Theo tin The World Bank RESULT BRIEFS 11 THÁNG 6 NĂM 2019 Tỷ lệ nghèo ở Việt Nam giảm từ gần 21% năm 2010, lúc dự án bắt đầu, xuống còn dưới 10% vào cuối năm 2016. Dân số nghèo chủ yếu tập trung ở người dân tộc thiểu sốRead More →