Thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ tăng 163,49 tỷ USD từ năm 2022 đến năm 2027


Theo tin Technavio or prnewswire.com

Thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ tăng 163,49 tỷ USD từ năm 2022 đến năm 2027: Phân tích mô tả về bối cảnh khách hàng, đánh giá nhà cung cấp và động lực thị trường – Technavio

Ngày 09 tháng 1 năm 2023, 21:15 ET

NEWYORK
Ngày 9 tháng 1 năm 2023

Technavio phân loại thị trường bán lẻ tại Việt Nam là một phần của thị trường bán lẻ tiếp thị trực tiếp và internet bao gồm doanh thu được tạo ra bởi các công ty cung cấp dịch vụ bán lẻ chủ yếu trên Internet thông qua đặt hàng qua thư, nhà bán lẻ giao hàng tận nơi và nhà bán lẻ mua sắm tại nhà qua TV. Quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam ước tăng thêm 163,49 tỷ USD. Đà tăng trưởng của thị trường sẽ tiến triển với tốc độ CAGR là 11,4%.

Khám phá một số thông tin chi tiết về quy mô thị trường trước khi mua báo cáo đầy đủ – Yêu cầu mẫu
bài báo cáo

Thị trường bán lẻ tại Việt Nam – Phân tích nhà cung cấp

Cung cấp của nhà cung cấp –

7-Eleven Inc. – Công ty cung cấp dịch vụ bán lẻ thông qua các Cửa hàng 7-Eleven.
AEON CO. Ltd. – Công ty cung cấp dịch vụ bán lẻ thông qua hoạt động kinh doanh Siêu thị và Cửa hàng bách hóa tổng hợp.
Berli Jucker Public Co. Ltd. – Công ty cung cấp dịch vụ bán lẻ thông qua Big C Supercenter.
Central Group of Company – Công ty cung cấp các dịch vụ bán lẻ như cửa hàng bách hóa, trung tâm phong cách sống, các thương hiệu thời trang và phong cách sống.
Để biết chi tiết về các nhà cung cấp và dịch vụ của họ – Mua báo cáo!
Cảnh quan nhà cung cấp –

Thị trường bán lẻ ở Việt Nam bị phân chia ra mảnh với sự hiện diện của cả nhà cung cấp nhỏ và lớn. Một số nhà cung cấp nổi bật cung cấp dịch vụ bán lẻ tại Việt Nam trên thị trường là 7-Eleven Inc., AEON CO. Ltd., Berli Jucker Public Co. Ltd., Central Group of Company, Central Retail Corp., Charoen Pokphand Foods PCL, Circle K , Công ty TNHH E Mart, Công ty Cổ phần Bán lẻ FPT, Công ty TNHH Lotte Shopping Plaza Việt Nam, Tập đoàn Masan, MM Mega Market Việt Nam, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Sài Gòn, SPAR International và các công ty khác.

Với sự gia tăng cạnh tranh thì các thực thể nhỏ hơn được mua lại hoặc sáp nhập bởi những người chơi lớn. Một vài công ty lớn thống trị ngành về thị phần. Tuy nhiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang mở rộng sự hiện diện của họ trên thị trường bằng cách thiết lập các hợp đồng mới và thâm nhập thị trường mới nhờ những tiến bộ công nghệ và đổi mới sản phẩm. Do đó thị trường bán lẻ tại Việt Nam được dự đoán sẽ chứng kiến sự cạnh tranh cao và có tiềm năng tăng trưởng cao.

Thị trường bán lẻ Việt Nam – Bối cảnh khách hàng
Để giúp các công ty đánh giá và phát triển các chiến lược tăng trưởng, báo cáo phác thảo
Table of Contents

1 Executive Summary

1.1 Market overview
Exhibit 01: Executive Summary – Chart on Market Overview
Exhibit 02: Executive Summary – Data Table on Market Overview
Exhibit 03: Executive Summary – Chart on Country Market Characteristics
Exhibit 04: Executive Summary – Chart on Market Segmentation by Distribution Channel
Exhibit 05: Executive Summary – Chart on Market Segmentation by Type
Exhibit 06: Executive Summary – Chart on Vendor Market Positioning
2 Market Landscape

