giải pháp trò chơi hóa, công cụ đánh giá và tác giả nội dung dự kiến sẽ chứng kiến các cơ hội tăng trưởng trong giai đoạn dự báo.
Tải báo cáo mẫu

Thị trường giáo dục đại học ở Việt Nam – Động lực thị trường

Trình điều khiển hàng đầu – Sự ra đời của những thay đổi trong phương pháp phân phối nội dung giáo dục đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường. Các trường cao đẳng và đại học đang đầu tư vào phần cứng và phần mềm, dẫn đến việc triển khai các công nghệ mới cho giáo dục. Ngoài ra, các hình thức mới của phương pháp phân phối nội dung như lớp học đảo ngược được hỗ trợ bởi trò chơi điện tử và học tập tích cực đang được triển khai. Những phương pháp như vậy có thể giúp tăng cường sự tham gia của sinh viên, điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong giai đoạn dự báo.

Xu hướng chính – Sự phát triển của quốc tế hóa là xu hướng chính trên thị trường. Quốc tế hóa đề cập đến sự hội nhập của các khía cạnh liên văn hóa và quốc tế với giáo dục. Chính phủ Việt Nam đang có kế hoạch thiết kế và thực hiện một chương trình đầu tư điều phối tập trung cho quốc tế hóa. Như vậy, quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học sẽ thúc đẩy cơ hội việc làm cho sinh viên Việt Nam. Do đó, sự tăng trưởng của quốc tế hóa sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường giáo dục đại học ở Việt Nam trong giai đoạn dự báo.

Những thách thức lớn – Chi phí giáo dục đại học ngày càng tăng có thể cản trở sự tăng trưởng của thị trường. Chi phí giáo dục đại học ở các trường cao đẳng tư thục cao hơn so với các trường cao đẳng công lập ở Việt Nam. Hơn nữa, thiếu cơ hội việc làm được trả lương cao. Nếu học phí tiếp tục tăng, đất nước sẽ không đạt được mục tiêu này của giáo dục đại học. Do đó, chi phí giáo dục đại học tăng cao sẽ tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng của thị trường giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn dự báo.

Các trình điều khiển, xu hướng và thách thức có tác động đến động lực thị trường, có thể tác động đến các doanh nghiệp. Tìm một số thông tin chi tiết từ một báo cáo mẫu!

Dữ liệu chính được đề cập trong báo cáo thị trường giáo dục đại học Việt Nam này là gì?

CAGR của thị trường trong giai đoạn dự báo
Thông tin chi tiết về các yếu tố sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2023 – 2027
Ước tính chính xác quy mô thị trường giáo dục đại học Việt Nam và đóng góp của nó vào thị trường mẹ
Dự đoán chính xác về các xu hướng sắp tới và những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng
Phân tích kỹ lưỡng về bối cảnh cạnh tranh của thị trường và thông tin chi tiết về các nhà cung cấp
Phân tích toàn diện các yếu tố sẽ thách thức sự tăng trưởng của các nhà cung cấp thị trường giáo dục đại học Việt Nam
More about this source textSource text required for additional translation information
Send feedback
Side panels
History
Saved
Contribute
Table of contents

1 Executive Summary

1.1 Market overview
Exhibit 01: Executive Summary – Chart on Market Overview
Exhibit 02: Executive Summary – Data Table on Market Overview
Exhibit 03: Executive Summary – Chart on Country Market Characteristics
Exhibit 04: Executive Summary – Chart on Market Segmentation by Product
Exhibit 05: Executive Summary – Chart on Market Segmentation by End-user
Exhibit 06: Executive Summary – Chart on Market Segmentation by Courses
Exhibit 07: Executive Summary – Chart on Vendor Market Positioning
2 Market Landscape

2.1 Market ecosystem
Exhibit 08: Parent market
Exhibit 09: Market Characteristics
3 Market Sizing

3.1 Market definition
Exhibit 10: Offerings of vendors included in the market definition
3.2 Market segment analysis
Exhibit 11: Market segments
3.3 Market size 2022
3.4 Market outlook: Forecast for 2022-2027
Exhibit 12: Chart on Vietnam – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 13: Data Table on Vietnam – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 14: Chart on Vietnam: Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 15: Data Table on Vietnam: Year-over-year growth 2022-2027 (%)
4 Historic Market Size

