Thống đốc NHNN tiếp Giám đốc cấp cao về Tài chính và Thị trường toàn cầu của WB


Theo tin Cổng Thông tin điện tử NHNN

29/05/2017
Tham dự buổi tiếp cùng Thống đốc NHNN có dại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Ổn định tài chính, Cục Công nghệ tin học, Vụ Pháp chế, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Tại buổi tiếp, Thống đốc Lê Minh Hưng chúc mừng bà Ceyla Pazabassiouglu và đoàn công tác của WB đã đến làm việc tại Việt Nam. Thông báo tình hình và định hướng xử lý nợ xấu và tái cơ cấu các TCTD yếu kém của Việt Nam, Thống đốc cho biết, NHNN đã triển khai giai đoạn 1 (2011-2015) Đề án Tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận về cải thiện ổn định tài chính, tái cấu trúc ngân hàng.

Giai đoạn 2 (2016-2020), cải cách khu vực ngân hàng tiếp tục là nhiệm vụ ưu tiên của Chính phủ và NHNN. NHNN đã báo cáo Bộ Chính trị Đề án tái cơ cấu hệ thống các TCTD và xử lý ngân hàng yếu kém; trình Quốc hội Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các TCTD (dự kiến thông qua trong tháng 6/2017); đã trình Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín dụng (phần liên quan đến tái cấu trúc các TCTD), dự kiến Quốc hội sẽ cho ý kiến vào tháng 5/2017 và Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội (tháng 10/2017) sẽ được đưa ra xem xét và thông qua.

Trong thời gian tới, Chính phủ và NHNN sẽ nỗ lực thực hiện tái cơ cấu ngân hàng, tăng cường phát triển và quyết tâm lành mạnh hóa khu vực ngân hàng để bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động theo thông lệ quốc tế. Do đó, NHNN mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của WB về chia sẻ kinh nghiệm xử lý nợ xấu và ngân hàng yếu kém trong thời gian tới, cũng như huy động nguồn lực để hỗ trợ kỹ thuật cho NHNN. Thống đốc NHNN đánh giá cao việc WB đã tích cực cử các đoàn công tác đến làm việc với các đơn vị liên quan của NHNN trong thời gian qua để xây dựng phạm vi nhu cầu hợp tác kỹ thuật nhằm tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực ngân hàng tại Việt Nam trong các lĩnh vực: tăng cường hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho khu vực ngân hàng; tăng cường quản lý nhà nước và giám sát ngân hàng; tăng cường xử lý nợ xấu và ngân hàng yếu kém; tăng cường ổn định tài chính và an toàn vĩ mô. Thống đốc NHNN cho rằng, đây là thời điểm phù hợp để tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho NHNN nhằm phục vụ mục tiêu thực hiện thành công Kế hoạch tái cơ cầu ngân hàng giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Ceyla Pazabassiouglu – Giám đốc cấp cao về Tài chính và Thị trường toàn cầu của WB cảm ơn Thống đốc NHNN đã dành thời gian tiếp bà cùng đoàn công tác của WB. Bà Ceyla Pazabassiouglu đánh giá cao kết quả đạt được của NHNN trong việc thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu trong thời gian qua và cho rằng lộ trình, phương pháp, cách thức tiến hành xử lý nợ xấu và tái cơ cấu ngân hàng của Việt Nam là đúng hướng, có nhiều sáng tạo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam. Bà Ceyla Pazabassiouglu cho biết, WB sẽ luôn sát cánh và hỗ trợ NHNN trong việc xử lý nợ xấu, tái cơ cấu hệ thống các TCTD nhằm lành mạnh hóa khu vực ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả.

CKH
https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?leftWidth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV288781&rightWidth=0%25&centerWidth=80%25&_afrLoop=228062862996000#%40%3F_afrLoop%3D228062862996000%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DSBV288781%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3D3pqlucgya_91

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

Leave a Reply