2.1 Market ecosystem
Exhibit 07: Parent market
Exhibit 08: Market Characteristics
3 Market Sizing

3.1 Market definition
Exhibit 09: Offerings of vendors included in the market definition
3.2 Market segment analysis
Exhibit 10: Market segments
3.3 Market size 2022
3.4 Market outlook: Forecast for 2022-2027
Exhibit 11: Chart on Vietnam – Market size and forecast 2022-2027 ($ billion)
Exhibit 12: Data Table on Vietnam – Market size and forecast 2022-2027 ($ billion)
Exhibit 13: Chart on Vietnam: Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 14: Data Table on Vietnam: Year-over-year growth 2022-2027 (%)
4 Historic Market Size

4.1 Retail market in Vietnam 2017 – 2021
Exhibit 15: Historic Market Size – Data Table on Retail market in Vietnam 2017 – 2021 ($ billion)
4.2 Distribution Channel Segment Analysis 2017 – 2021
Exhibit 16: Historic Market Size – Distribution Channel Segment 2017 – 2021 ($ billion)
4.3 End-User Segment Analysis 2017 – 2021
Exhibit 17: Historic Market Size – End-User Segment 2017 – 2021 ($ billion)
5 Five Forces Analysis

5.1 Five forces summary
Exhibit 18: Five forces analysis – Comparison between 2022 and 2027
5.2 Bargaining power of buyers
Exhibit 19: Chart on Bargaining power of buyers – Impact of key factors 2022 and 2027
5.3 Bargaining power of suppliers
Exhibit 20: Bargaining power of suppliers – Impact of key factors in 2022 and 2027
5.4 Threat of new entrants
Exhibit 21: Threat of new entrants – Impact of key factors in 2022 and 2027
5.5 Threat of substitutes
Exhibit 22: Threat of substitutes – Impact of key factors in 2022 and 2027
5.6 Threat of rivalry
Exhibit 23: Threat of rivalry – Impact of key factors in 2022 and 2027
5.7 Market condition
Exhibit 24: Chart on Market condition – Five forces 2022 and 2027
6 Market Segmentation by Distribution Channel

6.1 Market segments
Exhibit 25: Chart on Distribution Channel – Market share 2022-2027 (%)
Exhibit 26: Data Table on Distribution Channel – Market share 2022-2027 (%)
6.2 Comparison by Distribution Channel
Exhibit 27: Chart on Comparison by Distribution Channel
Exhibit 28: Data Table on Comparison by Distribution Channel
6.3 Offline – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 29: Chart on Offline – Market size and forecast 2022-2027 ($ billion)
Exhibit 30: Data Table on Offline – Market size and forecast 2022-2027 ($ billion)
Exhibit 31: Chart on Offline – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 32: Data Table on Offline – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
6.4 Online – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 33: Chart on Online – Market size and forecast 2022-2027 ($ billion)
Exhibit 34: Data Table on Online – Market size and forecast 2022-2027 ($ billion)
Exhibit 35: Chart on Online – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 36: Data Table on Online – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
6.5 Market opportunity by Distribution Channel
Exhibit 37: Market opportunity by Distribution Channel ($ billion)
7 Market Segmentation by Type

7.1 Market segments
Exhibit 38: Chart on Type – Market share 2022-2027 (%)
Exhibit 39: Data Table on Type – Market share 2022-2027 (%)
7.2 Comparison by Type
Exhibit 40: Chart on Comparison by Type
Exhibit 41: Data Table on Comparison by Type
7.3 Grocery – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 42: Chart on Grocery – Market size and forecast 2022-2027 ($ billion)
Exhibit 43: Data Table on Grocery – Market size and forecast 2022-2027 ($ billion)
Exhibit 44: Chart on Grocery – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 45: Data Table on Grocery – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
7.4 Electronics and appliances – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 46: Chart on Electronics and appliances – Market size and forecast 2022-2027 ($ billion)
Exhibit 47: Data Table on Electronics and appliances – Market size and forecast 2022-2027 ($ billion)
Exhibit 48: Chart on Electronics and appliances – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 49: Data Table on Electronics and appliances – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
7.5 Home and garden – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 50: Chart on Home and garden – Market size and forecast 2022-2027 ($ billion)
Exhibit 51: Data Table on Home and garden – Market size and forecast 2022-2027 ($ billion)
Exhibit 52: Chart on Home and garden – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 53: Data Table on Home and garden – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
7.6 Health and beauty – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 54: Chart on Health and beauty – Market size and forecast 2022-2027 ($ billion)
Exhibit 55: Data Table on Health and beauty – Market size and forecast 2022-2027 ($ billion)
Exhibit 56: Chart on Health and beauty – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 57: Data Table on Health and beauty – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
7.7 Others – Market size and forecast 2022-2027
Exhibit 58: Chart on Others – Market size and forecast 2022-2027 ($ billion)
Exhibit 59: Data Table on Others – Market size and forecast 2022-2027 ($ billion)
Exhibit 60: Chart on Others – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
Exhibit 61: Data Table on Others – Year-over-year growth 2022-2027 (%)
7.8 Market opportunity by Type
Exhibit 62: Market opportunity by Type ($ billion)
8 Customer Landscape

