Triển vọng thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam đến năm 2025 theo báo cáo nghiên cứu của Ken Research


Theo tin Ken Research hay prnewswire.com

Covid-19 Tác động đến ngành bán lẻ Dược phẩm Việt Nam, Doanh thu thị trường, Hiệu thuốc trực tuyến Việt Nam, Bán thiết bị y tế.

Dân số già hóa, Số hóa và Sự gia tăng sử dụng Hiệu thuốc Điện tử để Thúc đẩy Sự Phát triển của Ngành Bán lẻ Dược phẩm tại Việt Nam: Ken Research

VIỆT NAM

Ngày 23 tháng 12 năm 2020

Theo kế hoạch thành lập khoảng 1.000 nhà thuốc vào năm 2021. Số lượng cửa hàng nhà thuốc Pharmacity vượt qua con số 500 vào năm 2020. Công ty có kế hoạch mở hơn một cửa hàng mỗi ngày trong năm 2021 .

Vào tháng 9 năm 2020 thì Bộ Y tế đã ra mắt nền tảng Telemedicine để cung cấp dịch vụ tư vấn và điều trị từ xa, liên kết hơn 1.000 cơ sở y tế và kết nối 27 bệnh viện cao cấp với các bệnh viện cấp dưới khác.

Cục Quản lý Dược dưới Bộ Y tế gần đây đã ra mắt cơ sở dữ liệu trực tuyến về các loại thuốc đã được phê duyệt, các nhà sản xuất và phân phối dược phẩm cũng như các dược sĩ hay nhà thuốc được cấp phép tại Việt Nam cho phép công chúng dễ dàng tra cứu thông tin về thuốc bao gồm cả chất lượng và giá cả.

ảnh hưởngị các nhà thuốc không có tổ chức: Phần lớn các nhà thuốc ở Việt Nam là không có tổ chức hoặc hoạt động độc lập. Các hiệu thuốc này nằm ở hầu hết mọi ngóc ngách và ở những vị trí thuận tiện gần các khu dân cư, bệnh viện và các khu mua sắm phức hợp khác. Người tiêu dùng có xu hướng thích các hiệu thuốc này vì chúng rất dễ tiếp cận. Các nhà thuốc không có tổ chức được kỳ vọng sẽ thống trị ngành này trong tương lai.

Để biết thêm thông tin về báo cáo nghiên cứu xin tham khảo liên kết dưới đây: –
https://www.kenresearch.com/healthcare/pharmaceuticals/vietnam-pharmacy-retail-market-outlook-to-2025/392370-91.html

Sự phát triển của Hiệu thuốc Điện tử: Các chuỗi nhà thuốc như Pharmacity, Long Chau & Phano Pharmacy đều đã mạo hiểm theo mô hình hiệu thuốc kết hợp và tung ra các trang web trực tuyến và ứng dụng di động chính thức của họ để cho phép khách hàng mua sản phẩm ngay tại nhà của họ. Các dịch vụ giá trị gia tăng được cung cấp như tư vấn trực tuyến với dược sĩ, tải đơn thuốc, lưu trữ hồ sơ bệnh án, tính chỉ số BMI, … đang kích thích sự áp dụng của các hiệu thuốc điện tử trong cả nước, đặc biệt là ở các tỉnh thành lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Mở rộng địa lý: Các chuỗi nhà thuốc dự kiến sẽ chuyển hướng tập trung từ khu vực phía Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng mạng lưới cửa hàng tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung như Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tây, Vĩnh Phúc , Quảng Ninh & hơn thế nữa để tạo dựng thương hiệu mạnh.