4.1 Higher education market in Vietnam 2017 – 2021
Exhibit 16: Historic Market Size – Data Table on Higher education market in Vietnam 2017 – 2021 ($ million)
4.2 Product Segment Analysis 2017 – 2021
Exhibit 17: Historic Market Size – Product Segment 2017 – 2021 ($ million)
4.3 End-user Segment Analysis 2017 – 2021
Exhibit 18: Historic Market Size – End-user Segment 2017 – 2021 ($ million)
4.4 Course Segment Analysis 2017 – 2021
Exhibit 19: Historic Market Size – Course Segment 2017 – 2021 ($ million)
5 Five Forces Analysis

5.1 Five forces summary
Exhibit 20: Five forces analysis – Comparison between 2022 and 2027
5.2 Bargaining power of buyers
Exhibit 21: Chart on Bargaining power of buyers – Impact of key factors 2022 and 2027
5.3 Bargaining power of suppliers
Exhibit 22: Bargaining power of suppliers – Impact of key factors in 2022 and 2027
5.4 Threat of new entrants
Exhibit 23: Threat of new entrants – Impact of key factors in 2022 and 2027
5.5 Threat of substitutes
Exhibit 24: Threat of substitutes – Impact of key factors in 2022 and 2027
5.6 Threat of rivalry
Exhibit 25: Threat of rivalry – Impact of key factors in 2022 and 2027
5.7 Market condition
Exhibit 26: Chart on Market condition – Five forces 2022 and 2027
6 Market Segmentation by Product

6.1 Market segments
Exhibit 27: Chart on Product – Market share 2022-2027 (%)
Exhibit 28: Data Table on Product – Market share 2022-2027 (%)
6.2 Comparison by Product
Exhibit 29: Chart on Comparison by Product
Exhibit 30: Data Table on Comparison by Product
6.3 Software – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 31: Chart on Software – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 32: Data Table on Software – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 33: Chart on Software – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 34: Data Table on Software – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
6.4 Hardware – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 35: Chart on Hardware – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 36: Data Table on Hardware – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 37: Chart on Hardware – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 38: Data Table on Hardware – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
6.5 Market opportunity by Product
Exhibit 39: Market opportunity by Product ($ million)
7 Market Segmentation by End-user

7.1 Market segments
Exhibit 40: Chart on End-user – Market share 2022-2027 (%)
Exhibit 41: Data Table on End-user – Market share 2022-2027 (%)
7.2 Comparison by End-user
Exhibit 42: Chart on Comparison by End-user
Exhibit 43: Data Table on Comparison by End-user
7.3 Private colleges – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 44: Chart on Private colleges – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 45: Data Table on Private colleges – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 46: Chart on Private colleges – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 47: Data Table on Private colleges – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
7.4 State universities – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 48: Chart on State universities – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 49: Data Table on State universities – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 50: Chart on State universities – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 51: Data Table on State universities – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
7.5 Community colleges – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 52: Chart on Community colleges – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 53: Data Table on Community colleges – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 54: Chart on Community colleges – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 55: Data Table on Community colleges – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
7.6 Market opportunity by End-user
Exhibit 56: Market opportunity by End-user ($ million)
8 Market Segmentation by Courses

8.1 Market segments
Exhibit 57: Chart on Courses – Market share 2022-2027 (%)
Exhibit 58: Data Table on Courses – Market share 2022-2027 (%)
8.2 Comparison by Courses
Exhibit 59: Chart on Comparison by Courses
Exhibit 60: Data Table on Comparison by Courses
8.3 Undergraduate – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 61: Chart on Undergraduate – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 62: Data Table on Undergraduate – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 63: Chart on Undergraduate – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 64: Data Table on Undergraduate – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
8.4 Masters – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 65: Chart on Masters – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 66: Data Table on Masters – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 67: Chart on Masters – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 68: Data Table on Masters – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
8.5 PhD – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 69: Chart on PhD – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 70: Data Table on PhD – Market size and forecast 2022-2027 ($ million)
Exhibit 71: Chart on PhD – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 72: Data Table on PhD – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
8.6 Market opportunity by Courses
Exhibit 73: Market opportunity by Courses ($ million)
9 Customer Landscape