8.1 Customer landscape overview
Exhibit 63: Analysis of price sensitivity, lifecycle, customer purchase basket, adoption rates, and purchase criteria
9 Drivers, Challenges, and Trends

9.1 Market drivers
9.2 Market challenges
9.3 Impact of drivers and challenges
Exhibit 64: Impact of drivers and challenges in 2022 and 2027
9.4 Market trends
10 Vendor Landscape

10.1 Overview
10.2 Vendor landscape
Exhibit 65: Overview on Criticality of inputs and Factors of differentiation
10.3 Landscape disruption
Exhibit 66: Overview on factors of disruption
10.4 Industry risks
Exhibit 67: Impact of key risks on business
11 Vendor Analysis

11.1 Vendors covered
Exhibit 68: Vendors covered
11.2 Market positioning of vendors
Exhibit 69: Matrix on vendor position and classification
11.3 7-Eleven Inc.
Exhibit 70: 7-Eleven Inc. – Overview
Exhibit 71: 7-Eleven Inc. – Product / Service
Exhibit 72: 7-Eleven Inc. – Key offerings
11.4 AEON CO. Ltd.
Exhibit 73: AEON CO. Ltd. – Overview
Exhibit 74: AEON CO. Ltd. – Business segments
Exhibit 75: AEON CO. Ltd. – Key offerings
Exhibit 76: AEON CO. Ltd. – Segment focus
11.5 Berli Jucker Public Co. Ltd.
Exhibit 77: Berli Jucker Public Co. Ltd. – Overview
Exhibit 78: Berli Jucker Public Co. Ltd. – Business segments
Exhibit 79: Berli Jucker Public Co. Ltd. – Key news
Exhibit 80: Berli Jucker Public Co. Ltd. – Key offerings
Exhibit 81: Berli Jucker Public Co. Ltd. – Segment focus
11.6 Central Group of Company
Exhibit 82: Central Group of Company – Overview
Exhibit 83: Central Group of Company – Product / Service
Exhibit 84: Central Group of Company – Key news
Exhibit 85: Central Group of Company – Key offerings
11.7 Central Retail Corp.
Exhibit 86: Central Retail Corp. – Overview
Exhibit 87: Central Retail Corp. – Business segments
Exhibit 88: Central Retail Corp. – Key news
Exhibit 89: Central Retail Corp. – Key offerings
Exhibit 90: Central Retail Corp. – Segment focus
11.8 Charoen Pokphand Foods PCL
Exhibit 91: Charoen Pokphand Foods PCL – Overview
Exhibit 92: Charoen Pokphand Foods PCL – Business segments
Exhibit 93: Charoen Pokphand Foods PCL – Key news
Exhibit 94: Charoen Pokphand Foods PCL – Key offerings
Exhibit 95: Charoen Pokphand Foods PCL – Segment focus
11.9 Circle K
Exhibit 96: Circle K – Overview
Exhibit 97: Circle K – Product / Service
Exhibit 98: Circle K – Key offerings
11.10 E Mart Co. Ltd.
Exhibit 99: E Mart Co. Ltd. – Overview
Exhibit 100: E Mart Co. Ltd. – Product / Service
Exhibit 101: E Mart Co. Ltd. – Key offerings
11.11 FPT Retail Joint Stock Co.
Exhibit 102: FPT Retail Joint Stock Co. – Overview
Exhibit 103: FPT Retail Joint Stock Co. – Product / Service
Exhibit 104: FPT Retail Joint Stock Co. – Key offerings
11.12 Lotte Shopping Plaza Vietnam Co. Ltd.
Exhibit 105: Lotte Shopping Plaza Vietnam Co. Ltd. – Overview
Exhibit 106: Lotte Shopping Plaza Vietnam Co. Ltd. – Product / Service
Exhibit 107: Lotte Shopping Plaza Vietnam Co. Ltd. – Key offerings
11.13 Masan Group
Exhibit 108: Masan Group – Overview
Exhibit 109: Masan Group – Product / Service
Exhibit 110: Masan Group – Key offerings
11.14 MM Mega Market Vietnam
Exhibit 111: MM Mega Market Vietnam – Overview
Exhibit 112: MM Mega Market Vietnam – Product / Service
Exhibit 113: MM Mega Market Vietnam – Key offerings
11.15 Saigon Union of Trading Cooperatives
Exhibit 114: Saigon Union of Trading Cooperatives – Overview
Exhibit 115: Saigon Union of Trading Cooperatives – Product / Service
Exhibit 116: Saigon Union of Trading Cooperatives – Key offerings
11.16 SPAR International
Exhibit 117: SPAR International – Overview
Exhibit 118: SPAR International – Product / Service
Exhibit 119: SPAR International – Key offerings
12 Appendix

