Dự báo Thị trường máy biến áp phân phối & điện Việt Nam theo loại, theo phân loại, máy biến áp phân phối, theo hệ thống làm mát, theo ứng dụng, theo khu vực và bối cảnh cạnh tranh từ năm 2020 đến năm 2026


a

Theo tin Research and Markets hay GLOBE NEWSWIRE

Thị trường máy biến áp phân phối & điện Việt Nam (2020-2026): Dự báo thị trường theo loại, theo phân loại, máy biến áp phân phối, theo hệ thống làm mát, theo ứng dụng, theo khu vực và bối cảnh cạnh tranh

DUBLIN
Thứ Sáu Ngày 5 tháng 2 năm 2021

Thị trường điện và máy biến áp phân phối Việt Nam được dự đoán sẽ tăng trưởng trong những năm tới do tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng khi nhu cầu năng lượng gia tăng cùng với những nỗ lực của Chính phủ như “Nghị quyết 115 / NQ-CP” nhằm thúc đẩy các hoạt động công nghiệp hóa và phát triển cơ sở hạ tầng trong nước. Ngoài ra do lưới điện quốc gia tiếp tục được mở rộng ở các vùng nông thôn Việt Nam cho nên thị trường máy biến áp phân phối và điện có khả năng sẽ tăng trưởng bền vững trong những năm tới. Hơn nữa với nhu cầu sử dụng điện từ khu vực công nghiệp và sản xuất tăng cao dẫn đến việc lắp đặt các máy biến áp điện tiên tiến để đạt hiệu suất cao hơn khi điều này được cho là sẽ tác động tích cực đến tăng trưởng chung của thị trường điện và máy biến áp phân phối trong cả nước trong giai đoạn dự báo.

Theo nghiên cứu nay thì quy mô Thị trường Máy biến áp & Phân phối Điện Việt Nam dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,6% trong giai đoạn 2020-26F. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra sáng kiến ​​”Quy hoạch phát triển điện (PDP7)” nhằm tăng công suất phát điện tái tạo từ 60 GW vào năm 2020 lên 129,5 GW vào năm 2030. Ngoài ra với sự gia tăng đầu tư tư nhân nước ngoài và trong nước vào lĩnh vực điện sẽ tạo ra nhu cầu dồi dào về thiết bị điện và máy biến áp phân phối trong những năm tới.

Tuy nhiên vì sự bùng phát COVID-19 đã cản trở sự tăng trưởng của thị trường điện và máy biến áp phân phối từ phía cung và cầu trong năm 2020 do thị trường bị khóa và gián đoạn chuỗi cung ứng trong nước và thị trường được thiết lập để phục hồi khi cuộc khủng hoảng có hiệu quả. xử lý.

Phân khúc điện năng của thị trường điện và máy biến áp phân phối Việt Nam được dự đoán sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng lành mạnh trong suốt giai đoạn dự báo nhờ nhiều sáng kiến ​​của chính phủ như Electrify Việt Nam và Chương trình điện khí hóa nông thôn Việt Nam trong nước. Hơn nữa với sự xuất hiện của các nhà máy điện mới, trang trại điện gió & mặt trời như Duyên Hải 2, Nghi Sơn 2 và Vân Phong 1 tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường máy biến áp phân phối và điện trong nước.

Báo cáo thị trường điện và máy biến áp phân phối Việt Nam bao quát thị trường theo chủng loại, xếp hạng công suất, hệ thống làm mát, ứng dụng và khu vực. Báo cáo thị trường điện và máy biến áp phân phối Việt Nam cung cấp phân tích chi tiết và khách quan về xu hướng thị trường điện và máy biến áp phân phối tại Việt Nam, các cơ hội / khu vực tăng trưởng cao và các động lực thị trường sẽ giúp các bên liên quan xác định và điều chỉnh chiến lược thị trường của họ theo động lực thị trường hiện tại và tương lai.
Vietnam Power & Distribution Transformer Market (2020-2026): Market Forecast by Types, by Rating, Distribution Transformer, by Cooling System, by Applications, by Regions, and Competitive Landscape

The Vietnam power & distribution transformer market is anticipated to register growth over the coming years on account of growing urbanization, rising energy demand along government efforts such as “Resolution 115/NQ-CP” to boost industrialization and infrastructure development activities in the country. Additionally, as the national grid continues to expand in the rural areas of Vietnam, the market for power & distribution transformers is likely to witness sustained growth over the coming years. Further, the increased demand for electricity from the industrial and manufacturing sector resulted in the installation of advanced power transformers to achieve higher efficiency, which is set to positively impact the overall market growth of power & distribution transformers in the country during the forecast period.

