Việt Nam trong tài liệu IFM Báo cáo “Ổn định thị trường nhà ở và khả năng chi trả ở châu Á-Thái Bình Dương”


Theo tin IMF

Ổn định thị trường nhà ở và khả năng chi trả ở châu Á-Thái Bình Dương

Bài viết và bài thuyết trình đưa ra những phát triển gần đây trên thị trường nhà ở châu Á. Ở nhiều nền kinh tế tiên tiến, lãi suất thấp và sự hỗ trợ lớn của chính phủ trong thời kỳ COVID đã thúc đẩy giá nhà ở tăng nhanh, điều này làm tăng sự chênh lệch giá nhà ở, giảm khả năng chi trả và làm tăng nguy cơ điều chỉnh giá nhà ở trong tương lai (giá nhà ở-at- rủi ro), đặc biệt là khi lãi suất tăng. Ngược lại, các nền kinh tế mới nổi ở Châu Á có mức tăng giá hạn chế hơn, mặc dù chất lượng nhà ở vẫn là mối quan tâm ở một số EM Châu Á. Một cách tiếp cận chính sách đa diện là cần thiết để giải quyết những thách thức này. Các nước châu Á đã xây dựng một bộ công cụ an toàn vĩ mô rộng rãi, có thể có hiệu quả trong việc giảm rủi ro thị trường nhà đất ở châu Á. Phân tích thực nghiệm cho thấy các biện pháp từ phía cầu, chẳng hạn như tỷ lệ cho vay trên giá trị (LTV) và giới hạn tỷ lệ dịch vụ nợ trên thu nhập (DSTI), đã hiệu quả hơn các công cụ dựa trên vốn và tác động của việc thắt chặt chính sách. trong thời kỳ đi lên mạnh mẽ hơn nhiều so với tác động kích thích của việc nới lỏng chính sách trong thời kỳ suy thoái. Mặc dù các biện pháp an toàn vĩ mô đã có hiệu quả trong việc nhắm mục tiêu tăng trưởng tín dụng hộ gia đình, nhưng chúng chỉ có tác động hạn chế đối với giá nhà ở. Đối với khả năng chi trả, các biện pháp cấu trúc bên cung, các biện pháp bên cầu mục tiêu và cơ chế tài chính đổi mới có thể đóng một vai trò quan trọng.

Paper Launch: Housing Market Stability and Affordability in the Asia-Pacific Region
Thursday, December 15, 10:30 AM – 11:30 AM (Singapore time) / Wednesday, December 14, 09:30PM – 10:30 PM (Washington DC time)
December 14, 2022

Play Video
The paper and presentation take stock of recent developments in Asian housing markets. In many advanced economies, low interest rates and large government support during the COVID era fueled fast housing price growth, which has increased housing price misalignment, reduced affordability, and raised the threat of a correction in housing prices going forward (house price-at-risk), especially as interest rates rise. By contrast, emerging Asia has experienced more limited price increases, though housing quality remains of concern in a number of Asian EMs. A multifaceted policy approach is needed to address these challenges. Asian countries have built a broad macroprudential toolkit, which can be effective in reducing housing market risks in Asia. Empirical analysis shows that demand-side measures, such as loan-to-value (LTV) ratio and debt-service-to-income (DSTI) ratio limits, have been more effective than capital-based tools, and the effect of policy tightening during upswings has been much stronger than stimulatory effects of policy loosening during downturns. While macroprudential measures have been effective at targeting household credit growth, they only have a limited effect on housing prices per se. As for affordability, structural supply side measures, targeted demand side measures, and innovative financing mechanisms can play a crucial role.

Following the presentation, there will be an opportunity for Q&As.

Register Here

BACK TO TOP
Agenda
Opening Remarks Bo Li, Deputy Managing Director,IMF
Presenters
Pragyan Deb, Senior Economist, Asia and Pacific Department, IMF

Kenichiro Kashiwase, Senior Economist, Asia and Pacific Department, IMF

Siddharth Kothari, Senior Economist, Asia and Pacific Department, IMF

Summary Krishna Srinivasan, Director, Asia and Pacific Department, IMF
Closing Remarks Alfred Schipke, Director, Singapore Regional Training Institute – International Monetary Fund
Housing Market Stability and Affordability in Asia-Pacific
Author/Editor:Pragyan Deb ; Harald Finger ; Kenichiro Kashiwase ; Yosuke Kido ; Siddharth Kothari ; Evan Papageorgiou ; Henry Hoyle ; Anne OekingPublication Date:December 14, 2022Electronic Access:Free Download. Use the free Adobe Acrobat Reader to view this PDF file
Disclaimer: The views expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily represent the views of the IMF, its Executive Board, or IMF management.

Summary:The paper intends to highlight challenges in Asian housing markets linked to fast price rises especially in the advanced economies since COVID, and more broadly including many EMs in the period leading up to COVID. It aims to draw policy lessons on how to manage stability aspects through macroprudential and other policies and how to support affordability through structural policies and targeted government support.
Series:Departmental Paper No 2022/020Subject:International organization Political economyFrequency:occasional
ENGLISH
Publication Date:December 14, 2022ISBN/ISSN:9798400203916/2616-5333Stock No:HMSAAPEAPages:59
Please address any questions about this title to publications@imf.org

https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2022/12/13/Housing-Market-Stability-and-Affordability-in-Asia-Pacific-513882

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.