12.1 Scope of the report
12.2 Inclusions and exclusions checklist
Exhibit 120: Inclusions checklist
Exhibit 121: Exclusions checklist
12.3 Currency conversion rates for US$
Exhibit 122: Currency conversion rates for US$
12.4 Research methodology
Exhibit 123: Research methodology
Exhibit 124: Validation techniques employed for market sizing
Exhibit 125: Information sources
12.5 List of abbreviations
Exhibit 126: List of abbreviations
Vietnam retail market size to grow by USD 163.49 billion from 2022 to 2027: A descriptive analysis of customer landscape, vendor assessment, and market dynamics – Technavio

Jan 09, 2023, 21:15 ET

NEW YORK
January 9, 2023

Technavio categorizes the retail market in Vietnam as a part of the internet and direct marketing retail market, which covers the revenue generated by companies providing retail services primarily on the Internet through mail orders, door-to-door retailers, and TV home shopping retailers. The size of the retail market in Vietnam is estimated to increase by USD 163.49 billion. The market’s growth momentum will progress at a CAGR of 11.4%.

Discover some insights on market size before buying the full report – Request a sample
report

Retail market in Vietnam – Vendor analysis

Vendor offerings –

7-Eleven Inc. – The company offers retail services through its 7-Eleven Stores.
AEON CO. Ltd. – The company offers retail services through its Supermarkets business and General Merchandise stores.
Berli Jucker Public Co. Ltd. – The company offers retail services through Big C Supercenter.
Central Group of Company – The company offers retail services such as department stores, lifestyle centers, and lifestyle and fashion brands.
For details on vendors and their offerings – Buy the report!
Vendor landscape –

The retail market in Vietnam is fragmented, with the presence of both small and large vendors. A few prominent vendors that offer retail in Vietnam in the market are 7-Eleven Inc., AEON CO. Ltd., Berli Jucker Public Co. Ltd., Central Group of Company, Central Retail Corp., Charoen Pokphand Foods PCL, Circle K, E Mart Co. Ltd., FPT Retail Joint Stock Co., Lotte Shopping Plaza Vietnam Co. Ltd., Masan Group, MM Mega Market Vietnam, Saigon Union of Trading Cooperatives, and SPAR International and others.

With the rise in competition, smaller entities are acquired by or merged with major players. A few large firms dominate the industry in terms of market share. However, mid-size and small businesses are expanding their market presence by establishing new contracts and entering new markets as a result of technological advances and product innovation. Hence, the retail market in Vietnam is anticipated to witness high competition and has high growth potential.

Retail market in Vietnam – Customer landscape
To help companies evaluate and develop growth strategies, the report outlines –

Key purchase criteria
Adoption rates
Adoption lifecycle
Drivers of price sensitivity
Retail Market In Vietnam – Segmentation assessment

Segment overview
Technavio has segmented the market based on distribution channel (offline and online) and type (grocery, electronics and appliances, home and garden, health and beauty, and others).

The offline segment will contribute significantly to market growth during the forecast period. Domestic and foreign retail giants in Vietnam are competing with each other by providing a variety of shop formats, including commercial centers, supermarkets, and grocery and convenience stores. Supermarkets offer products that are in line with the day-to-day demands of consumers. Convenience stores are small retail stores that offer everyday products such as groceries, confectionaries, soft drinks, snacks, personal care products, toiletries, and other regular-use items. These factors will drive the growth of this segment during the forecast period.
Download a sample report

Retail market in Vietnam – Market dynamics

Leading drivers – The growing demand for convenience food products is driving the Vietnam retail market growth. The preference for convenience food products, such as processed meat and poultry products, is increasing when compared to home-cooked foods that need to be fully prepared. This is because of changing lifestyles, which has led to a reduced preference for traditional methods of cooking. These factors are expected to increase the demand for convenience products and, in turn, fuel the growth of the retail market in Vietnam during the forecast period.

