Bản báo cáo Research and Markets: Thị trường Dịch vụ chuyển phát bưu kiện nhanh chóng tại Việt Nam – Cơ hội, xu hướng và Phân tích Ảnh hưởng COVID-19 với dự báo đến năm 2027


Theo tin Research and Markets

Thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh Việt Nam – Cơ hội, xu hướng và Phân tích tác động COVID-19 với dự báo đến năm 2027

DUBLIN, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Dịch vụ chuyển phát nhanh là một dịch vụ chuyển phát bưu kiện nhanh chóng mà khách hàng phải trả một số tiền đáng kể. Nó là một cơ sở cho thư quốc tế và trong nước. Nó chủ yếu bao gồm các gói tài liệu, bưu kiện, thư từ, hàng hóa và các mặt hàng tiêu dùng khác cho nhiều khách hàng khác nhau như bán lẻ, doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ. Thời gian giao hàng thường dao động từ 24 đến 72 giờ tùy thuộc vào điểm đến. Dịch vụ chuyển phát nhanh đi kèm với nhiều dịch vụ giá trị gia tăng, chẳng hạn như đóng gói, dán nhãn, lập hóa đơn, thu tiền thanh toán và đổi trả, nhằm cải thiện trải nghiệm giao hàng cho người dùng.

Các yếu tố chẳng hạn như ngành thương mại điện tử đang phát triển cùng với sự gia tăng trong giao hàng B2C và tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong các dịch vụ thương mại quốc tế, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường. Tuy nhiên việc thiếu cơ sở hạ tầng và chi phí hoạt động cao hơn đã cản trở sự tăng trưởng của thị trường. Hơn nữa sự gia tăng của tiến bộ công nghệ trong dịch vụ giao hàng và sự xuất hiện của dịch vụ giao hàng chặng cuối với những tiến bộ công nghệ trong phương tiện giao hàng là một trong những yếu tố được cho là sẽ mang lại cơ hội sinh lợi cho tăng trưởng thị trường. Hơn nữa sự phát triển của các dịch vụ giá trị gia tăng trong chuyển phát nhanh và tốc độ tăng trưởng nhanh của dịch vụ chuyển phát trong ngày là một số yếu tố có xu hướng trong thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh Việt Nam.

Thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh Việt Nam được phân khúc trên cơ sở ứng dụng, mục đích sử dụng cuối và điểm đến. Nó được phân chia thành B2B và B2C dựa trên ứng dụng. Theo mục đích sử dụng cuối cùng thì nó được chia thành nền tảng thương mại điện tử, nền tảng truyền thông xã hội, dịch vụ tài liệu và các nền tảng khác. Trên cơ sở điểm đến thì nó được phân loại thành nội địa và quốc tế.

Phân tích tác động của COVID-19: Sự bùng phát của COVID-19 dẫn đến việc hủy chuyến bay, cấm đi lại và kiểm dịch, dẫn đến sự chậm lại lớn của các hoạt động dịch vụ chuyển phát nhanh trên toàn thế giới. Đại dịch coronavirus là một cuộc khủng hoảng chưa từng có với những tác động kinh tế nghiêm trọng đến ngành dịch vụ chuyển phát nhanh Việt Nam. Mặc dù đại dịch đã đẩy nhanh sự sụt giảm của thư & bưu kiện tài liệu và sự tăng trưởng của các bưu kiện thương mại điện tử do số lượng người mua sắm tại nhà tăng lên. Thương mại điện tử và ngành hàng thiết yếu hàng ngày dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng tích cực đến ngành dịch vụ chuyển phát nhanh trong thời gian bùng phát COVID-19 tại Việt Nam. Khi dịch vụ chuyển phát nhanh B2B bị ảnh hưởng và ngừng hoạt động, B2C đã nổi lên trong thời kỳ đại dịch, do sự phát triển nhanh chóng của ngành bán lẻ trực tuyến và thương mại điện tử.

Vietnam Express Delivery Services Market – Opportunities, Trends and COVID-19 Impact Analysis with Forecasts to 2027

Oct 26, 2021, 15:30 ET

DUBLIN, Oct. 26, 2021 /PRNewswire/ — The “Vietnam Express Delivery Services Market by Application, End Use, and Destination: Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2020-2027” report has been added to ResearchAndMarkets.com’s offering.