9.1 Customer landscape overview
Exhibit 74: Analysis of price sensitivity, lifecycle, customer purchase basket, adoption rates, and purchase criteria
10 Drivers, Challenges, and Trends

10.1 Market drivers
10.2 Market challenges
10.3 Impact of drivers and challenges
Exhibit 75: Impact of drivers and challenges in 2022 and 2027
10.4 Market trends
11 Vendor Landscape

11.1 Overview
11.2 Vendor landscape
Exhibit 76: Overview on Criticality of inputs and Factors of differentiation
11.3 Landscape disruption
Exhibit 77: Overview on factors of disruption
11.4 Industry risks
Exhibit 78: Impact of key risks on business
12 Vendor Analysis

12.1 Vendors covered
Exhibit 79: Vendors covered
12.2 Market positioning of vendors
Exhibit 80: Matrix on vendor position and classification
12.3 ABEO Inc.
Exhibit 81: ABEO Inc. – Overview
Exhibit 82: ABEO Inc. – Product / Service
Exhibit 83: ABEO Inc. – Key offerings
12.4 Adobe Inc.
Exhibit 84: Adobe Inc. – Overview
Exhibit 85: Adobe Inc. – Business segments
Exhibit 86: Adobe Inc. – Key news
Exhibit 87: Adobe Inc. – Key offerings
Exhibit 88: Adobe Inc. – Segment focus
12.5 Anthology Inc.
Exhibit 89: Anthology Inc. – Overview
Exhibit 90: Anthology Inc. – Product / Service
Exhibit 91: Anthology Inc. – Key offerings
12.6 Apple Inc.
Exhibit 92: Apple Inc. – Overview
Exhibit 93: Apple Inc. – Business segments
Exhibit 94: Apple Inc. – Key news
Exhibit 95: Apple Inc. – Key offerings
Exhibit 96: Apple Inc. – Segment focus
12.7 Dell Technologies Inc.
Exhibit 97: Dell Technologies Inc. – Overview
Exhibit 98: Dell Technologies Inc. – Business segments
Exhibit 99: Dell Technologies Inc. – Key news
Exhibit 100: Dell Technologies Inc. – Key offerings
Exhibit 101: Dell Technologies Inc. – Segment focus
12.8 Genius Edu Management System Pvt. Ltd.
Exhibit 102: Genius Edu Management System Pvt. Ltd. – Overview
Exhibit 103: Genius Edu Management System Pvt. Ltd. – Product / Service
Exhibit 104: Genius Edu Management System Pvt. Ltd. – Key offerings
12.9 HCL Technologies Ltd.
Exhibit 105: HCL Technologies Ltd. – Overview
Exhibit 106: HCL Technologies Ltd. – Business segments
Exhibit 107: HCL Technologies Ltd. – Key offerings
Exhibit 108: HCL Technologies Ltd. – Segment focus
12.10 IDP Education Ltd.
Exhibit 109: IDP Education Ltd. – Overview
Exhibit 110: IDP Education Ltd. – Business segments
Exhibit 111: IDP Education Ltd. – Key offerings
Exhibit 112: IDP Education Ltd. – Segment focus
12.11 Innotech Vietnam Corp.
Exhibit 113: Innotech Vietnam Corp. – Overview
Exhibit 114: Innotech Vietnam Corp. – Product / Service
Exhibit 115: Innotech Vietnam Corp. – Key offerings
12.12 Nash Squared
Exhibit 116: Nash Squared – Overview
Exhibit 117: Nash Squared – Product / Service
Exhibit 118: Nash Squared – Key offerings
12.13 Oracle Corp.
Exhibit 119: Oracle Corp. – Overview
Exhibit 120: Oracle Corp. – Business segments
Exhibit 121: Oracle Corp. – Key news
Exhibit 122: Oracle Corp. – Key offerings
Exhibit 123: Oracle Corp. – Segment focus
12.14 Orient Software Development Corp.
Exhibit 124: Orient Software Development Corp. – Overview
Exhibit 125: Orient Software Development Corp. – Product / Service
Exhibit 126: Orient Software Development Corp. – Key offerings
12.15 Pearson Plc
Exhibit 127: Pearson Plc – Overview
Exhibit 128: Pearson Plc – Business segments
Exhibit 129: Pearson Plc – Key offerings
Exhibit 130: Pearson Plc – Segment focus
12.16 Samsung Electronics Co. Ltd.
Exhibit 131: Samsung Electronics Co. Ltd. – Overview
Exhibit 132: Samsung Electronics Co. Ltd. – Business segments
Exhibit 133: Samsung Electronics Co. Ltd. – Key news
Exhibit 134: Samsung Electronics Co. Ltd. – Key offerings
Exhibit 135: Samsung Electronics Co. Ltd. – Segment focus
13 Appendix