Key trends – Urban lifestyles are a key trend in the market. Urbanization and changing demands of young urban customers have resulted in significant developments in contemporary retail channels such as convenience shops and e-commerce. Established and private retailers in the market are focusing more on online sales. Retailers are also leveraging factors such as internet and smartphone penetration to offer their products online. Such factors will support market growth during the forecast period.

Major challenges – Issues related to logistics and supply chain operations are hindering the Vietnam retail market growth. Back-end processes involved in supply chain management operations are complex, as they involve functions such as the acquisition of products, warehouse management, packaging, inventory management, distribution, and merchandising of products. Moreover, the risk of product damage adds to the complexity of the supply chain process. These factors will hinder the market growth during the forecast period.

Drivers, trends, and challenges have an impact on market dynamics, which can impact
businesses. Find some insights from a sample report!

What are the key data covered in this retail market in Vietnam report?

CAGR of the market during the forecast period
Detailed information on factors that will drive the growth of the retail market in Vietnam between 2023 and 2027
Precise estimation of the size of the retail market in Vietnam and its contribution to the parent market
Accurate predictions about upcoming trends and changes in consumer behavior
A thorough analysis of the market’s competitive landscape and detailed information about vendors
Comprehensive analysis of factors that will challenge the growth of the retail market in Vietnam vendors
Gain instant access to 17,000+ market research reports.

Technavio’s SUBSCRIPTION platform

Related Reports:

The digital retail marketing market is estimated to grow at a CAGR of 26.39% between 2022 and 2027. The size of the market is forecast to increase by USD 902.88 billion. This report extensively covers market segmentation by type (search ads, display ads, social media, e-mail marketing, and others), platform (mobile devices and desktops), and geography (APAC, North America, Europe, South America, and Middle East and Africa).

The size of the retail market in Indonesia is expected to increase by USD 44.13 billion from 2021 to 2026, and the market’s growth momentum will accelerate at a CAGR of 4.6%. Furthermore, this report extensively covers the retail market in Indonesia segmentation by product (food and beverages, electrical and electronics, apparel and footwear, home improvement and household products, and others) and distribution channel (offline and online).

Retail Market In Vietnam Scope

Report Coverage

Details

Page number

129

Base year

2022

Historic period

2017-2021

Forecast period

2023-2027

Growth momentum & CAGR

Accelerate at a CAGR of 11.4%

Market growth 2023-2027

USD 163.49 billion

Market structure

Fragmented

YoY growth 2022-2023 (%)

10.68

Competitive landscape

Leading Vendors, Market Positioning of Vendors, Competitive Strategies, and Industry Risks

Key companies profiled

7-Eleven Inc., AEON CO. Ltd., Berli Jucker Public Co. Ltd., Central Group of Company, Central Retail Corp., Charoen Pokphand Foods PCL, Circle K, E Mart Co. Ltd., FPT Retail Joint Stock Co., Lotte Shopping Plaza Vietnam Co. Ltd., Masan Group, MM Mega Market Vietnam, Saigon Union of Trading Cooperatives, and SPAR International

Market dynamics

Parent market analysis, Market growth inducers and obstacles, Fast-growing and slow-growing segment analysis, COVID-19 impact and recovery analysis and future consumer dynamics, and Market condition analysis for the forecast period.

Customization purview

If our report has not included the data that you are looking for, you can reach out to our analysts and get segments customized.

Customization purview

If our report has not included the data that you are looking for, you can reach out to our analysts and get segments customized.

Browse for Technavio’s consumer discretionary market reports

About Us
Technavio is a leading global technology research and advisory company. Their research and analysis focus on emerging market trends and provides actionable insights to help businesses identify market opportunities and develop effective strategies to optimize their market positions. With over 500 specialized analysts, Technavio’s report library consists of more than 17,000 reports and counting, covering 800 technologies, spanning across 50 countries. Their client base consists of enterprises of all sizes, including more than 100 Fortune 500 companies. This growing client base relies on Technavio’s comprehensive coverage, extensive research, and actionable market insights to identify opportunities in existing and potential markets and assess their competitive positions within changing market scenarios.

Contact
Technavio Research
Jesse Maida
Media & Marketing Executive
US: +1 844 364 1100
UK: +44 203 893 3200
Email: media@technavio.com
Website: www.technavio.com/

SOURCE Technavio

https://www.prnewswire.com/news-releases/vietnam-retail-market-size-to-grow-by-usd-163-49-billion-from-2022-to-2027-a-descriptive-analysis-of-customer-landscape-vendor-assessment-and-market-dynamics—technavio-301714469.html

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.