Báo cáo thị trường về Triển vọng ngành An ninh mạng Việt Nam đến năm 2023


Theo tin Research and Markets hay businesswire.com

Triển vọng ngành An ninh mạng Việt Nam đến năm 2023 – theo Giải pháp, theo Người dùng cuối, theo Giải pháp bảo mật nội địa và nhập khẩu, theo Bảo mật

Báo cáo có tiêu đề Triển vọng ngành An ninh mạng Việt Nam đến năm 2023 – Theo giải pháp (Tường lửa & UTM, Hệ thống phát hiện xâm nhập, Chống vi-rút và các loại khác), Theo người dùng cuối (Ngân hàng & Tài chính, Chính phủ, CNTT & Viễn thông, Bán lẻ và Khác), Theo Nhập khẩu và Nội địa Giải pháp Bảo mật, Bảo mật (An ninh mạng, Bảo mật ứng dụng, Bảo mật điểm cuối, Bảo mật di động & không dây, Bảo mật nội dung và Bảo mật đám mây) cung cấp phân tích toàn diện về các dịch vụ và giải pháp an ninh mạng tại Việt Nam.

Báo cáo tập trung vào quy mô thị trường tổng thể cho các dịch vụ và giải pháp an ninh mạng tại Việt Nam; Phân khúc thị trường an ninh mạng Việt Nam theo Loại giải pháp (Tường lửa & UTM, Hệ thống phát hiện xâm nhập, Chống virus, Quản lý nhận dạng và truy cập, Mã hóa, Chống mất dữ liệu, Khôi phục thảm họa và thiết bị IoT), Theo Loại bảo mật (An ninh mạng, Bảo mật ứng dụng, Kết thúc -Bảo mật điểm, Bảo mật di động & không dây, Bảo mật nội dung và Bảo mật đám mây), Bởi Người dùng cuối (Ngân hàng & Tài chính, Chính phủ, CNTT & Viễn thông, Bán lẻ, Chăm sóc sức khỏe, Năng lượng & Quyền lực, Người dùng Cá nhân và những người khác).

Báo cáo cũng bao gồm bối cảnh so sánh tổng thể, Các cuộc tấn công mạng lớn ở Việt Nam, Tổng quan về thị trường an ninh mạng ở các nước ASEAN, các xu hướng và động lực tăng trưởng, các vấn đề và thách thức, các thông số ra quyết định, công nghệ sử dụng trong thị trường an ninh mạng, phân tích SWOT và các quy định của Chính phủ trên thị trường. Báo cáo kết thúc với những dự báo trong tương lai cho tất cả các phân đoạn được mô tả ở trên và các khuyến nghị của nhà phân tích nêu bật những cơ hội và cảnh báo chính đối với ngành an ninh mạng Việt Nam.

Để biết thêm thông tin về báo cáo nàt xin hãy truy cập https://www.researchandmarkets.com/r/ohku10

Vietnam Cyber Security Industry Outlook to 2023 – by Solutions, by End Users, by Import and Domestic Security Solutions, by Security

The report titled Vietnam Cyber Security Industry Outlook to 2023 – By Solutions (Firewall & UTM, Intrusion Detection System, Antivirus and Others), By End Users (Banking & Finance, Government, IT & Telecom, Retail and Others), By Import and Domestic Security Solutions, By Security (Network Security, Application Security, End-Point Security, Mobile & Wireless Security, Content Security and Cloud Security) provides a comprehensive analysis of cyber security services and solutions in Vietnam.

The report focuses on overall market size for cyber security services and solutions in Vietnam; Vietnam cyber security market segmentation by Type of Solutions (Firewall & UTM, Intrusion Detection System, Antivirus, Identity and Access Management, Encryption, Data Loss Prevention, Disaster Recovery and IoT Devices), By Type of Security (Network Security, Application Security, End-Point Security, Mobile & Wireless Security, Content Security and Cloud Security), By End Users (Banking & Finance, Government, IT & Telecom, Retail, Healthcare, Energy & Power, Private User and Others).

The report also covers the overall comparative landscape, Major cyber attacks in Vietnam, Snapshot of cyber security market in ASEAN countries, trends and growth drivers, issues and challenge, decision making parameters, technologies used in the cyber security market, SWOT analysis and Government regulations in the market. The report concludes with future projections for all the segments described above and analyst recommendations highlighting the major opportunities and cautions for the Vietnam cyber security industry.

For more information about this report visit https://www.researchandmarkets.com/r/ohku10

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201218005247/en/

Contacts

ResearchAndMarkets.com
Laura Wood, Senior Press Manager
press@researchandmarkets.com

For E.S.T Office Hours Call 1-917-300-0470
For U.S./CAN Toll Free Call 1-800-526-8630
For GMT Office Hours Call +353-1-416-8900
Table of Contents

1. Executive Summary

2. Research Methodology
2.1. Market Definitions
2.2. Abbreviations
2.3. Market Size and Modeling
2.4. Limitations and Conclusion

3. Stakeholders in the Vietnam Cyber Security Market

4. Vietnam Cyber Security Market, 2013-2018
4.1. Introduction to Vietnam Cyber Security Market
4.2. Value Chain Analysis of Vietnam Cyber Security Market (Inter-Entity Relationship and Margin Analysis)
4.3. Vietnam Cyber Security Market Size, 2013-2018
4.4. Vietnam Cyber Security Market Segmentation, 2013 and 2018
4.4.1. By Imported and Domestic Services & Solutions, 2013 and 2018
4.4.2. By Type of Solutions (Firewall & UTM, Intrusion Detection System, Antivirus, Identity and Access Management, Encryption, Data Loss Prevention, Disaster Recovery and IoT Devices), 2018
4.4.3. By End User (Banking & Finance, Government, IT & Telecom, Retail, Healthcare, Energy & Power , Private User and Others), 2018
4.4.4. By Type of Security (Network Security, Application Security, End-Point Security, Mobile & Wireless Security, Content Security and Cloud Security), 2013 and 2018

5. Major Cyber Attacks in Vietnam (Recent Cyber Threats and Losses Incurred)

6. Snapshot of Cyber Security Market in ASEAN Countries (Cross Comparison between Major Countries in ASEAN region basis Market Size, Number of Players, Market Structure, Legislation and Other Parameters)

7. Government Regulations in Vietnam Cyber Security Market

8. Trends and Growth Drivers in Vietnam Cyber Security Market

9. Issues and Challenges in Vietnam Cyber Security Market

10. Technologies used in Vietnam Cyber Security Market (Recent and Upcoming)

11. Decision Making Parameters in Hiring a Cyber Security Company in Vietnam
11.1. Pain Points Faced by the End Users after purchasing a Security Solution in Vietnam

12. Tender Process in Vietnam Cyber Security Market

13. SWOT Analysis of Vietnam Cyber Security Market

14. Competition Landscape in the Vietnam Cyber Security Market
14.1. Competition Scenario in the Vietnam Cyber Security Market
14.2. Strength & Weakness of Major Cyber Security Companies in Vietnam
14.3. Market Share of Major Cyber Security Companies in Anti-Virus Solution in Vietnam
14.4. Company Profiles of Major Players in Vietnam Cyber Security Market (including Company Overview, Strategies, Product, Solutions & Service Offering, Global Presence, Distributors, Employee Base, Financials, Key People and Recent Developments)
14.4.1. Juniper Network
14.4.2. Cisco Systems
14.4.3. Check Point Software Technologies Ltd
14.4.4. Symantec Corporation
14.4.5. Hewlett Packard Enterprise Development LP
14.4.6. Kaspersky
14.4.7. Fortinet
14.4.8. CMC Corporation
14.4.9. Other Players (Vietnam Security Network, Vietnam Cyberspace Security Technology, BAE Systems, CyRadar, IBM Corporation, Trend Micro, Oracle, Wandera, Sophos, SentryBay, AVG Technologies, Fire Eye, Trustwave, Veracode and Darktrace)

15. Vietnam Cyber Security Market Future Outlook and Projections, 2018-2023
15.1. By Imported and Domestic Services & Solutions, 2018-2023
15.2. By Type of Solutions (Firewall & UTM, Intrusion detection system, Antivirus, Identity and Access Management, Encryption, Data Loss Prevention, Disaster Recovery and IoT Devices), 2018-2023
15.3. By End User (Banking & Finance, Government, IT & Telecom, Retail, Healthcare, Energy & Power , Private User and Others), 2018-2023
15.4. By Type of Security (Network Security, Application Security, End-Point Security, Mobile & Wireless Security, Content Security and Cloud Security), 2018-2023