Các nhà phân tích tại Ken Research trong ấn phẩm mới nhất của họ “Triển vọng Thị trường Bán lẻ Dược phẩm Việt Nam đến năm 2025-Theo Cơ cấu Thị trường (Có tổ chức & Không tổ chức); Theo Khu vực (Miền Bắc, Miền Nam & Miền Trung); Theo Bệnh viện dựa trên & Đường phố / Trung tâm thương mại; Theo Danh mục Sản phẩm (Kê đơn, OTC, Sản phẩm Không phải Dược phẩm & Thiết bị Y tế); Theo các khu vực trị liệu; và Theo loại sản phẩm (Thuốc được cấp bằng sáng chế và thuốc gốc) ”cho thấy số lượng chuỗi bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam đã tăng đột biến trong những năm gần đây khi các đại gia điện tử như FPT & Mobile World Group gia nhập ngành bán lẻ dược phẩm. Việc mở rộng cửa hàng nhanh chóng của những người chơi này và chi tiêu cho thuốc tăng đã góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường. Ngành Bán lẻ Dược phẩm tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 8,1% dựa trên doanh thu và 4,6% dựa trên số lượng nhà thuốc trong giai đoạn dự báo 2019-2025.
Covid-19 Impact Vietnam Pharmacy Retail industry, Market Revenue, Online Pharmacies Vietnam, Medical Equipment Sales.

Aging Population, Digitization and Rising Adoption of E-Pharmacies to Drive the Growth of Pharmacy Retail Industry in Vietnam: Ken Research

VIETNAM, December 23, 2020 /EINPresswire.com/ — Following its plan of setting up approximately 1,000 pharmacies by 2021, the number of Pharmacity stores crossed 500 in 2020. The company plans to open more than one store per day across the in 2021.

In September 2020, the Ministry of Health launched a Telemedicine platform to provide remote consultation & treatment, linking over 1,000 health facilities and connecting 27 upper-tier hospitals with other lower-tier ones.

The Drug Administration of Vietnam under the Ministry of Health recently launched an online database of approved drugs, pharmaceutical producers and distributors, as well as licensed pharmacists/pharmacies in Vietnam allow public to easily look up drugs’ information, including their quality and prices.

Domination of Unorganized Pharmacies: Majority of pharmacies in Vietnam are unorganized or standalone. These pharmacies are located in almost every corner and in convenient locations near residential areas, hospitals and shopping complexes among others. Consumers have a tendency to prefer these pharmacies as they are very accessible. In the future also, unorganized pharmacies are expected to dominate the industry.

For More Information on the research report, refer to below link:-
https://www.kenresearch.com/healthcare/pharmaceuticals/vietnam-pharmacy-retail-market-outlook-to-2025/392370-91.html

Growth of E-Pharmacies: Pharmacy chain such as Pharmacity, Long Chau & Phano Pharmacy have all ventured into hybrid pharmacy model and launched their official online websites & mobile apps to enable customers to buy products from the convenience of their home. Value added services offered such as online consultation with pharmacist, uploading prescription, storing medical records, BMI calculator, etc are stimulating the adoption of e-pharmacies in the country, especially in the major provinces including Ho Chi Minh, Hanoi and Da Nang.

Geographical Expansion: Pharmacy chains are expected to shift their focus from southern region, particularly Ho Chi Minh City, and expand their store network in northern and central provinces such as Hanoi, Da Nang, Thua Thien Hue, Quang Nam, Ha Tay, Vinh Phuc, Quang Ninh & more to establish a strong brand name.

Analysts at Ken Research in their latest publication “Vietnam Pharmacy Retail Market Outlook to 2025-By Market Structure (Organized & Unorganized); By Region (North, South & Central); By Hospital-based & Street/Mall-based; By Product Categories (Prescribed, OTC, Non-Pharmaceutical Products & Medical Equipment); By Therapeutic Areas; and By Product Type (Patented & Generic Drugs)” observed that there has been a surge in the number of pharmacy retail chains in Vietnam in the recent years with electronic giants such as FPT & Mobile World Group entering the pharmaceutical retail industry. Rapid store expansion by these players and rising drug spending has contributed to the growth of the market. The Pharmacy Retail Industry in Vietnam is expected to grow at a CAGR of 8.1% on the basis of revenue and 4.6%on the basis of number of pharmacies over the forecast period 2019-2025.