Express delivery service is a quick parcel delivery service for which the customer pays a considerable amount. It is a facility for international and domestic mail. It mainly includes non-palletized packages of documents, parcels, letters, merchandise, and other consumer goods to various customers such as retail, business, and government agencies. The delivery time usually varies between 24 and 72 hours depending on destination. Express delivery services are coupled with a variety of value-added services, such as packaging, labeling, billing, payment collection, and return, to improvise the delivery experience for the user.

Factors, such as the growing e-commerce industry coupled with the rise in B2C deliveries and rapid growth in international trade services, are expected to drive the market growth. However, lack of infrastructure and higher operational costs hinder the market growth. Further, the rise in technological advancements in delivery services and the emergence of last-mile deliveries with technological advancements in delivery vehicles are some of the factors that are expected to offer lucrative opportunities for market growth. Moreover, the growth of value-added services in express delivery and rapid growth of same day delivery services are some factors trending in the Vietnam express delivery services market.

The Vietnam express delivery services market is segmented on the basis of application, end use, and destination. Based on application, it is bifurcated into B2B and B2C. By end use, it is divided into e-commerce platform, social media platform, document service, and others. On the basis of destination, it is categorized into domestics and international.

COVID-19 Impact Analysis: The outbreak of COVID-19 resulted in flight cancellations, travel bans, and quarantines, which led to the massive slowing of express delivery service activities across the world. The coronavirus pandemic is an unprecedented crisis with dramatic economic impacts on the Vietnam express delivery services industry. Although the pandemic has accelerated the decline of letters & document parcels and the growth of e-commerce parcels due to the increased number of people shopping from home. E-commerce and the daily essentials goods industry is expected to affect the express delivery service industry positively during the COVID-19 outbreak in Vietnam. As B2B express delivery services suffered and came to a halt, B2C emerged during the pandemic, owing to the rapid growth of the online retail and e-commerce industry.

Companies Mentioned

GHN (Fast Delivery)
BEST Express Vietnam (BEST Inc.)
GHTK
J&T Express (Vietnam)
Kerry Express (Vietnam)
Nasco Logistics JSC
Nhat Tin Logistics
Nin Sing Logistics Company Limited (Ninja Van)
Swift247
Viettel Post
VNPost
KEY BENEFITS FOR STAKEHOLDERS

This study presents an analytical depiction of the Vietnam express delivery services market analysis along with current trends and future estimations to depict imminent investment pockets.
The overall Vietnam express delivery services market opportunity is determined by understanding profitable trends to gain a stronger foothold.
The report presents information related to the key drivers, restraints, and opportunities of the Vietnam express delivery services market with detailed impact analysis.
The current Vietnam express delivery services market is quantitatively analyzed from 2019 to 2027 to benchmark financial competency.
Porter’s five forces analysis illustrates the potency of the buyers and suppliers in the industry.
KEY MARKET SEGMENTS

By Application

B2B
B2C
By End Use

E-commerce Platform
Social Media Platform
Document Service
Others
By Destination

Domestics
International

KEY PLAYERS
GHN (Fast Delivery)
BEST Express Vietnam (BEST Inc.)
GHTK
J&T Express (Vietnam)
Kerry Express (Vietnam)
Nasco Logistics JSC
Nhat Tin Logistics
Nin Sing Logistics Company Limited (Ninja Van)
Swift247
Viettel Post
VNPost
Tabel of Contents
CHAPTER 1: INTRODUCTION
1.1. Report description
1.2. Key benefits for stakeholders
1.3. Key market segments
1.4. Research methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models

CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO perspective

CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.2.3. Top winning strategies
3.3. Porter’s five forces analysis
3.4. Market share analysis (2020)
3.5. Market dynamics
3.5.1. Drivers
3.5.1.1. Growing e-commerce industry coupled with rise in B2C deliveries
3.5.1.2. Rapid growth in international trade services
3.5.2. Restraints
3.5.2.1. Lack of infrastructure
3.5.2.2. Higher operational costs
3.5.3. Opportunities
3.5.3.1. Rise in technological advancements in delivery services
3.5.3.2. Emergence of last-mile deliveries with technological advancements in delivery vehicles
3.5.4. Trends
3.5.4.1. Growth of value-added services in express delivery
3.5.4.2. Rapid growth of same day delivery services
3.6. Impact of COVID-19 on the market
3.6.1. Evolution of outbreaks
3.6.1.1. COVID-19
3.6.2. Micro economic impact analysis
3.6.2.1. Consumer trends
3.6.2.2. Technology trends
3.6.2.3. Regulatory trends
3.6.3. Macro-economic impact analysis
3.6.3.1. GDP
3.6.3.2. Import/export analysis
3.6.3.3. Employment index
3.6.4. Impact on industry analysis
3.7. Express delivery services volume, by e-commerce platform
3.7.1. Tiki
3.7.1.1. Company overview and business insights
3.7.2. Shopee
3.7.2.1. Company overview and business insights
3.7.3. Lazada Group
3.7.3.1. Company overview and business insights
3.7.4. Sendo. vn
3.7.4.1. Company overview and business insights