16. Analyst Recommendations
Disclaimer
Contact 
List of Figures
Figure 1-1: Vietnam Cyber Security Industry Flowchart on the Basis of Revenue in USD Million, 2018
Figure 3-1: Supplier Entities in the Vietnam Cyber Security Ecosystem
Figure 4-1: Business Cycle of Vietnam Cyber Security Market
Figure 4-2: Value Chain Analysis of Cyber Security Market in Vietnam
Figure 4-3: Vietnam Cyber Security Market Size on the basis of revenues in USD million and growth rate in percentage (%), 2013-2018
Figure 4-4: Vietnam Cyber Security Market Segmentation by Imported & Domestic Services and Solutions on the Basis of Revenues in Percentage (%), 2013 and 2018
Figure 4-5: Cyber Security Market Segmentation by Type of Solutions (Firewall & UTM, Intrusion detection system, Antivirus, Identity and Access Management, Encryption, Data Loss Prevention, Disaster Recovery and IoT Devices) on the Basis of Revenues in Percentage (%), 2018
Figure 4-6: Vietnam Cyber Security Market Segmentation by End User (Banking & Finance, Government, IT & Telecom, Retail, Healthcare, Energy & Power , Private User and Others) on the Basis of Revenues in Percentage (%), 2018
Figure 4-7: Vietnam Cyber Security Market Segmentation by Type of Security (Network Security, Application Security, End-Point Security, Mobile & Wireless Security, Content Security and Cloud Security) on the Basis of Revenues in Percentage (%), 2013 and 2018
Figure 6-1: Cyber Security spending of ASEAN Countries (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Vietnam and rest of ASEA) in percentage (%), 2018 and 2023
Figure 6-2: Mobile Broadband Penetration and Individuals using internet in ASEAN Countries (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Vietnam and rest of ASEA) in percentage (%) of Population, 2017
Figure 8-1: Number of Credit Card Transactions in Vietnam in Million, 2013-2018
Figure 8-2: Government Spending on ICT Sector in Vietnam in USD Billion, 2013-2018
Figure 13-1: Financial Performance of Juniper Networks globally on the basis of revenue in USD billion, 2013-2018
Figure 13-2: Financial Performance of Cisco Systems globally on the basis of revenue in USD Billion, 2013-2018
Figure 14-3: Financial Performance of Check Point software technologies ltd globally on the basis of Revenue in USD billion, 2013-2018
Figure 13-4: Financial Performance of Symantec Corporation globally on the basis of Revenue in USD Billion, 2016-2018
Figure 13-5: Financial Performance of Hewlett Packard Enterprise Development LP globally on the basis of revenue in USD billion, 2013-2018
Figure 13-6: Financial Position of Fortinet on the basis of Revenue in USD Billion, 2013-2018
Figure 14-1: Vietnam Cyber Security Market Future Projections on the Basis of Revenue in USD million and growth rate in percentage (%), 2018P-2023E
Figure 14-2: Vietnam Cyber Security Market Future Projections by Imported and Domestic services & solutions on the basis of revenue in percentage (%), 2018 – 2023E
Figure 14-3: Vietnam Cyber Security Market Future Projections by Type of Solutions (Firewall & UTM, Intrusion detection system, Antivirus, Identity and Access Management, Encryption, Data Loss Prevention, Disaster Recovery and IoT Devices) on the basis of revenue in percentage (%), 2018 – 2023E
Figure 14-4: Vietnam Cyber Security Market Future Projections by End User (Banking & Finance, Government, IT & Telecom, Retail, Healthcare, Energy & Power , Private User and Others) on the basis of revenue in percentage (%), 2018 – 2023E
Figure 14-5: Vietnam Cyber Security Market Future Projections by Type of Security (Network Security, Application Security, End-Point Security, Mobile & Wireless Security, Content Security and Cloud Security) on the basis of revenue in percentage (%), 2018 – 2023E