13.1 Scope of the report
13.2 Inclusions and exclusions checklist
Exhibit 136: Inclusions checklist
Exhibit 137: Exclusions checklist
13.3 Currency conversion rates for US$
Exhibit 138: Currency conversion rates for US$
13.4 Research methodology
Exhibit 139: Research methodology
Exhibit 140: Validation techniques employed for market sizing
Exhibit 141: Information sources
13.5 List of abbreviations
Exhibit 142: List of abbreviations
Vietnam higher education market size to grow by USD 481.32 million from 2022 to 2027: A descriptive analysis of customer landscape, vendor assessment, and market dynamics – Technavio

NEW YORK
January 11, 2023

The Vietnam higher education market size is estimated to increase by USD 481.32 million. The market’s growth momentum will progress at a CAGR of 15.3% during the forecast period – request a sample report

Higher education market in Vietnam – Vendor Analysis

Vendor offerings –

ABEO Inc. – The company offers higher education through Abeo Academy.
Adobe Inc. – The company offers higher education platform through Adobe Creative Cloud.
Anthology Inc. – The company offers higher education products such as CRM Anthology Reach, SIS Anthology Student, and LMS Blackboard Learn.
Apple Inc. – The company offers higher education products such as Macbook Pro, iPad Pro, and Apple Pencil.
For details on vendors and their offerings – Buy the report!
Vendor landscape –

The higher education market in Vietnam is fragmented, with the presence of various international and regional players offering innovative education solutions to the potential higher education end-user segments. A few prominent vendors are ABEO Inc., Adobe Inc., Anthology Inc., Apple Inc., Dell Technologies Inc., Genius Edu Management System Pvt. Ltd., HCL Technologies Ltd., IDP Education Ltd., Innotech Vietnam Corp., Nash Squared, Oracle Corp., Orient Software Development Corp., Pearson Plc, and Samsung Electronics Co. Ltd., and others.

The vendors in the market compete on the basis of price, product, quality, and innovation. They are innovating higher education curriculums by integrating the courses with technologies such as augmented reality (AR) and virtual reality (VR). Vendors are also attracting international students by offering distance learning programs for various disciplines. They are focusing on continuous innovations to maintain their market presence. The price wars among vendors will compel vendors to expand their customer base further during the forecast period.

Higher education market in Vietnam – Customer landscape
To help companies evaluate and develop growth strategies, the report outlines –

Key purchase criteria
Adoption rates
Adoption lifecycle
Drivers of price sensitivity
Higher education market in Vietnam – Segmentation assessment

Segment overview
Technavio has segmented the market based on product (software and hardware) and end-user (private colleges, state universities, and Community colleges).

The software segment will grow at a higher rate than other segments during the forecast period. It is further segmented into support and solutions. The support segment includes education apps, digital educational publishing, learning analytics, and others. The use of analytics software enables higher educational institutes to access and integrate data across multiple systems seamlessly. Hence, vendors of technologies such as learning analytics, gamification solutions, assessment tools, and content authoring are expected to witness growth opportunities during the forecast period.
Download a sample report

Higher education market in Vietnam – Market dynamics

Leading drivers – The advent of changes in educational content delivery methods is driving the market growth. Colleges and universities are investing in hardware and software, which has led to the implementation of new technologies for education. Moreover, new forms of content delivery methods such as gamification-supported flipped classrooms and active learning are being implemented. Such methods can help enhance student engagement, which will fuel the market growth during the forecast period.

Key trends – The growth of internationalization is a key trend in the market. Internationalization refers to the integration of intercultural and international dimensions with education. The Government of Vietnam is planning to design and implement a centrally coordinated investment program for internationalization. Thus, the internationalization of higher education will promote employment opportunities for Vietnamese students. Thus, the growth of internationalization will support the growth of the higher education market in Vietnam during the forecast period.