Vietnam Pharmacy Retail Market (Basis Revenue and Number of Pharmacies):-

Vietnam Pharmacy Retail Market Segmentations (On the basis of Sales Volume)

By Market Structure (On the basis of Revenue and Number of Pharmacies)
Organized Market
Unorganized Market

By Product Category (On the basis of Revenue)
Prescribed Drugs
Over-the-Counter Products
Non-Pharmaceutical Products
Medical Equipment

By Region (On the basis of Revenue & Number of Pharmacies)
North
Central
South

By Therapeutic Areas (On the basis of Revenue)
Cardiovascular
Anti-Diabetic
Pain Relief/Analgesics
Vitamins/Minerals/Nutrients
Anti-Infective
Respiratory
Gastrointestinal
Neuro
Gynecology
Others

By Drug Type (On the basis of Revenue)
Generics
Patented

By Location (On the basis of Number of Pharmacies)
Street/Mall Based
Hospital Based

Pharmacy Retail Chains Covered:-
Pharmacity
Long Chau
Guardian
Medicare
Phano Pharmacy
An Khang
Trung Son
VinFa
Eco Pharmacy
My Chau
SK Plus Pharmacy

Key Target Audience:-
Pharmaceutical Manufacturing Companies
Pharmacy Retail Companies
Independent Pharmacies
Industry Associations
Government and Regulatory Bodies
Telemedicine Companies
Pharmaceutical Distributors & Wholesalers

Time Period Captured in the Report:-
Historical Period: 2014-2019
Forecast Period: 2020-2025

Key Topics Covered in the Report:-
Overview and Genesis of Vietnam Pharmacy Retail Industry
Vietnam Demographics, Healthcare Overview & Health Statistics
Usage of Contraception & Family Planning Practices in Vietnam
Health Insurance Scenario
Trends and Growth Drivers in the Industry and Challenges Faced
Vietnam Pharmacy Retail Market Size and Segmentations, 2014-2019
Telemedicine & Growth of Hybrid Pharmacies
Customer Decision Making Parameters & Brand Perception Mapping
Industry SWOT Analysis and BCG Matrix
Cross Comparisons between Pharmacy Retail Chains and Company Profiles
Future Market Size and Segmentations, 2020-2025F
Covid-19 Impact on the Industry, Future Trends & the Way Forward
Analysts’ Recommendations

For More Information on the research report, refer to below link:-
https://www.kenresearch.com/healthcare/pharmaceuticals/vietnam-pharmacy-retail-market-outlook-to-2025/392370-91.html

Related Reports:-
https://www.kenresearch.com/healthcare/pharmaceuticals/taiwan-pharmacy-retail-market-outlook-to-2025/384702-91.html

https://www.kenresearch.com/healthcare/pharmaceuticals/philippines-pharmacy-retail-market-outlook-to-2025/353093-91.html

https://www.kenresearch.com/healthcare/pharmaceuticals/thailand-pharmacy-retail-market-outlook-to-2025/384701-91.html

Contact Us:-
Ken Research
Ankur Gupta, Head Marketing & Communications
Ankur@kenresearch.com
+91-9015378249
Ankur Gupta
Ken Research Private limited
+91 9015378249
ankur@kenresearch.com
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Vietnam Pharmacy Retail Market Outlook to 2025-By Market Structure (Organized & Unorganized); By Region (North, South & Central); By Hospital-based & Street/Mall-based; By Product Categories (Prescribed, OTC, Non-Pharmaceutical Products & Medical Equipment); By Therapeutic Areas; and By Product Type (Patented & Generic Drugs)

The report titled “Vietnam Pharmacy Retail Market Outlook to 2025-By Market Structure (Organized & Unorganized); By Region (North, South & Central); By Hospital-based & Street/Mall-based; By Product Categories (Prescribed, OTC, Non-Pharmaceutical Products & Medical Equipment); By Therapeutic Areas; and By Product Type (Patented & Generic Drugs)” provides a comprehensive analysis of the retail pharmacy operations in Vietnam. The report covers various aspects including the current healthcare scenario, usage of contraceptives and family planning, health insurance scenario, supply structure for pharmacy retail, trends & recent developments, issues & challenges, SWOT Analysis, BCG Matrix, telemedicine scenario, operating model of pharmacies, competition scenario & more. The report concludes with future projections for the industry including market revenue by 2025, market segmentations, Covid-19 impact and analysts’ recommendations for existing players & new entrants.

Vietnam Pharmacy Retail Market Overview and Size

The Vietnam Pharmacy Retail Market is in growing stage with increasing healthcare awareness due to growth of ageing population and rising per capita drug expenditure.