List of Tables
Table 2-1: Correlation Matrix for Vietnam Cyber Security Market
Table 2-2: Regression Coefficient Output for Vietnam Cyber Security Market
Table 4-1: Introduction to the Vietnam Cyber Security Industry Including Market Overview and Genesis, Market Growth, Competition Scenario and Emerging Market Trends
Table 4-2: Timeline of Major Cyber Security Companies Operating in Vietnam Including Company Name and Establishment Year
Table 4-3: Key Components involved in the Vietnam Cyber security Value chain
Table 4-4: Rationale and Description for the Vietnam Cyber security Market Size by Value on the Basis of Revenue in USD million, 2013-2018
Table 4-5: Rationale and Description of Vietnam Cyber Security Market Segmentation by Imported & Domestic Services & Solutions on the Basis of Revenue in USD Million, 2013 and 2018
Table 4-6: Vietnam Cyber Security Market Segmentation by Imported and Domestic Services & Solutions on the Basis of Revenue in USD Million, 2013 and 2018
Table 4-7: Cross comparison of the Imported and Domestic services & solutions on the basis of company, products imported and exported and the sectors serving.
Table 4-8: Rationale and Description of Vietnam Cyber Security Market Segmentation by Type of Solutions (Firewall & UTM, Intrusion detection system, Antivirus, Identity and Access Management, Encryption, Data Loss Prevention, Disaster Recovery and IoT Devices) on the Basis of Revenue in USD Million, 2018
Table 4-9: Vietnam Statistics including Total Population, Mobile Subscription, Internet Users, Active Social Media users and Mobile Social Media users in Million, 2019
Table 4-10: Vietnam Statistics on Device Usage (percentage of the adult population that uses each kind of device) including Mobile Phone, Smart Phone, Laptop or Desktop Computer, Tablet Device and Wearable Tech Device in Percentage (%), 2019
Table 4-11: Rationale and Description of Vietnam Cyber Security Market Segmentation by End User (Banking & Finance, Government, IT & Telecom, Retail, Healthcare, Energy & Power , Private User and Others) on the Basis of Revenue in USD Million, 2018
Table 4-12: Rationale and Description of Vietnam Cyber Security Market Segmentation by Type of Security (Network Security, Application Security, End-Point Security, Mobile & Wireless Security, Content Security and Cloud Security) on the Basis of Revenue in USD Million, 2013 and 2018
Table 4-13: Vietnam Cyber Security Market segmentation by type of security on the Basis of Revenue in USD Million, 2013 and 2018
Table 5-1: Major Cyber Attacks (Cryptomining Malware, Data Deletion by Virus, Pass by Comment Attack, WannaCry, Cyber Attack on IOT devices, Email threats and Cyber Attacks at Airport) witnessed by Vietnam
Table 6-1: Comparison of ASEAN Countries (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines and Vietnam) on the basis of Cyber Security Policy Developments
Table 6-2: Comparison of ASEAN Countries (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines and Vietnam) on the basis of Cyber Security Policies (National Strategy development, Legislation, Governance and Operational entities, Sector specific focus, International Cooperation, Awareness Building and Capacity Building)
Table 6-3: Cyber Security spending of ASEAN Countries (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Vietnam and rest of ASEAN) in USD million, 2018 and 2023
Table 7-1: Regulatory Body, Policies and Government regulations in the Vietnam Cyber Security Market, 2018
Table 8-1: Social Media Overview of Vietnam, 2019
Table 10-1: Major Technologies Present in Vietnam Cyber Security Market
Table 11-1: Decision making parameters (Price/cost & AMC, Technology, Value Added Services, Brand Image, License Time Period and Client Base) that end users consider before selecting a Cyber security company in Vietnam
Table 11-2: Pain points faced by the end users after purchasing a security solution in Vietnam
Table 12-1: Bidding Preference for a Government Institution
Table 13-1: SWOT Analysis of Vietnam Cyber Security Market
Table 14-1: Major Parameters for Competing in the Cyber Security Market in Vietnam
Table 14-2: Solutions Comparison Matrix of Cyber Security Companies in Vietnam including global and domestic companies
Table 14-3: Security Comparison Matrix of Cyber Security Companies in Vietnam including Global and Domestic companies
Table 14-4: Strengths and Weaknesses of Major Brands / Players (Juniper Network, Cisco, Check Point Software Technologies, Symantec Corporation, Kaspersky, Fortinet, CMC Corporation) operating in the Vietnam cyber security market
Table 14-5: Market Share of Cyber Security Companies in Anti-Virus Solution in Vietnam including Kaspersky, BKAV, Symantec and others in percentage (%), 2018
Table 14-6: Competitive Landscape for Juniper Network including Company Overview, Strategies, Product, Solutions & Service Offering, Global Presence, Distributors, Employee Base, Key People and Recent Development
Table 14-7: Financial performance of Juniper on the basis of geographic regions in USD Million, 2013-2018
Table 14-8: Competitive Landscape for Cisco Systems including Company Overview, Strategies, USP, Product & Service Offering, Employee Base, Global Presence, Distributors, Key People, Awards and Recent Development.
Table 14-9: Financial performance of Cisco Systems Globally on the basis of Operations in USD Billion, 2013-2018
Table 14-10: Financial performance of Cisco Systems on the basis of Geographic regions in USD Billion, 2013-2018
Table 14-11: Competitive Landscape for Check Point software technologies Ltd including Company Overview, Strategies, USP, Product & Service Offering, Employee Base, Global Presence, Distributors, Key People, Awards and Recent Development.
Table 14-12: Financial performance of Check Point Software technologies ltd on the basis of geographic regions in USD million, 2013-2018
Table 14-13: Research and Development expenses of Check Point Software technologies ltd in USD million, 2013-2018
Table 14-14: Competitive Landscape for Symantec Corporation including Company Overview, Strategies, USP, Product & Solutions, Employee Base, Global Presence, Distributors, Key People, Awards and Recent Development.
Table 14-15: Financial performance of Symantec Corporation on the basis of geographic regions in USD Million, 2016-2018
Table 14-16: Competitive Landscape for Hewlett Packard Enterprise Development LP including Company Overview, Strategies, USP, Product & Service Offering, Employee Base, Global Presence, Distributors, Key People, Awards and Recent Development.
Table 14-17: Financial Performance of Hewlett Packard Enterprise Development LP globally on the basis of operations in USD Million, 2016-2018
Table 14-18: Competitive landscape for Kaspersky including Company Overview, Strategies, USP, Revenue, Product & Service Offering, Employee Base, Global Presence, Distributors, Key People, Awards and Recent Development.
Table 14-19: Competitive Landscape for Fortinet including Company Overview, Strategies, USP, Product & Service Offering, Employee Base, Global Presence, Distributors, Key People, Awards and Recent Development.
Table 14-20: Financial Position of Fortinet on the basis Products and service offerings in USD Million, 2013-2018
Table 14-21: Financial Position of Fortinet on the basis of Geographic Region in USD Million, 2013-2018
Table 14-22: Competitive Landscape for CMC Corporation including Company Overview, Strategies, USP, Product & Service Offering, Employee Base, Global Presence, Key People, Awards and Recent Development.
Table 14-23: Company Profile of Other Players (Vietnam Security Network, Vietnam Cyberspace Security Technology, BAE Systems, CyRadar, IBM Corporation, Trend Micro, Oracle, Wandera, Sophos, SentryBay, AVG Technologies, Fire Eye, Trustwave, Veracode and Darktrace in the Vietnam Cyber Security Market
Table 15-1: Rationale and Description of Vietnam Cyber Security Market Future Outlook and Projections on the basis of Revenue in USD million, 2018-2023
Table 15-2: Vietnam Cyber Security Market Future Projection by Imported and Domestic services & solutions on the basis of Revenue in USD million, 2018-2023E
Table 15-3: Vietnam cyber security market Future Projection by Type of Solutions (Firewall & UTM, Intrusion detection system, Antivirus, Identity and Access Management, Encryption, Data Loss Prevention, Disaster Recovery and IoT Devices) on the basis of revenue in USD million, 2018-2023E
Table 15-4: Vietnam Cyber Security Market Future Projection by End User (Banking & Finance, Government, IT & Telecom, Retail, Healthcare, Energy & Power , Private User and Others) on the Basis of Revenue in USD million, 2018-2023E
Table 15-5: Vietnam Cyber Security Market Future Projection by Type of Security (Network Security, Application Security, End-Point Security, Mobile & Wireless Security, Content Security and Cloud Security) on the Basis of Revenue in USD million, 2018-2023E
Table 16-1: Analyst Recommendations for Vietnam Cyber Security Market
https://www.researchandmarkets.com/reports/5214633/vietnam-cyber-security-industry-outlook-to-2023?utm_source=BW&utm_medium=PressRelease&utm_code=j27pb2&utm_campaign=1478930+-+Vietnam+Cyber+Security+Industry+Outlook+to+2023+by+Solutions%2c+End+Users%2c+Import+and+Domestic+Security+Solutions&utm_exec=chdo54prd

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

Leave a Reply