According to this research, the Vietnam Power & Distribution Transformer Market size is projected to grow at a CAGR of 4.6% during 2020-26F. The Vietnamese government has come up with the “Power Development Planning (PDP7)” initiative aiming to increase the renewable power generation capacity from 60 GW in 2020 to 129.5 GW by 2030. Additionally, an increase in foreign and domestic private investment in the power sector would create ample demand for power & distribution transformer apparatus in the upcoming years.

However, the COVID-19 outbreak has hindered the growth of the power & distribution transformer market from the supply and demand side during 2020 owing to the market lockdowns and supply chain disruptions in the country and the market is set to recover once the crisis is effectively dealt with.

The power utility segment of the Vietnam power & distribution transformer market is anticipated to witness healthy growth throughout the forecast period owing to various government initiatives such as Electrify Vietnam and Vietnam Rural Electrification Programme in the country. Further, the emergence of new power plants and wind & solar farms such as Duyen Hai 2, Nghi Son 2, and Van Phong 1 in Vietnam is expected to drive the market of power & distribution transformers in the country.

The Vietnam power & distribution transformer market report thoroughly covers the market by types, power rating, cooling system, applications, and regions. The Vietnam power & distribution transformer market report provides an unbiased and detailed analysis of the on-going Vietnam power & distribution transformer market trends, opportunities/high growth areas, and market drivers which would help the stakeholders to device and align their market strategies according to the current and future market dynamics.

Key Highlights:

Vietnam Power & Distribution Transformer Market Overview

Vietnam Power & Distribution Transformer Market Outlook

Vietnam Power & Distribution Transformer Market Forecast

Historical Data of Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenues and Volume and for the Period 2016-2019

Vietnam Power & Distribution Transformer Market Size and Vietnam Power & Distribution Transformer Market Forecast of Revenues and Volume, Until 2026

Historical Data of Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenues and Volume, By Types, for the Period 2016-2019

Market Size and Forecast of Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenues and Volume, By Types, Until 2026

Historical Data of Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenues and Volume, By Power Rating, for the Period 2016-2019

Market Size and Forecast of Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenues and Volume, By Power Rating, Until 2026

Historical Data of Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenues, By Cooling System, for the Period 2016-2019

Market Size and Forecast of Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenues, By Cooling System, Until 2026

Historical Data of Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenues, By Applications, for the Period 2016-2019

Market Size & Forecast of Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenues, By Applications, Until 2026

Historical Data of Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenues, By Regions, for the Period 2016-2019

Market Size & Forecast of Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenues, By Regions, Until 2026

Market Drivers and Restraints

Vietnam Power & Distribution Transformer Market Trends

Vietnam Power & Distribution Transformer Market Trends and Industry Life Cycle

Porter’s Five Force Analysis

Market Opportunity Assessment

Vietnam Power & Distribution Transformer Market Share, By Players

Vietnam Power & Distribution Transformer Market Overview on Competitive Benchmarking

Company Profiles

Key Strategic Recommendations

Markets Covered:
By Types:
Power Transformer
Distribution Transformer

By Power Rating:
Power Transformer
1 MVA – 50 MVA
1 MVA – 160 MVA
1 MVA – 350 MVA
Above 350 MVA
Distribution Transformer
Up to 100 kVA
1 kVA – 315 kVA
1 kVA – 5 MVA

By Cooling System:
Dry Type
Liquid Type

By Applications:
Power Utilities
Industrial

By Regions:
Northern
Central
Southern

Company Profiles

General Electric Company

Schneider Electric SE

Hanoi Electro Mechanical Manufacturing JSC (HEM)

Fuji Electric Co., Ltd.

Dong Anh Electrical Equipment Corporation

Tatung Co., Ltd.