Major challenges – The rising cost of higher education may impede the market growth. The cost of higher education is higher in private colleges when compared to government colleges in Vietnam. Moreover, there is a lack of well-paying job opportunities. If tuition costs continue to increase, the country would fail to meet this objective of higher education. Thus, the rising cost of higher education will negatively impact the growth of the Vietnam higher education market during the forecast period.

Drivers, trends, and challenges have an impact on market dynamics, which can impact businesses. Find some insights from a sample report!

What are the key data covered in this Vietnam higher education market report?

CAGR of the market during the forecast period
Detailed information on factors that will drive the growth of the Vietnam higher education market between 2023 and 2027
Precise estimation of the size of the Vietnam higher education market and its contribution to the parent market
Accurate predictions about upcoming trends and changes in consumer behavior
A thorough analysis of the market’s competitive landscape and detailed information about vendors
Comprehensive analysis of factors that will challenge the growth of Vietnam higher education market vendors
Gain instant access to 17,000+ market research reports.

Technavio’s SUBSCRIPTION platform

Related Reports:

The higher education testing and assessment market is estimated to grow at a CAGR of 6.32% between 2022 and 2027. The size of the market is forecast to increase by USD 6,481.55 million. This report extensively covers market segmentation by product (academic and non-academic), end-user (educational institutions, universities, training organizations, and others), and geography (North America, Europe, APAC, Middle East and Africa, and South America).

The size of the online higher education market in the US is expected to increase by USD 33.35 billion from 2021 to 2026, and the market’s growth momentum will accelerate at a CAGR of 19.82%. This report extensively covers segmentation by subjects (commerce and management, STEM, Arts, and others) and courses (non-degree courses and degree courses).

Higher Education Market in Vietnam Scope

Browse for Technavio’s consumer discretionary market reports

About Us
Technavio is a leading global technology research and advisory company. Their research and analysis focus on emerging market trends and provide actionable insights to help businesses identify market opportunities and develop effective strategies to optimize their market positions. With over 500 specialized analysts, Technavio’s report library consists of more than 17,000 reports and counting, covering 800 technologies, spanning across 50 countries. Their client base consists of enterprises of all sizes, including more than 100 Fortune 500 companies. This growing client base relies on Technavio’s comprehensive coverage, extensive research, and actionable market insights to identify opportunities in existing and potential markets and assess their competitive positions within changing market scenarios.

Contact
Technavio Research
Jesse Maida
Media & Marketing Executive
US: +1 844 364 1100
UK: +44 203 893 3200
Email: media@technavio.com
Website: www.technavio.com/

SOURCE Technavio

https://www.prnewswire.com/news-releases/vietnam-higher-education-market-size-to-grow-by-usd-481-32-million-from-2022-to-2027-a-descriptive-analysis-of-customer-landscape-vendor-assessment-and-market-dynamics—technavio-301716682.html

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

Higher Education Market in Vietnam Scope

Report Coverage

Details

Page number

144

Base year

2022

Historic period

2017-2021

Forecast period

2023-2027

Growth momentum & CAGR

Accelerate at a CAGR of 15.3%

Market growth 2023-2027

USD 481.32 million

Market structure

Fragmented

YoY growth 2022-2023 (%)

15.0

Competitive landscape

Leading Vendors, Market Positioning of Vendors, Competitive Strategies, and Industry Risks

Key companies profiled

ABEO Inc., Adobe Inc., Anthology Inc., Apple Inc., Dell Technologies Inc., Genius Edu Management System Pvt. Ltd., HCL Technologies Ltd., IDP Education Ltd., Innotech Vietnam Corp., Nash Squared, Oracle Corp., Orient Software Development Corp., Pearson Plc, and Samsung Electronics Co. Ltd.

Market dynamics

Parent market analysis, Market growth inducers and obstacles, Fast-growing and slow-growing segment analysis, COVID-19 impact and recovery analysis and future consumer dynamics, and Market condition analysis for the forecast period.

Customization purview

If our report has not included the data that you are looking for, you can reach out to our analysts and get segments customized.

Customization purview

If our report has not included the data that you are looking for, you can reach out to our analysts and get segments customized.

January 2023
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

ThiTruong.mobi

Facebook Pagelike Widget

Tags