CHAPTER 4: VIETNAM EXPRESS DELIVERY SERVICES MARKET, BY APPLICATION
4.1. Overview
4.2. B2B
4.2.1. Key market trends, growth factors, and opportunities
4.2.2. Market size and forecast
4.3. B2C
4.3.1. Key market trends, growth factors, and opportunities
4.3.2. Market size and forecast

CHAPTER 5: VIETNAM EXPRESS DELIVERY SERVICES MARKET, BY END USE
5.1. Overview
5.2. E-commerce platform
5.2.1. Key market trends, growth factors, and opportunities
5.2.2. Market size and forecast
5.3. Social media platform
5.3.1. Key market trends, growth factors, and opportunities
5.3.2. Market size and forecast
5.4. Document service
5.4.1. Key market trends, growth factors, and opportunities
5.4.2. Market size and forecast
5.5. Others
5.5.1. Key market trends, growth factors, and opportunities
5.5.2. Market size and forecast

CHAPTER 6: VIETNAM EXPRESS DELIVERY SERVICES MARKET, BY DESTINATION
6.1. Overview
6.2. Domestics
6.2.1. Key market trends, growth factors, and opportunities
6.2.2. Market size and forecast
6.3. International
6.3.1. Key market trends, growth factors, and opportunities
6.3.2. Market size and forecast

CHAPTER 7: COMPANY PROFILES
7.1. GHN (FAST DELIVERY)
7.1.1. Company overview
7.1.2. Company snapshot
7.1.3. Operating services segments
7.1.4. Service price list
7.1.5. Product portfolio
7.1.6. Business performance
7.1.7. Key strategic moves and developments
7.2. BEST EXPRESS VIETNAM (BEST INC.)
7.2.1. Company overview
7.2.2. Company snapshot
7.2.3. Operating services segments
7.2.4. Product portfolio
7.2.5. Business performance
7.2.6. Key strategic moves and developments
7.3. GHTK
7.3.1. Company overview
7.3.2. Company snapshot
7.3.3. Service price list
7.3.4. Product portfolio
7.3.5. Business performance
7.4. J&T EXPRESS (VIETNAM)
7.4.1. Company overview
7.4.2. Company snapshot
7.4.3. Operating services segments
7.4.4. Service price list
7.4.5. Product portfolio
7.4.6. Business performance
7.4.7. Key strategic moves and developments
7.5. KERRY EXPRESS (VIETNAM)
7.5.1. Company overview
7.5.2. Company snapshot
7.5.3. Operating services segments
7.5.4. Product portfolio
7.5.5. Business performance
7.6. NASCO LOGISTICS JSC
7.6.1. Company overview
7.6.2. Company snapshot
7.6.3. Operating services segments
7.6.4. Product portfolio
7.6.5. Business performance
7.7. NHAT TIN LOGISTICS
7.7.1. Company overview
7.7.2. Company snapshot
7.7.3. Operating services segments
7.7.4. Service price list
7.7.5. Product portfolio
7.7.6. Business performance
7.7.7. Key strategic moves and developments
7.8. NIN SING LOGISTICS COMPANY LIMITED (NINJA VAN)
7.8.1. Company overview
7.8.2. Company snapshot
7.8.3. Service price list
7.8.4. Product portfolio
7.8.5. Business performance
7.8.6. Key strategic moves and developments
7.9. SWIFT247
7.9.1. Company overview
7.9.2. Company snapshot
7.9.3. Operating services segments
7.9.4. Service price list
7.9.5. Product portfolio
7.9.6. Key strategic moves and developments
7.10. VIETTEL POST
7.10.1. Company overview
7.10.2. Company snapshot
7.10.3. Operating services segments
7.10.4. Service price list
7.10.5. Product portfolio
7.10.6. Business performance
7.10.7. Key strategic moves and developments
7.11. VNPOST (Vietnam Post)
7.11.1. Company overview
7.11.2. Company snapshot
7.11.3. Operating services segments
7.11.4. Service price list
7.11.5. Product portfolio
7.11.6. Business performance
7.11.7. Key strategic moves and developments