The rising cases of non-communicable diseases have also contributed to the growth in the demand for drugs across various therapeutic classes. In recent years, chain pharmacy stores have been increasing their presence by opening new stores in different provinces. Government initiatives such as launching of a national medicine database as well as telemedicine platform are also positively impacted the industry. Vietnam Pharmacy Retail Market witnessed a revenue growth of 6.8% during 2014-2019 and CAGR of 8.7% basis number of pharmacies.

Vietnam Pharmacy Retail Market Segmentations

By Market Structure: TheVietnam Pharmacy Retail Market is dominated by the presence of Unorganized Pharmacies in the term of number of stores as well as revenue. The customers prefer to purchase prescribed medicines from unorganized pharmacies as majority of these pharmacies as these are easily accessible and located on every corner. The organized pharmacies are offering services such as in store consultation, wide product assortments, special discounts and offers for members and other value added services for attracting customers.

By Region: The 63 provinces of Vietnam can be broadly divided into three regions: Northern, Southern & Central. Currently, the southern region, particularly Ho Chi Minh & neighboring provinces are home of maximum number of pharmacies in the country & also contribute the highest revenue. Ho Chi Minh alone has ~6,000 pharmacies in 2019.

By Type of Sales: Prescribed Medicines were the most selling category in the overall market in 2019. This is mostly due to the demand for maintenance medicines by the ageing population. The organized pharmacies are focusing on selling more non pharmaceutical products such as beauty & FMCG as well as medical equipment, as they help in increasing the store profitability.

By Location of Pharmacy: On the basis of number of pharmacies, majority of the pharmacies were observed to be located in streets, malls, shopping complexes, etc. Residential areas, busy streets near hospitals are most preferred locations for setting up pharmacies. The number of private pharmacies located inside hospital premises accounted for a very small percentage of the total number of pharmacies in Vietnam.

By Type of Drug: Generic drugs contributed majority of the revenue of the pharmacy retail industry in Vietnam in 2019. This has been due to the fact that generics are more affordable & accessible to a large section of the society which falls under low to medium income category. Patented medicines are generally prescribed by international hospitals & clinics. Most pharmacies in Vietnam offer a mix of Patented Medicines and Generic Medicines.

By Therapeutic Class: The medicines sold in Vietnam can be classified in different therapeutic classes such as cardiovascular, pain/analgesics, anti-infective, anti-diabetic, vitamins, minerals and nutrients, respiratory, and others on the basis of the type of disease they are used to cure. The cardiovascular drugs have highest demand in the region due to the ageing population. Rising cases of non-communicable diseases such as diabetes & respiratory diseases have also lead to an increase in demand for these drugs.

Competitive Landscape in the Vietnam Pharmacy Retail Market

The Vietnam Pharmacy Retail Market has presence of ~62,500 pharmacies as of 2019. The top five pharmacy chains on the basis of number of stores are Pharmacity, Long Chau, Guardian, Medicare and Phano Pharmacy as of November 2020. The competition in market is highly fragmented, with pharmacy chains accounting for a very small percentage of the total industry revenue as well as total number of stores. The organized chains are trying to establish a strong presence in the market by rapidly expanding their store network, offering various services such as integrating stores with latest technologies for better in-store experience, membership programs & loyalty schemes, special promotion offers and discounts, delivery services and more.

Vietnam Pharmacy Retail Market Future Outlook & Projections: The industry is expected to witness a CAGR of 8.1% on the basis of revenue by 2025. Fast growing aging population is projected to positively impact the industry with median age in the country expected to hit 42.1 years by 2050. Pharmacy chains are expected to increase their presence in the future by opening new stores in the northern and central regions or acquiring small independent stores or regional chains. Seeing the opportunity in the country, pharmacy chains having large presence in South East Asia including Matsumoto Kiyoshi & Watsons have recently entered the market and more players are expected to enter into the industry and expand their presence.

TABLE OF CONTENT

1. Executive Summary

2. Vietnam Healthcare Overview
Vietnam Demographics
Healthcare System of Vietnam
Health Statistics in Vietnam
Pharmacists in Vietnam
Major Hospitals & Doctors in Women Healthcare Segment
Contraceptive Usage in Vietnam
Family Planning Practices in Vietnam
Vietnam Heath Insurance Scenario

3. Vietnam Pharmacy Retail Market Supply
Genesis & Evolution of the Industry
Value Chain Analysis & Drug Distribution Channels
Ecosystem of the Vietnam Pharmacy Retail Market
Distribution Landscape
Timeline of Major Players
Trends and Developments
Issues and Challenges Faced by the Industry
Regulatory Landscape
National Pharmaceutical & Medicine Database
SWOT Analysis of the Vietnam Pharmacy Retail Market
BCG Matrix for Vietnam Pharmacy Retail Market
Customer Decision Making Parameters

4. Digital Healthcare & Hybrid Pharmacy Scenario
Digital Health Enablers in Vietnam
Operating Model of Pharmacies
Telemedicine & E-Prescription Scenario in Vietnam
Major Telemedicine & Digital Health Platforms
Cross Comparison of Online Presence of Major Telemedicine Players
Telemedicine & E-Prescription Providers
Case Study – Pharmacity & its E-Pharmacy Services

5. Vietnam Pharmacy Retail Market Demand
Vietnam Pharmacy Retail Market Size (Revenue & Number of Stores), 2014-2019
By Market Structure (Organized and Unorganized), 2019 (Basis Revenue & Number of Stores)
By Region (North, South & Central), 2019 (Basis Revenue & Number of Stores)
By Type of Product Sales (Prescribed Medicines, OTCs, Non-Pharma Products and Medical Equipment), 2019 (Basis Revenue)
By Type of Drugs (Patented and Generics), 2019 (Basis Revenue)
By Location (Hospital Based & Street/Mall Based), 2019 (Basis Number of Stores)
By Type of Therapeutic Class (Cardiovascular, Anti-Diabetic, Pain/Analgesics, Anti-Infective, Vitamins/Minerals /Nutrients, Respiratory, Gastro-Intestinal, Gynecological and Others), 2019 (Basis Revenue)

6. Competitive Landscape in the Pharmacy Retail Market
Market Share of Major Players
Business Landscape (Cross Comparison of Major Players on Major Operational Parameters)
Brand Perception Mapping
Value Added Services (Cross Comparison of Value Added Services Offered by the Pharmacy Chains)
Online Presence of Major Pharmacy Chains: Cross Comparison
E-Pharmacy Services of Major Players
Strengths & Weakness of Major Retail Pharmacies
Partnerships in Vietnam Pharmacy Retail Market
Company Profile of Major Players (Company Overview, Number of Stores & Network, Product & Service Offerings, E-Store, Employee Base, Recent Developments & Future Plans)
Pharmacity
Long Chau
Phano Pharmacy
Medicare
Guardian
An Khang
Trung Son
VinFa
My Chau Pharmacy
Eco Pharmacy
SK Plus Pharmacy

7. Covid Impact
Covid-19 Timeline in Vietnam
Covid-19 Impact on Consumer Spending
Covid-19 Impact on Pharmacy Retail Industry
Covid-19 Impact on Customer Footfall

8. Future Outlook and Projections
Vietnam Pharmacy Retail Market Future Outlook, 2019-2025F (Basis Revenue & Number of Pharmacies)
Future Segmentation by Market Structure, 2019, 2020P and 2025F (Basis Revenue & Number of Pharmacies)
Future Segmentation by Region, 2019, 2020P and 2025F (Basis Revenue)
Future Segmentation by Product Category, 2019, 2020P, 2025F (Basis Revenue)
Future Segmentation by Therapeutic Class, 2019, 2020P and 2025F (Basis Revenue)
Future Segmentation by Location, 2019, 2020P and 2025F (Basis Number of Stores)
Future Segmentation by Drug Type, 2019, 2020P and 2025F (Basis Revenue)
Upcoming Key Future Industry Trends
Analyst Recommendations
Contraceptive Promotion Strategies

9. Appendix and Research Methodology
Total Fertility Rate in Vietnam
Contraceptive Usage & Family Planning Survey

10. Disclaimer

11. Contact Us
https://www.kenresearch.com/healthcare/pharmaceuticals/vietnam-pharmacy-retail-market-outlook-to-2025/392370-91.html#details

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

Leave a Reply