Triển vọng thị trường e-learning Việt Nam đến năm 2023


Theo tin Research and Markets hay businesswire.com

Triển vọng thị trường e-learning Việt Nam đến năm 2023 – công ty bao gồm Egroup, Yola và ProSeeds và những công ty khác

Triển vọng thị trường học tập điện tử Việt Nam đến năm 2023 – Được thúc đẩy bởi việc ngày càng phổ biến các lớp học thông minh, sách điện tử trong trường học và MOOC và các công cụ tác giả thông minh trong phân khúc luyện thi và đào tạo doanh nghiệp

Báo cáo có tiêu đề Triển vọng thị trường học tập điện tử Việt Nam đến năm 2023 – Được thúc đẩy bởi việc ngày càng áp dụng lớp học thông minh, sách điện tử trong trường học và MOOCs và công cụ tác giả thông minh trong mảng đào tạo và luyện thi doanh nghiệp cung cấp phân tích toàn diện về thị trường học tập điện tử của Việt Nam. Báo cáo bao gồm các khía cạnh khác nhau bao gồm tổng quan và nguồn gốc thị trường E-Learning Việt Nam, phân tích chuỗi giá trị thị trường E-learning Việt Nam, quy mô thị trường theo doanh thu, phân khúc thị trường theo nội dung và dịch vụ công nghệ, theo loại người dùng cuối (trường học, trường đại học, doanh nghiệp và những người khác ), theo loại dịch vụ (LMS, lớp thông minh, nội dung đóng gói, công cụ soạn thảo thông minh, dịch vụ số hóa), theo loại LMS (LMS Tự lưu trữ và LMS do công ty lưu trữ), theo thị trường lớp thông minh (phiên trực tuyến trực tuyến và lớp học trực tuyến phiên), theo loại thị trường nội dung đóng gói trong kịch bản B2B và B2C (các khóa học tùy chỉnh và các khóa học tiêu chuẩn), theo loại thị trường công cụ tác giả thông minh (công cụ chỉnh sửa nội dung, mô phỏng và trò chơi hóa) và theo nguồn nội dung xem (thiết bị di động , Trình duyệt PC, phần mềm của hãng PC) hệ sinh thái thị trường, bản đồ nhiệt, xu hướng và sự phát triển, các vấn đề và thách thức, phân tích SWOT, bối cảnh cạnh tranh và các quy định của chính phủ. Báo cáo kết thúc với các phân khúc thị trường trong tương lai và các khuyến nghị của nhà phân tích nêu bật những cơ hội và lưu ý chính.

Để biết thêm thông tin về báo cáo này, hãy truy cập https://www.researchandmarkets.com/r/kh4z0h

Vietnam E-Learning Market Outlook to 2023 – Players Include Egroup, Yola and ProSeeds Among Others

Vietnam E-Learning Market Outlook to 2023 – Driven by Rising Adoption of Smartclasses, E-books in Schools and MOOCs and Smart Authoring Tools in Corporate Training and Test Preparation Segment

The report titled Vietnam E-Learning Market Outlook to 2023 – Driven by Rising Adoption of Smartclasses, E-books in Schools and MOOCs and Smart Authoring Tools in Corporate Training and Test Preparation Segment provides a comprehensive analysis on the E-Learning market of Vietnam. The report covers various aspects including Vietnam E-Learning market overview and genesis, Vietnam E-learning market value chain analysis, market size by revenue, market segmentation by content and technology services, by type of end users (schools, universities, corporate and others), by type of offerings (LMS, smart class, packaged content, smart authoring tool, digitized services), by the type of LMS (LMS Self Hosted and LMS Firm Hosted), by the smart class market (online live session and online class session), by the type of packaged content market in the B2B and B2C scenario (custom made courses and standard courses), by type of smart authoring tools market (content editing tools, simulation and gamification) and by the source of viewing content (mobile, PC browser, PC firm software) market ecosystem, heat map, trends and developments, issues and challenges, SWOT analysis, competitive landscape and government regulations. The report concludes with future market segmentations and analyst recommendations highlighting the major opportunities and cautions.