Siemens AG

Mitsubishi Electric Corporation

Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

ABB Ltd

For more information about this report visit https://www.researchandmarkets.com/r/xpof7q

About ResearchAndMarkets.com
ResearchAndMarkets.com is the world’s leading source for international market research reports and market data. We provide you with the latest data on international and regional markets, key industries, the top companies, new products and the latest trends.

Research and Markets also offers Custom Research services providing focused, comprehensive and tailored research.

CONTACT: CONTACT: ResearchAndMarkets.com Laura Wood, Senior Press Manager press@researchandmarkets.com For E.S.T Office Hours Call 1-917-300-0470 For U.S./CAN Toll Free Call 1-800-526-8630 For GMT Office Hours Call +353-1-416-8900
Tabel of Contents

1. Executive Summary
2. Introduction
2.1. Report Description
2.2. Key Highlights of the Report
2.3. Market Scope & Segmentation
2.4. Research Methodology
2.5. Assumptions
3. Vietnam Power & Distribution Transformer Market Overview
3.1 Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenues & Volume, 2016-2026F
3.2 Vietnam Power & Distribution Transformer Market – Industry Life Cycle
3.3 Vietnam Power & Distribution Transformer Market – Porter’s Five Forces
3.4 Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenue, By Types, 2019 & 2026F
3.5 Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenue Share, By Cooling System, 2019 & 2026F
3.6 Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenue Share, By Applications, 2019 & 2026F
3.7 Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenue Share, By Regions, 2019 & 2026F
4. Vietnam Power & Distribution Transformer Market Dynamics
4.1. Impact Analysis
4.2. Market Drivers
4.3. Market Restraints
5. Vietnam Power & Distribution Transformer Market Trends
6. Vietnam Distribution Transformer Market Overview, By Types
6.1 Vietnam Distribution Transformer Market Revenues & Volume, 2016-2026F
6.2 Vietnam Distribution Transformer Market Revenues & Volume Share, By Power Rating, 2019 & 2026F
6.3 Vietnam Distribution Transformer Market Revenues & Volume, By Power Rating, 2016-2026F
7. Vietnam Power Transformer Market Overview, By Types
7.1 Vietnam Power Transformer Market Revenues & Volume, 2016-2026F
7.2 Vietnam Power Transformer Market Revenues & Volume Share, By Power Rating, 2019 & 2026F
7.3 Vietnam Power Transformer Market Revenues & Volume, By Power Rating, 2016-2026F
8. Vietnam Power & Distribution Transformer Market Overview, By Cooling System
8.1 Vietnam Dry Type Power & Distribution Transformer Market Revenues, 2016-2026F
8.2 Vietnam Liquid Type Power & Distribution Transformer Market Revenues, 2016-2026F
9. Vietnam Power & Distribution Transformer Market Overview, By Applications
9.1 Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenues, By Power Utilities, 2016-2026F
9.2 Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenues, By Industrial, 2016-2026F
10. Vietnam Power & Distribution Transformer Market Overview, By Regions
10.1 Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenues, By Northern Region, 2016-2026F
10.2 Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenues, By Central Region, 2016-2026F
10.3 Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenues, By Southern Region, 2016-2026F
11. Vietnam Power & Distribution Transformer Market Key Performance Indicators
12. Vietnam Power & Distribution Transformer Market Opportunity Assessment
12.1 Vietnam Power & Distribution Transformer Market Opportunity Assessment, By Types, 2026F
12.2 Vietnam Power & Distribution Transformer Market Opportunity Assessment, By Cooling System, 2026F
12.3 Vietnam Power & Distribution Transformer Market Opportunity Assessment, By Applications, 2026F
13. Vietnam Power & Distribution Transformer Market Competitive Landscape
13.1 Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenue Share, By Companies, 2019
13.2 Vietnam Power & Distribution Transformer Market Competitive Benchmarking, By Operating & Technical Parameters
14. Company Profiles
14.1 General Electric Company
14.2 Schneider Electric SE
14.3 Hanoi Electro Mechanical Manufacturing JSC (HEM)
14.4 Fuji Electric Co., Ltd.
14.5 Dong Anh Electrical Equipment Corporation
14.6 Tatung Co., Ltd.
14.7 Siemens AG
14.8 Mitsubishi Electric Corporation
14.9 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
14.10 ABB Ltd
15. Key Strategic Recommendations
16. Disclaimer
List of Figures
Figure 1. Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenues & Volume, 2016-2026F ($ Million, Units)
Figure 2. Vietnam Power & Distribution Transformer Market – Industry Life Cycle, 2020
Figure 3. Vietnam Power and Distribution Transformer Market Revenue Share, By Types, 2019 & 2026F
Figure 4. Vietnam Power and Distribution Transformer Market Volume Share, By Types, 2019 & 2026F
Figure 5. Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenue Share, By Cooling System, 2019 & 2026F
Figure 6. Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenue Share, By Applications, 2019 & 2026F
Figure 7. Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenue Share, By Regions, 2019 & 2026F
Figure 8. Vietnam Renewable Energy Mix, 2018 – 2030F (Terrawatt-Hours)
Figure 9. Vietnam Industrial Production ( Annual Variation in Percentage), 2016 – 2021F
Figure 10. Vietnam Distribution Transformer Market Revenues & Volume, 2016-2026F ($ Million, Units)
Figure 11. Vietnam Distribution Transformer Market Revenue Share, By Power Rating, 2019 & 2026F
Figure 12. Vietnam Distribution Transformer Market Volume Share, By Power Rating, 2019 & 2026F
Figure 13. Vietnam Power Transformer Market Revenues & Volume, 2016-2026F ($ Million, Units)
Figure 14. Vietnam Power Transformer Market Revenue Share, By Power Rating, 2019 & 2026F
Figure 15. Vietnam Power Transformer Market Volume Share, By Power Rating, 2019 & 2026F
Figure 16. Breakdown of Vietnam’s Transportation Infrastructure Investment Needs, 2016-2040 ($ Billion)
Figure 17. Vietnam Upcoming Power Plant Projects
Figure 18. Vietnam GDP Growth Forecast
Figure 19. Vietnam Power & Distribution Transformer Market Opportunity Assessment, By Types, 2026F
Figure 20. Vietnam Power & Distribution Transformer Market Opportunity Assessment, By Cooling System, 2026F
Figure 21. Vietnam Power & Distribution Transformer Market Opportunity Assessment, By Applications, 2026F
Figure 22. Vietnam Power Transformer Market Revenue Share, By Companies, 2019
Figure 23. Vietnam Distribution Transformer Market Revenue Share, By Companies, 2019
Figure 24. Vietnam Distribution Transformer Contribution to the overall Transformer Market Revenues, 2016 – 2026F ($ Milliom)
List of Tables
Table 1. Vietnam Power Sub-Sector Investment Requirement, 2014-2030F ($ Billion)
Table 2. Vietnam Electricity Demand, 2015 – 2030F
Table 3. Vietnam Final Energy Demand Growth Rate, By Fuel Type, (%/year)
Table 4. Vietnam Distribution Transformer Market Revenues, By Power Rating, 2016-2026F ($ Million)
Table 5. Vietnam Distribution Transformer Market Volume, By Power Rating, 2016-2026F (Units)
Table 6. Vietnam Power Transformer Market Revenues, By Power Rating, 2016-2026F ($ Million)
Table 7. Vietnam Distribution Transformer Market Volume, By Power Rating, 2016-2026F (Units)
Table 8. Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenues, By Cooling System, 2016-2026F ($ Million)
Table 9. Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenues, By Applications, 2016-2026F ($ Million)
Table 10. Vietnam Power & Distribution Transformer Market Revenues, By Regions, 2016-2026F ($ Million)
Table 11. Vietnam Upcoming Residential Projects
Table 12. Vietnam Upcoming Smart City Projects
Table 13. Vietnam Railway Network, 2020E – 2030F
Table 14. Vietnam Transmission System Expansion Plan, 2016 – 2030F
Table 15. Vietnam Electricity Consumption, By Region, 2020E – 2030F (GWh)
https://www.researchandmarkets.com/reports/5234738/vietnam-power-and-distribution-transformer-market?utm_source=GNOM&utm_medium=PressRelease&utm_code=qgbvrk&utm_campaign=1494840+-+Vietnam+Power+%26+Distribution+Transformer+Market+Analysis+and+Forecasts+to+2026%2c+by+Types%2c+Rating%2c+Distribution+Transformer%2c+Cooling+System%2c+Applications+and+Regions&utm_exec=cari18prd

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

Leave a Reply