List of Tables
TABLE 01. VIETNAM EXPRESS DELIVERY SERVICES MARKET, BY APPLICATION, 2019-2027 ($MILLION)
TABLE 02. VIETNAM EXPRESS DELIVERY SERVICES MARKET, END USE, 2019-2027 ($MILLION)
TABLE 03. VIETNAM EXPRESS DELIVERY SERVICES MARKET, BY DESTINATION, 2019-2027 ($MILLION)
TABLE 04. GHN (FAST DELIVERY): COMPANY SNAPSHOT
TABLE 05. GHN (FAST DELIVERY): SERVICES SEGMENTS
TABLE 06. GHN (FAST DELIVERY): SERVICE PRICE LIST
TABLE 07. GHN (FAST DELIVERY): PRODUCT PORTFOLIO
TABLE 08. GHN (FAST DELIVERY): KEY STRATEGIC MOVES AND DEVELOPMENT
TABLE 09. BEST EXPRESS (BEST INC.): COMPANY SNAPSHOT
TABLE 10. BEST EXPRESS (BEST INC.): SERVICES SEGMENT
TABLE 11. BEST EXPRESS (BEST INC.): PRODUCT PORTFOLIO
TABLE 12. BEST EXPRESS (BEST INC.): KEY STRATEGIC MOVES AND DEVELOPMENT
TABLE 13. GHTK: COMPANY SNAPSHOT
TABLE 14. GHTK: SERVICE PRICE LIST OF XFAST
TABLE 15. GHTK: PRODUCT PORTFOLIO
TABLE 16. J&T EXPRESS: COMPANY SNAPSHOT
TABLE 17. J&T EXPRESS: SERVICES SEGMENT
TABLE 18. J&T EXPRESS: SERVICE PRICE LIST OF DOMESTIC DELIVERY
TABLE 19. J&T EXPRESS: SERVICE PRICE LIST OF INTERNATIONAL DELIVERY
TABLE 20. J&T EXPRESS: PRODUCT PORTFOLIO
TABLE 21. J&T EXPRESS (VIETNAM): KEY STRATEGIC MOVES AND DEVELOPMENT
TABLE 22. KERRY EXPRESS: COMPANY SNAPSHOT
TABLE 23. KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED: SERVICES SEGMENT
TABLE 24. KERRY EXPRESS: PRODUCT PORTFOLIO
TABLE 25. NASCO LOGISTICS JSC: COMPANY SNAPSHOT
TABLE 26. NASCO LOGISTICS JSC: SERVICES SEGMENT
TABLE 27. NASCO LOGISTICS JSC: PRODUCT PORTFOLIO
TABLE 28. NHAT TIN LOGISTICS: COMPANY SNAPSHOT
TABLE 29. NHAT TIN LOGISTICS: SERVICES SEGMENT
TABLE 30. NHAT TIN LOGISTICS: SERVICE PRICE LIST
TABLE 31. NHAT TIN LOGISTICS: PRODUCT PORTFOLIO
TABLE 32. NHAT TIN LOGISTICS: KEY STRATEGIC MOVES AND DEVELOPMENT
TABLE 33. NIN SING LOGISTICS COMPANY LIMITED (NINJA VAN): COMPANY SNAPSHOT
TABLE 34. NIN SING LOGISTICS COMPANY LIMITED (NINJA VAN): SERVICE PRICE LIST
TABLE 35. NIN SING LOGISTICS COMPANY LIMITED (NINJA VAN): PRODUCT PORTFOLIO
TABLE 36. NIN SING LOGISTICS COMPANY LIMITED (NINJA VAN): KEY STRATEGIC MOVES AND DEVELOPMENT
TABLE 37. SWIFT247: COMPANY SNAPSHOT
TABLE 38. SWIFT247: SERVICES SEGMENT
TABLE 39. SWIFT247: SERVICE PRICE LIST OF SWIFT SPEED TRANSFER
TABLE 40. SWIFT247: SERVICE PRICE LIST OF SUPERSWIFT
TABLE 41. SWIFT247: SERVICE PRICE LIST OF SWIFT SPEED TRANSFER
TABLE 42. SWIFT247: PRODUCT PORTFOLIO
TABLE 43. SWIFT247: KEY STRATEGIC MOVES AND DEVELOPMENT
TABLE 44. VIETTEL POST: COMPANY SNAPSHOT
TABLE 45. VIETTEL POST: SERVICES SEGMENT
TABLE 46. VIETTEL POST: SERVICE PRICE LIST
TABLE 47. VIETTEL POST: PRODUCT PORTFOLIO
TABLE 48. VIETTEL POST: KEY STRATEGIC MOVES AND DEVELOPMENT
TABLE 49. VNPOST: COMPANY SNAPSHOT
TABLE 50. VNPOST: SERVICES SEGMENT
TABLE 51. VNPOST POST: SERVICE PRICE LIST FOR EXPRESS MAIL
TABLE 52. VNPOST: PRODUCT PORTFOLIO
TABLE 53. VNPOST: KEY STRATEGIC MOVES AND DEVELOPMENT

List of Figures
FIGURE 01. KEY MARKET SEGMENTS
FIGURE 02. EXECUTIVE SUMMARY
FIGURE 03. TOP IMPACTING FACTORS
FIGURE 04. TOP INVESTMENT POCKETS
FIGURE 05. TOP WINNING STRATEGIES, BY YEAR, 2018-2021*
FIGURE 06. TOP WINNING STRATEGIES, BY YEAR, 2018-2021*
FIGURE 07. TOP WINNING STRATEGIES, BY COMPANY, 2018-2021*
FIGURE 08. MODERATE-TO-HIGH BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
FIGURE 09. LOW-TO-MODERATE BARGAINING POWER OF BUYERS
FIGURE 10. MODERATE THREAT OF SUBSTITUTES
FIGURE 11. LOW-TO-MODERATE INTENSITY OF RIVALRY
FIGURE 12. LOW-TO-MODERATE THREAT OF NEW ENTRANT
FIGURE 13. MARKET SHARE ANALYSIS (2020)
FIGURE 14. VIETNAM EXPRESS DELIVERY SERVICES MARKET SHARE, BY APPLICATION, 2019-2027 (%)
FIGURE 15. VIETNAM EXPRESS DELIVERY SERVICES MARKET FOR B2B
FIGURE 16. VIETNAM EXPRESS DELIVERY SERVICES MARKET FOR B2C
FIGURE 17. VIETNAM EXPRESS DELIVERY SERVICES MARKET SHARE, BY END USE, 2019-2027 (%)
FIGURE 18. VIETNAM EXPRESS DELIVERY SERVICES MARKET FOR E-COMMERCE PLATFORM
FIGURE 19. VIETNAM EXPRESS DELIVERY SERVICES MARKET FOR SOCIAL MEDIA PLATFORM
FIGURE 20. VIETNAM EXPRESS DELIVERY SERVICES MARKET FOR DOCUMENT SERVICE
FIGURE 21. VIETNAM EXPRESS DELIVERY SERVICES MARKET FOR OTHERS
FIGURE 22. VIETNAM EXPRESS DELIVERY SERVICES MARKET SHARE, BY DESTINATION, 2019-2027 (%)
FIGURE 23. VIETNAM EXPRESS DELIVERY SERVICES MARKET FOR DOMESTIC
FIGURE 24. VIETNAM EXPRESS DELIVERY SERVICES MARKET FOR INTERNATIONAL
FIGURE 25. BEST EXPRESS (BEST INC.): NET SALES, 2018-2020 ($MILLION)
FIGURE 26. BEST EXPRESS (BEST INC.): REVENUE SHARE BY SEGMENT, 2020 (%)
FIGURE 27. KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED: NET SALES, 2018-2020 ($MILLION)
FIGURE 28. KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED: REVENUE SHARE BY SEGMENT, 2020 (%)
FIGURE 29. KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED: REVENUE SHARE BY REGION, 2020 (%)
FIGURE 30. VIETTEL POST: NET SALES, 2018-2020 ($MILLION)
https://www.researchandmarkets.com/reports/5457425/vietnam-express-delivery-services-market-by?utm_source=CI&utm_medium=PressRelease&utm_code=774jzs&utm_campaign=1608483+-+Vietnam+Express+Delivery+Services+Market+-+Opportunities%2c+Trends+and+COVID-19+Impact+Analysis+with+Forecasts+to+2027&utm_exec=shbe20prd

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

Leave a Reply