For more information about this report visit https://www.researchandmarkets.com/r/kh4z0h

Contacts
ResearchAndMarkets.com
Laura Wood, Senior Press Manager
press@researchandmarkets.com

For E.S.T Office Hours Call 1-917-300-0470
For U.S./CAN Toll Free Call 1-800-526-8630
For GMT Office Hours Call +353-1-416-8900
Table of Contents

1. Executive Summary

2. Research Methodology
2.1. Market Definitions
2.2. Abbreviations
2.3. Consolidated Research Approach
2.4. Variables (Dependent and Independent)
2.5. Correlation Matrix
2.6. Regression Matrix
2.7. Limitations and Conclusion

3. Vietnam E-Learning Market Overview and Genesis
3.1 Vietnam E-learning Market Timeline
3.2 Vietnam E-Learning Market Overview (Business Cycle)
3.3 ICT in Vietnam E-Learning Market
3.4 ICT Government Structure in Vietnam
3.5 Vietnam Market Ecosystem

4. Vietnam E-Learning Market Value Chain Analysis
4.1 Vietnam E-Learning Market Value Chain Flowchart
4.2 Vietnam E-Learning Market Value Chain Analysis

5. Vietnam E-Learning Market Size by Revenue, 2013-2018

6. Vietnam E-Learning Market Segmentation, 2013-2018
6.1 By Content and Technology Services, 2013 – 2018
6.2 By Type of Offerings (LMS, Smart Class, Packaged Content, Smart Authoring Tools and Digitized Services), 2018
6.2.1. By Type of LMS (Self Hosted and Firm Hosted), 2018
6.2.2. By Type of Smart Class (Online Class Session and Online Live Session), 2018
6.2.3. By Type of Packaged Content in the B2B Scenario (Standard and Custom-made Courses), 2018
6.2.4. By Type of Packaged Content in the Business-to-Consumer Scenario (Standard and Custom-made Courses), 2018
6.2.5. By Type of Smart Authoring Tools (Gamification, Simulation and Content Editing Tools), 2018
6.3 By the Method of Viewing (Browser, Firm Software and Mobile), 2018
6.4 By the Type of End Users (K-12, Universities, Corporate and Others), 2018

7. Trends and Developments in Vietnam E-Learning Market

8. Issues and Challenges in Vietnam E-Learning Market

9. Regulatory Framework in Vietnam E-Learning Market

10. Decision Making Process in Vietnam E-Learning Market

11. SWOT Analysis for Vietnam E-learning Market

12. Comparative Landscape in the Vietnam E-Learning Market
12.1 Competition Scenario in Vietnam E-Learning Market (Competition Stage, Major Players and Parameters on the Basis of which Companies Compete in the Market)
12.2 Heat Map of Companies representing their Presence or Absence of Features in their Product Offerings
12.3 Company Profiles of Major Players Operating in the Vietnam E-Learning Market (Company Overview, Services Portfolio, Regional Presence, Key Business Features, Recent Developments, Pricing Analysis, Business Partners, Major Clients and Strengths)
12.3.1. E-Group
12.3.2. Yola
12.3.3. Pro Seeds
12.3.4. Hocmai
12.3.5. Kyna
12.3.6. MVV Academy
12.3.7. Topica Edtech Group
12.3.8. Pharos Smart Education
12.3.9. Other Players (Rockit Online, Rabiti, Edubit, Dodaihoc, SchoolBus, Edumall) Operating in the Vietnam E-Learning Market

13. Company Content and Technology Development Pricing in Vietnam E-Learning Market (Pro Seeds E-learning Solutions)

14. Vietnam E-learning Market Future Outlook and Projections 2018-2023E
14.1. By Revenue, 2018-2023E
14.2. By Segments, 2023E
14.2.1. By Content and Technology Services, 2023E
14.2.2. By Type of Offerings (LMS, Smart Class, Packaged Content, Smart Authoring Tools and Digitized Services), 2023E
14.2.2.1. By Type of LMS (Self Hosted and Firm Hosted), 2023E
14.2.2.2. By Type of Smart Class (Online Class Session and Online Live Session), 2023E
14.2.2.3. By Type of Packaged Content in the B2B Scenario (Standard and Custom-made Courses), 2023E
14.2.2.4. By Type of Packaged Content in the Business-to-Consumer Scenario (Standard and Custom-made Courses), 2023E
14.2.2.5. By Type of Smart Authoring Tools (Gamification, Simulation and Content Editing Tools), 2023E
14.2.3. By the Method of Viewing (Browser, Firm Software and Mobile), 2023E
14.2.4. By the Type of End Users (K-12, Universities, Corporate and Others), 2023E
https://www.researchandmarkets.com/reports/5134800/vietnam-air-conditioners-market-by-product-type?utm_source=GNOM&utm_medium=PressRelease&utm_code=36m62v&utm_campaign=1422156+-+Vietnam+Air+Conditioners+Industry+2020-2025%3a+Assessment+of+the+%242.9+Billion-Projected+Market&utm_exec=joca220prd

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *